Varning! 10 saker du bör veta om zikaviruset

Gravida kvinnor utgör den största riskgruppen när det kommer till zikaviruset eftersom det kan orsaka fosterskador och mikrocefali, vilket är varför läkare världen över ser det som otroligt viktigt att vidta bekämpningsåtgärder.
Varning! 10 saker du bör veta om zikaviruset
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 23 januari, 2023

Världshälsoorganisationen (WHO) har gått ut med en viktig varning: zikaviruset, som överförs av aedes-myggor, har nått åtminstone 15 länder i Nord- och Sydamerika enligt den data som har verifierats än så länge.

Vad som är mest bekymmersamt är att det i nuläget, enligt de flesta hälsoinstitutioner i området, inte finns ett specifikt behandlingssätt för att motarbeta effekterna från viruset. Genom att vidta lämpliga förebyggande åtgärder och ha all information som finns till hands kan dock fler människor förhoppningsvis skydda sig på ett lämpligt sätt.

Enligt de flesta läkare orsakar zikaviruset vanligtvis utslag och feber. Det är bara de som har ett nedsatt immunsystem som riskerar att dö.

I nuläget är dock problemet ganska oroväckande av en annan anledning: om gravida kvinnor drabbas kan det påverka fostret i livmodern och orsaka allvarliga fosterskador.

I dagens artikel ger vi dig all information du behöver.

Vad är zikaviruset?

Zikaviruset är väldigt likt denguefeber och gula febern. Viruset kommer from en region i Uganda känd som Zika. Detta tidigare okända virus, som även smittar apor, fick sitt namn från regionen där det upptäcktes. Året för upptäckten var 1947, men det var inte förrän år 2007 som viruset först infekterade människor och då smittades omkring 8 000 människor på en ö i Mikronesien i Stilla havet.

Då var de vanligaste symtomen allvarliga utslag, värk i leder och utmattning.

Men viruset har ändrats sedan 2007. Det var år 2015 som mer oroväckande effekter började iakttas i Nord- och Sydamerika, såsom att det utvecklade mikrocefali i nyfödda barn.

Dagens zikavirus är annorlunda

 • Pasteurinstitutet i Guyana utför idag studier på zikaviruset där de analyserar denna patogen.
 • Även om det påverkar miljoner människor varje år så har bara några enstaka fall av zikaviruset hittills lett till döden: när den som drabbas har haft andra sjukdomar i andningsvägarna, allvarlig hjärtsjukdom eller har lidit av utmattning.
 • Vad som ligger till grund för oron idag är det vi nämnde i början av artikeln – att zikaviruset nu påverkar foster och orsakar mikrocefali.
 • Enligt det Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar har det, mellan 2010 och 2014, rapporterats mellan 150 och 200 fall av mikrocefali i Brasilien. Statistiken är väldigt oroväckande när du tar hänsyn till att det under 2015 rapporterades 3 895 fall.
 • Den aktuella stammen av zikaviruset kommer från en asiatisk genotyp och är inte längre relaterad till den stam som först uppstod från Zika, Uganda.

Viruset som idag smittar Nord- och Sydamerika har sin historia tydligt utlagd. Det ger hopp om behandling och ett vaccin i den närmaste framtiden.

Hur smittar zikaviruset?

Kvinna med feber

Du kommer i största fall i kontakt med zikaviruset om du blir biten av myggan Aedas albopictus. Det räcker inte att använda insektsavvisande medel eller undvika stagnerande vatten runt huset.

Kom ihåg att det aktuella viruset också kan överföras på följande sätt:

 • Sexuell överföring (viruset stannar kvar i sperman under en längre tid)
 • Perinatal smitta från moder till foster via blodomloppet, även om det bör nämnas att det inte kan smitta via bröstmjölk.

Zikavirusets symtom

Efter att du har blivit biten av en infekterad mygga kan det ta mellan två och sju dagar innan du börjar känna av de första symtomen. Kom ihåg att bara en av fyra personer ådrar sig sjukdomen.

De huvudsakliga symtomen infattar:

Ett enkelt sätt att skilja zikaviruset från allergier eller andra typer av hudreaktioner är förekomsten av svår muskelvärk och utmattningNeurologiska eller autoimmuna komplikationer är ovanliga men har dokumenterats de senaste månaderna i Brasilien.

Zikaviruset och gravida kvinnor

Gravid kvinna

Som du förmodligen kan förstå har den aktuella oron om zikaviruset kommit från det oroväckande antal barn som föds med mikrocefali. Denna riskkategori för att ådra sig viruset inkluderar nu kvinnor som i dagsläget är gravida eller som försöker att bli det och bor i länder eller regioner med rapporterande fall.

I dagsläget inkluderar det dessa länder: Mexiko, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haiti, Puerto Rico, Saint Martin, Guadeloupe, Martinique, Barbados, Panama, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Franska Guyana, Brasilien, Bolivia och Paraguay.

Den epidemiologiska rapporten av Brasilien har dokumenterat de flesta fallen hittills och de har redan kopplat viruset till 46 dödsfall av spädbarn i år. Dessutom rapporterades det första dödsfallet av en nyfödd i USA tidigt i januari, så i nuläget fortsätter problemet att växa.

Jag är gravid, vad kan jag göra?

