Varför blir man beroende av opioider?

Ett opioidberoende uppstår på grund av dopaminsystemet i hjärnan; detsamma som ansvarar för kontrollen av dopaminkoncentrationer. Läs vidare för att lära dig mer om ämnet.
Varför blir man beroende av opioider?

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Opioid-epidemin hade sin början på 1980-talet då människor började använda denna typ av medicin utan tillräckliga begränsningar. En viktig sak att känna till är att detta beroende av opioider involverar både patienter och vårdpersonal.

Kontinuerlig användning av vissa preparat kan leda till missbruk. Huvudkarakteristiken för detta är den starka lusten att konsumera ett visst ämne. Människor förlorar förmågan att kontrollera användningen av ämnet i fråga, trots dess skadliga konsekvenser. Beroende av opioider är en kronisk sjukdom och återfall är vanliga. Detta leder ofta till en betydande ökning av risken för dödsfall.

Det finns alltid ett dilemma kring användningen av opioider när man ordinerar en terapeutisk smärtstillande behandling baserad på dessa läkemedel. Dilemmat uppstår när man jämför de positiva effekterna av läkemedlen när det gäller smärtminskning, med de negativa – vilka innefattar missbruk, beroende och överdosering.

Dessutom ökar risken att bli beroende av opioider kraftigt när de används för rekreation och utan recept från läkare. Detta gäller både om en person använder höga doser eller administrerar dem på andra sätt än rekommenderat. Denna risk förvärras när man tar dessa läkemedel tillsammans med alkoholhaltiga drycker.

Intressant nog var läkare mer försiktiga när de ordinerade denna typ av medicinering före 1980-talet. Vissa publicerade artiklar med tveksamma vetenskapliga bevis om att dessa ämnen verkade vara säkra att använda. Det var just detta som främjade den farliga konsumtionen av dem.

Så här blir man beroende av opioider

hjärnan beroende av opioider

Opioider påverkar hjärnans dopaminsystem, som ansvarar för att kontrollera dopaminkoncentrationerna. Detta ämne är involverat i många processer i hela kroppen. Upprepad stimulering förändrar hjärnans plasticitet.

Hjärnplastisitet är en av de viktigaste egenskaperna hos den mänskliga hjärnan. Denna funktion är exakt vad som gör att den kan återhämta sig och omstrukturera sig. Det gör att nervceller kan regenerera sig både anatomiskt och funktionellt, samt bilda nya kopplingar.

När något skadar hjärnans plasticitet, minskar det din självkontroll när det gäller den lust du känner att få tag i och konsumera vissa ämnen. Denna lust att söka och konsumera en drog är det vi kallar för beroende.

Hur ser ett opioidberoende ut?

beroende av opioider: opiater
Opioider är ämnen som stimulerar vissa receptorer i vårt nervsystem, medan opium-härledda ämnen kallas opiater.

Opiater utlöser både positiva och negativa effekter. De positiva beror på euforin och den stimulering av hjärnans belöningssystem de producerar. På motsvarande sätt är de negativa effekterna en följd av smärtlindring. Detta gäller inte bara den fysiska utan också den känslomässiga typ som orsakas av stressande eller traumatiska händelser.

Det är just på grund av detta som personer med en psykisk sjukdom känner av en starkare förstärkande effekt. Detta gör dem mer utsatta. Det finns studier som bekräftar dessa påståenden.

Cirka 90% av alla individer med opioidberoende har även någon annan psykiatrisk störning, och de vi oftast ser är:

 • Allvarlig depression
 • Alkoholism
 • Antisociala personlighetsstörningar
 • Ångeststörningar

Stimuleringen som opioider ger upphov till i hjärnans belöningssystem är huvudorsaken till att vissa människor konsumerar läkemedlet upprepade gånger. Detta gäller särskilt i de tidiga stadierna av beroendet. Tvånget och begäret att använda opioider, utöver det nöje de ger, uppstår dock först efter en tids användning. Detta ökade tvång är direkt kopplad till tolerans och beroende.

Som vi nämnde ovan ökar också risken för missbruk när du använder dessa preparat för andra syften än de som din läkare har föreskrivit. Det kan vara att ta högre doser eller att ta dem via en mer direkt administreringsväg än oralt. Ett annat sätt att missbruka opioider är att konsumera dem tillsammans med andra mediciner eller alkohol. Detta leder till en ökad risk eftersom dessa läkemedel kan påverka varandra synergistiskt, vilket ökar risken för en överdos.

Slutsats

Opioidberoende är nära kopplat till upprepad aktivering av hjärnans dopaminsystem som påverkar hjärnans plasticitet. Som ett resultat blir din självkontroll reducerad när du använder dessa läkemedel.

Det är viktigt att utbilda läkare angående korrekt användning av dessa mediciner. Dessutom är kampanjer mot narkotika också viktigt för att förhindra att dessa problem uppstår till att börja med.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Hunt, S. P., & Urch, C. E. (2007). Dolor, opioides y adicción. In Wall y Melzack. Tratado del Dolor. https://doi.org/10.1016/b978-84-8174-949-6.50023-x
 • Celaya Lecea, M. C., & Malón Musgo, M. M. (2014). Opioides en el tratamiento del dolor crónico no oncológico. Boletín de Información Farmacoterapéutica de Navarra.
 • O´Brien, C. P. (2006). Adicción y abuso de drogas. In Las bases farmacológicas de la terapeútica.
 • Kolodny, A., Courtwright, D. T., Hwang, C. S., Kreiner, P., Eadie, J. L., Clark, T. W., & Alexander, G. C. (2015). The prescription opioid and heroin crisis: a public health approach to an epidemic of addiction. Annual review of public health, 36, 559-574.
 • ¿Soy vulnerable a la adicción de opioides?. (2018). Retrieved 23 April 2020, from https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/prescription-drug-abuse/in-depth/how-opioid-addiction-occurs/art-20360372
 • Kuehn, B. M. (2007). Opioid prescriptions soar. Jama, 297(3), 249-251.
 • Ortiz, J. P., & Sesma, M. T. (1999). Mecanismos neurobiológicos de la adicción a drogas. Trastornos adictivos: Organo Oficial de la Sociedad española de Toxicomanías, 1(1), 13-21.
 • Sandí Brenes, S., & Sandí Esquivel, L. (2016). Dependencia a opioides y su tratamiento. Revista Clínica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 6(1), 87-92.
 • Serecigni, J. G. (2018). Epidemia de sobredosis relacionada con la prescripción de analgésicos opioides en Estados Unidos. adicciones, 30(2), 87-92.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.