Vilka fysiska effekter har ledsamhet på kroppen?

Sorg och depression kan ha allvarliga fysiska effekter på kroppen, såsom aptitbrist eller att du känner dig frusen.
Vilka fysiska effekter har ledsamhet på kroppen?

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Har du haft perioder där du känt dig håglös och sorgsen? Har du någonsin känt smärtan av att bli avfärdad? Är det något du lider av när kärleken surnar? Det är svårt att besluta om ledsamhet gör en starkare eller om den progressivt försvagar en lite i taget. En sak som är säker är att det kan stressa upp en och leda till att man drabbas av diverse åkommor.

Idag vill vi förklara vilka de fysiska effekterna av ledsamhet är.

Fysiska effekter från hjärnan till kroppen

När du känner dig nere överlappar kretsarna för fysisk och känslomässig smärta i hjärnan.

förkyld kvinna

Det sker inte bara i områden av hjärnan som kopplas till den rent affektiva komponenten av smärta, utan även i områden som relaterar till din somatiska uppfattning.

Men varför händer det? Det har en negativ påverkan på kroppen, speciellt på immunförsvaret, som potentiellt kan öka risken för sjukdom, främst av den inflammatoriska typen.

Det påverkar din uppfattning av temperatur

Ytterligare en av de fysiska effekterna från ledsamhet är att det kan göra dig känsligare för kyla, till och med när andra omkring dig känner sig varma. I studier uppfattar deltagare att temperaturen i rummet är lägre om avvisning eller isolering introduceras, vilket gör att de väljer att äta och dricka varma produkter.

Detta förhållande går djupare än bara den enkla känslan; din kroppstemperatur sänks faktiskt när du upplever ledsamhet.

Det påverkar din aptit

Kvinna utan aptit

Ledsamhet kan även påverka din aptit och blodtrycket samt öka risken för viktuppgång. Det direkta resultatet är uppkomsten av högt blodtryck och hjärtproblem i det långa loppet. Vidare minskar det din förmåga att känna söta smaker. Detta eftersom antalet receptorer för sötma på tungan minskar.

Av den anledningen är det inte ovanligt att mat inte smakar något under sorgsna perioder.

Ledsamhet ökar stress

Ledsamhet påverkar även hormonet kortisol. Det är viktigt för att kontrollera blodsocker- och blodtrycksnivåerna, såväl som kvaliteten på din sömn.

Det betyder att ledsamhet är ett av de skadligaste tillstånden för din psykologiska hälsa. Det har kopplats till:

Depression kan i sin tur influera starten på cancer.

Både stress och depression kan göra att du drabbas av sjukdom och ännu värre saker. När du är extremt ledsen eller stressad kommer du märka hur inget verkar fungera som det ska. Dina försvar är nere och risken för att bli sjuk höjs avsevärt.

Vad är lösningen? Det är inte stress som orsakar problemen med ditt immunsystem, utan snarare uppfattningen att du inte kan göra något för att hindra det.

Din hjärna behöver mer energi

Det kan verka konstigt att tro att din hjärna är mer aktiv när du är ledsen. Men det sker eftersom din hjärna i tider av sorg måste arbeta hårdare: fler än 70 olika regioner aktiveras. Hur är det möjligt? När du är ledsen ägnar du dig åt att minnas, tänka, lida samt söka efter anledningar, lösningar och alternativ.

Det finns de som, när de ställs inför dessa situationer, bara sover. Till och med då är hippocampus, framdelen av hjärnan, och de temporala loberna aktiva. Kom ihåg att din hjärna använder 20% av all din energi, men under ledsamma tider arbetar den mycket hårdare.

Det gör att du behöver mer glukos för att nära hjärnan. Det gör i sin tur att suget efter sötsaker ökar.

Det kan utveckla åkommor

När du är ledsen minskar serotoninet, och det kan påverka dig i det medellånga och långa loppet. Det kan till och med orsaka:

  • Depression
  • Tvångssyndrom
  • Våldsamma utbrott

Denna neurotransmittor associeras med personlig motivation, men du måste vara stark och konfrontera dessa stunder med introspektion för att finna resurserna som krävs för att gå framåt. Det är väldigt troligt att du under dessa tider besöker din läkare eftersom du inte mår bra.

Medicinska testresultat kommer visa att din hälsa inte är perfekt. Och det är sant: du är i bra fysiskt skick, men känslomässigt… nej.

Du behöver gråta

gråtande kvinna

Ja, det är nödvändigt att gråta då och då. Att gråta gör att du mår bättre. När du känner dig ledsen bygger din hjärna upp så mycket stress och ångest att du måste släppa ut det på något sätt.

Att gråta är det perfekta sättet att slappna av och frigöra dig själv från allt du känner. Efter att ha gjort det kommer du börja utsöndra endorfiner som gör dig mer avslappnad.

Det är därför det är viktigt att inte motsätta dig önskan att gråta. Släpp ut det och märk hur mycket bättre du mår.

Vissa väljer andra aktiviteter som också genererar endorfiner, såsom sex eller träning. Dessa två alternativ fungerar också, och de är inte dåliga för dig.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Yang L, Zhao Y, Wang Y, et al. The Effects of Psychological Stress on Depression. Curr Neuropharmacol. 2015;13(4):494–504. doi:10.2174/1570159X1304150831150507
  • Yaribeygi H, Panahi Y, Sahraei H, Johnston TP, Sahebkar A. The impact of stress on body function: A review. EXCLI J. 2017;16:1057–1072. Published 2017 Jul 21. doi:10.17179/excli2017-480
  • Lokko HN, Stern TA. Sadness: diagnosis, evaluation, and treatment. Prim Care Companion CNS Disord. 2014;16(6):10.4088/PCC.14f01709. Published 2014 Nov 20. doi:10.4088/PCC.14f01709

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.