Värk i kroppen: 10 möjliga orsaker

Värk i kroppen är ett vanligt symtom som kan uppstå på grund av många olika orsaker från tillfälliga obehag till kroniska autoimmuna sjukdomar. Värk kan orsaka obehag som påverkar en persons livskvalitet.
Värk i kroppen: 10 möjliga orsaker
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Många olika tillstånd kan orsaka värk i kroppen. Faktum är att det är ett så pass vanligt symtom att man faktiskt kan hänföra det till nästan alla tillstånd. Det är också en av de vanligaste anledningarna till att människor besöker en läkare.

Värk är en mycket subjektiv upplevelse som har en emotionell inverkan och försämrar patientens livskvalitet. Detta märks särskilt i kroniska fall. Många gånger är värkens utveckling akut, som vid infektioner, och förväntas vara självbegränsande. Å andra sidan kan värken andra gånger bli långvarig, och till och med kronisk.

Idag berättar vi om tio möjliga orsaker till värk i kroppen som är relativt vanliga i den allmänna befolkningen.

De tio vanligaste orsakerna till värk i kroppen

Influensa kan orsaka värk i kroppen
Influensan är mycket vanlig och orsakar allmän sjukdomskänsla. Faktum är att den kan göra så att du blir sängliggande i flera dagar.

1. Influensan

Influensan är en akut sjukdom i andningsvägarna som oftast uppträder under vintern. Den är orsakad av influensa A- eller B-virus. Influensa drabbar människor i hela världen.

Den smittsamma processen är självbegränsande och okomplicerad, men är dock förknippad med högre dödlighet inom vissa riskpopulationer, till exempel de som lider av kroniska sjukdomar och nedsatt immunförsvar. Experter rekommenderar årlig förebyggande vaccination för dessa grupper.

Okomplicerad influensa kan pågå i en vecka eller längre. Det orsakar symtom i andningsvägarna, såsom slem, halsont och hosta, tillsammans med feber, huvudvärk, myalgi (muskelsmärta) och svaghet. Dessutom kan inflammation, särskilt i halsen, bröstet och lungorna, vara mycket smärtsam.

2. Fibromyalgi

Fibromyalgi är den vanligaste orsaken till kronisk smärta i både skelett och muskler. Det drabbar 2% till 8% av befolkningen. Smärtan orsakar också trötthet, minnesproblem och sömnstörningar. Dess verkliga ursprung är fortfarande okänt.

Det drabbar oftast kvinnor mellan 20 och 55 år. Under en fysisk undersökning upptäcker läkaren vanligtvis inga andra avvikelser än utbredd ömhet i mjukvävnader. Blodprover och radiologiska studier kan till och med visa att allting är helt normalt.

Således är målet med en behandling att minska de huvudsakliga symtomen på denna störning. Därför tillgriper läkare en mängd olika farmakologiska och icke-farmakologiska terapier. Rehabiliteringssessioner, massage, samt alternativa behandlingar som akupunktur och terapi är också användbara.

3. Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) kan orsaka värk i kroppen

Kroniskt trötthetssyndrom är ännu en sjukdom med okänd etiologi. Det är kroniskt och påverkar en stor del av kroppen. Det är alltså en funktionshindrande sjukdom som drastiskt begränsar patientens aktiviteter.

Detta tillstånd är svårt att diagnostisera på grund av bristen på bekräftande studier. Människor som lider av det har ofta huvudvärk, muskelsmärta och ledvärk. 

National Academy of Sciences har dock utvecklat en serie diagnostiska kriterier för att underlätta diagnosen. Dessa kriterier är följande:

  • Tillståndet måste reducera eller försämra förmågan att delta i yrkesmässiga, utbildnings-, sociala eller personliga aktiviteter jämfört med före sjukdomen.
  • Det måste pågå i mer än sex månader och åtföljas av trötthet.
  • Detta är i sin tur inte ett resultat av konstant överansträngning.
  • Slutligen kan inte smärtan bli lindrad ens efter ordentlig vila.

Denna artikel kan intressera dig: Kroniskt trötthetssyndrom: hur fungerar det?

