Varför vi sover så dåligt – våra förfäder har svaret

december 18, 2018

Vi rekommenderas att alltid att sova sju till åtta ostörda timmar per dygn. Då får vi högkvalitativ sömn som även bidrar till bättre livskvalitet. Denna rekommendation skapar oro när vi vaknar mitt i natten och inte kan somna om på en eller två timmar. Och den gör att vi får ännu svårare att somna. Och vi kan då ligga och undra varför vi egentligen sover så dåligt.

Under tidigt 90-tal genomförde psykologen Thomas Wehr en utredning om sömn. En grupp utvalda personer utsattes för mörker under 14 timmar varje dag i en månad. Det tog lite tid att få resultat, men under utredningens fjärde vecka kunde man slå fast att deras sömnmönster förändrats. Trots att de alla var vana vid att sova mer än sex timmar i sträck började de under den fjärde veckan sova i fyra timmar, för att sedan vara vakna i en eller två timmar och därefter återigen sova i fyra timmar.

Resultatet av studien intresserade många sömnforskare. Dock tror de fortfarande att det är bäst att behålla vanan att sova åtta ostörda timmar per dygn.

Sömnvanorna har ändrats över tid…

Vet du varför du sover så dåligt

2001 publicerade historikern Roger Ekirch från Virginia Tech University en uppsats efter 15 år av forskning. Denna avslöjade att det finns historiska bevis för att människor en gång i tiden tenderade att sova i två distinkta faser.

2005 publicerade han boken ”Vid dagens slut: nätter i svunna tider”, som inkluderade runt 500 referenser till ett segmenterat sömnmönster. Dessa referenser var bland annat dagböcker, medicin- och litteraturböcker samt andra källor, som Homeros Odysséen och nigerianska stammar.

Denna långa undersökning visade att människor inte alltid har varit kapabla att sova ostört i åtta timmar i sträck. Istället föreslås det att det för många är enklare att sova i kortare perioder under loppet av en natt, vilka sammanlagt blir det antal timmar som rekommenderas.

Det tvåfasiga sömnmönstret

I svunna tider började sömnmönstret med tre till fyra timmars sömn följt av två till tre timmars vakenhet. Sedan avslutades natten med sömn fram till tidigt på morgonen. Allt detta gjordes under en period av tolv timmar, vilket var normalt för att bli utvilad. I slutet av 1600-talet började dock detta sömnmönster förändras och man började adoptera den vana som vi alla känner till idag.

Segmenterad sömn är naturlig för människan

Enligt Ekirchs undersökningar började det tvåfasiga sömnmönstret försvinna i norra Europas stadsöverklass på 1600-talet. Under en 200 år lång period nådde den sedan resten av västvärlden. Vid 1920-talet hade idén om att ha två korta sömnperioder under natten helt försvunnit.

För vissa experter är segmenterad sömn naturlig i kroppen, och många upplever den fortfarande på nätterna. Enligt Ekirchs slutsatser från sina år av forskning kan många sömnproblem bottna i människokroppens preferens för en tvåfasad sömn. Att människokroppen inte är skapt för att fullgöra hela sömnperioden på en gång skulle alltså vara orsaken till varför vi sover så dåligt.

Varför vi sover så dåligt

För att stödja detta använder Ekirch det faktum att fenomenet vi idag känner som att vakna upp mitt i natten och sedan har svårt att somna igen började inträffa i slutet av 1800-talet. Detta fenomen uppstod i samband med att det segmenterade sömnmönstret började försvinna.

Enligt psykologen Greg Jacobs kan idén om oavbruten sömn vara skadlig eftersom vissa kan vakna upp mitt i natten, fulla av ångest, vilket kan hindra dem från att somna igen och hålla dem vakna resten av natten.

Sova-med-telefon

Förr i tiden användes perioden mellan sömntimmarna för att meditera över drömmar, läsa, be eller utföra spirituella aktiviteter. Jacobs anser att dessa typer av aktiviteter är nyckeln till att på ett naturligt sätt reglera stress. Det är nu för tiden inte sällsynt att folk lider av ångest, stress, depression eller alkoholism, framförallt med tanke på att teknologi har ändrat våra sömnvanor.

Att känna till en möjlig orsak till varför många av oss sover så dåligt om nätterna kan i sig vara en hjälp för att somna om lättare när vi vaknar på natten. Det sitter inte att det är något fel på oss. Utan bara, möjligen, den moderna vanan att man ska ta hela nattens sömn på en gång.