Rekommendationerna har hittills utanför Nord- och Sydamerika varit tydliga: om du är gravid, res inte till några av länderna nämnda ovan.

Men… hur är det med alla gravida kvinnor som bor i dessa länder?

Läkare har instruerat kvinnorna att ta följande åtgärder:

 • Bär långärmat och byxor för att inte bli biten av någon mygga.
 • Använd insektsavvisande medel.
 • Försök att inte ha ställen runt huset som kan samla på sig stagnerande vatten, inklusive krukväxter, och bekämpa områden där myggor finns och insekter kan samlas. Sov med myggnät.
 • Världshälsoorganisationen rekommenderar att alla gravida kvinnor eller de som försöker bli gravida besöker sina läkare för regelbundna kontroller och att de håller sig uppdaterade.

Varför zikaviruset orsakar fosterskador

Bebis med pappa

I nuläget pågår ett flertal studier för att fastlägga orsakerna och möjliggöra behandling av sjukdomen.

 • Risken att drabbas av mikrocefali och andra fosterskador har förknippats med en infektion av zikaviruset om man smittas under den första trimestern under graviditeten.
 • Mikrocefali är ett väldigt ovanligt tillstånd som är genetiskt eller kan utlösas av ämnen i miljön (gifter eller infektioner).
 • Barn som föds med denna defekt har en mycket mindre huvudomkrets än normalt vilket hindrar deras utveckling. De kan komma att lida av anfall, kan vara svåra att mata och kan även riskera att dö redan under de första dagarna i livet.
 • Idag finns ingen specifik behandling av mikrocefali.

Jag är gravid: hur kan jag ta reda på om min bebis har mikrocefali?

Mikrocefali kan diagnosernas i livmodern genom prenatalt ultraljud, men för att kunna göra det ordentligt måste du vänta tills den tredje trimestern, och resultaten är inte alltid tillförlitliga. Diagnosen görs vanligtvis efter födseln. Det finns olika allvarlighetsgrader av mikrocefali och vissa barn kan, med tillräckligt stöd, komma att leva ett mer eller mindre normalt liv.

Icke desto mindre är mikrocefali nästan alltid förknippat med någon slags inlärningssvårighet.

Slutsatser

Läkare med stetoskop

Zikaviruset och varningen som nu är aktuell i 18 länder och områden i Latinamerika kan snart komma att inkludera ytterligare två länder. De senaste nyheterna är att zikaviruset sprider sig närmare Jamaica och Karibien i allmänhet.

Medicinska institutioner rekommenderar att kvinnor skjuter upp graviditeter så mycket som möjligt under det aktuella utbrottet, samt att de skyddar sig mot myggor.

Det är viktigt att du besöker en läkare om du misstänker att du upplever symtom förknippade med zikaviruset och att du inte tvekar att följa alla deras rekommendationer. I nuläget pågår granskningar som har kunnat spåra var viruset befinner sig, var det kom ifrån och hur det sprids, så det finns hopp om ett vaccin snart.

Med mer information och med stöd av medicinska yrkesmän och forskare kommer vi snart att bemästra utbrottet av zikaviruset.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Vasudevan, J., Skandhan, A., Skandhan, A. K. P., Balakrishnan, S., & Skandhand, K. P. (2018). Zika virus. Reviews in Medical Microbiology. https://doi.org/10.1097/MRM.0000000000000126
 • Mlakar, J., Korva, M., Tul, N., Popovic, M., Poljsak-Prijatelj, M., Mraz, J., … Zupanc, T. A. (2016). Zika Virus Associated with Microcephaly. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMsr1604338
 • Calvet, G., Aguiar, R. S., Melo, A. S. O., Sampaio, S. A., de Filippis, I., Fabri, A., … de Filippis, A. M. B. (2016). Detection and sequencing of Zika virus from amniotic fluid of fetuses with microcephaly in Brazil: a case study. The Lancet Infectious Diseases. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(16)00095-5
 • Pessoa, A., Pone, M. V. S., Feitosa, I. M. L., Neto, J. M. de P., Cavalcanti, D. P., Wanderley, H. Y. C., … El-Husny, A. S. (2016). Possible Association Between Zika Virus Infection and Microcephaly — Brazil, 2015. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6503e2er
 • Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=427&Itemid=41484&lang=es
 • Zika (2019, 16 de septiembre). Instituto Pasteur de Guayana. Recuperado de https://www.pasteur.fr/en/medical-center/disease-sheets/zika
 • Tambo, E. (2017). Microcefalia vinculada al virus del Zika y otras anomalías neurológicas Epidemia en la medicina neonatal-perinatal: perspectiva. Enfermedades infecciosas pediátricas: acceso abierto , 02 (01). doi: 10.21767 / 2573-0282.100037.
 • Mccarthy, M. (2016). Los CDC actualizan la guía del virus del Zika para proteger a las mujeres embarazadas. Bmj , i786. doi: 10.1136 / bmj.i786
 • Pacheco-Romero, José ZIKA VIRUS: UN NUEVO DESAFÍO PARA OBSTETRICOS Y GINECÓLOGOS. Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia [en línea]. 2016, 62 (2), 219-242 [fecha de consulta 6 de abril de 2020]. ISSN: 2304-5124. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=323446799010

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.