4. Lupus

Lupus är en kronisk autoimmun sjukdom (immunsystemet attackerar sina egna vävnader) som även den har en okänd etiologi. Faktum är att det kan påverka vilket organ som helst och fokuserar inte på ett visst system. På grund av skador och inflammation är värk i kroppen mycket vanligt.

Patienter kan också drabbas av trötthet, utslag, slumpmässig feber, svullnad eller rodnad runt lederna, kramper och känslighet för solljus. Behandlingen är komplex eftersom patientens svar på läkemedel kan variera.

5. Borreliainfektion

Borrelia är en sjukdom som sprids av fästingar. Det är kännetecknat av att karaktäristiska hudutslag uppträder i form av migrerande nekrolytiskt erytem (röda fläckar). Det orsakar också mycket ledvärk, trötthet, huvudvärk och även muskelsmärta.

6. Körtelfeber och värk i kroppen

Epstein-Barrvirus (EBV) orsakar smittsam körtelfeber. På engelska kallas detta tillstånd också “the kissing disease (kyssjukdomen)” eftersom det sprids via saliv.

Körtelfeber uppkommer med symtom som feber, faryngit, trötthet, svullna körtlar, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla och värk i kroppen. Även om det är en självbegränsande sjukdom, tömmer den ändå patienten fysiskt. Under den mest aktiva perioden av tillståndet blir det omöjligt för patienten att ens delta i grundläggande aktiviteter.

7. Reumatoid artrit

Reumatoid artrit är en kronisk, systemisk störning med okänd etiologi. Även om experter vet att den process som orsakar sjukdomen är autoimmun, är det många olika situationer som kan utlösa symtom.

Det påverkar främst lederna symmetriskt och leder till att de förstörs. Tillståndet orsakar dessutom deformationer. Förutom smärta kan patienter drabbas av trötthet, myalgi, feber, viktminskning och depression. Det faktum att det är kroniskt och att det uppkommer i akuta episoder gör det svårt att behandla.

8. Multipel skleros

Multipel skleros är en demyeliniserande sjukdom. Med andra ord skadar det nervcellernas myelinskida. Det är en autoimmun sjukdom och den vanligaste av patologierna i centrala nervsystemet.

Patienter kan lida av smärta, stickningar och andra onormala känslor. Andra symtom inkluderar svaghet, utmattning, suddig syn, tillfällig eller permanent blindhet, svårigheter att gå eller stå samt minnesstörningar.

9. Uttorkning

Uttorkning uppstår när kroppen gör sig av med mer vatten än den får i sig från dryck eller mat. Kräkningar, diarré, hög feber eller mediciner som får dig att urinera mer än normalt kan orsaka det. Barn och äldre vuxna är mer benägna att drabbas.

Vatten är en viktig del i kroppens förmåga att fungera. Således orsakar uttorkning flera symtom, som till exempel överdriven törst, lite urin, muntorrhet, torra läppar, förvirring och trötthet. Det orsakar värk i kroppen eftersom musklerna, när de är uttorkade, producerar giftiga ämnen som irriterar nervändarna

person med ryggsmärta
Sammantaget kan värk i kroppen vara orsakad av många olika tillstånd, från autoimmuna sjukdomar till läkemedelsinducerade myopatier.

10. Läkemedelsinducerade myopatier

Många läkemedel ordineras av läkare, och missbruk av dessa läkemedel kan också orsaka dessa tillstånd. Symtomen sträcker sig från mild muskelsmärta och svaghet till allvarliga kroniska skador med njursvikt.

Några exempel på läkemedel som orsakar myopatier är alkohol, kokain, glukokortikoider, statiner, antipsykotika, kolkicin samt antiretroviraler. Den negativa effekten visas inte alltid. Om du tar något av dessa läkemedel bör du dock vara försiktig.

Det kan finnas många orsaker till värk i kroppen

Kort sagt så är orsakerna till värk i kroppen så pass olika varandra att det skulle vara omöjligt att lista dem alla! I den här artikeln har vi räknat upp de vanligaste och de som mest drabbar människor i allmänhet. Om du har ihållande smärta som du inte kan förklara, och som också förändrar din livskvalitet, bör du besöka en läkare. Det är viktigt att identifiera orsakerna för att få adekvat behandling. Undvik självmedicinering och boka en tid med din läkare för att ta itu med dina problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.