Varför kan du inte komma ihåg din födsel?

Är dina minnen verkliga eller har du konstruerat dem med hjälp av allt som sagts till dig? Specialister hävdar att du bara kan minnas sådant som du kan uttrycka med ord.
Varför kan du inte komma ihåg din födsel?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykolog Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2023

Visst har du frågat dig själv varför du kan komma ihåg din barndom och tonårstid, men inte din födsel. Varför är det så? Vi ska förklara.

1. Nervsystemets utveckling efter födsel under de första levnadsåren

Din födsel är en ganska traumatisk händelse. Du kommer in i denna värld med hjälp av främmande händer som tvingar dig bort från det lugna och trygga hem som livmodern varit för dig. Aldrig någonsin mer i ditt liv kommer du att befinna dig på en tryggare plats där du kan vara så älskad.

Du kommer in i en värld full av ljus, skuggor och ljud utan att veta hur eller varför. Visst känner du smärta. Det är det ögonblick då du gråter för första gången.

Förklaringen till detta ligger i “neurogenes”. Detta är ett komplicerat ord för att beskriva något verkligt fascinerande. Under fosterstadiet och tiden efter födseln genomgår vi en process med stor tillväxt av nervceller. Nervcellerna staplas på varandra under en intensiv och energifylld process. Detta kanske förvånar dig för… Hur kunde du glömma det? Är inte minne och kognitiv förmåga vanligtvis förknippat med nervceller? Är inte fler nervceller synonymt med bättre minne?

Luktar på blomma


Detta är inte fallet med nyfödda, och inte heller de som bara är några månader gamla. Denna typ av “neurogenes” är en mycket intensiv process; vissa strukturer staplas på varandra och minnen bevaras inte eftersom nya nervceller bildas hela tiden. Minnet är inte stabilt under vår första tid i livet till följd av denna ständiga tillväxt. Detta stabiliseras inom fem till sex månader. Nya nervceller fortsätter då att bildas, men processen är inte alls lika intensiv.

Minnet kan nu stabiliseras och upprätthållas. Efter 6 eller 7 år omvänds istället processen och vissa nervceller börjar försvinna. Den mest intensiva tillväxtperioden för barn är i åldern 1 till 5 år. De suger upp kunskap som svampar och de kan lära sig flera språk samtidigt. Men de kommer fortsatt vara oförmögna att komma ihåg de första dagarna i livet.

2. Språkets betydelse för minnet

Barn lär sig prata
Enligt psykologer och läkare kan vi bara komma ihåg det som vi kan uttrycka med ord. Du kan göra ett litet test för att bevisa detta genom att försöka komma fram till vad ditt allra första minne är. Det är möjligt att det är en känsla, en lukt eller en specifik händelse: du är i din mors armar, en promenad genom parken…

Förmodligen hade du vid denna tidpunkt redan börjat prata. Många experiment har utförts som fokuserat på detta, vilka i huvudsak visar att det är lättare att komma ihåg saker man kan uttrycka med ord. Hjärnan organiserar och lagrar saker bättre i hippocampus; denna del av hjärnan är associerad med minnet. Detta kan ge upphov till ord eftersom språkområdet är nära besläktat med minnet.

Därför är det mycket komplicerat att komma ihåg intensiva stunder som födseln när du fortfarande inte har ord för att uttrycka det. Däremot har det förekommit enstaka fall där människor minns små fragment av sin födsel, små känslor… Är du en av dem? Hör av dig!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.