Anledningar till varför du biter på naglarna

Folk som biter på naglarna börjar med det mellan 10 och 18 års ålder och det har ofta att göra med ångest. Personer som biter på naglarna gör det ofta automatiskt och omedvetet.
Anledningar till varför du biter på naglarna

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2022

Denna nervösa vana är väldigt vanlig och har att göra med känslor. Det finns vissa som biter på naglarna hela livet och andra som endast gör det under vissa perioder av stress och ångest.

När du kontinuerligt biter på naglarna

Man räknar med att 50% av befolkningen, främst kvinnor, har detta problem. De som gör det börjar generellt mellan 10 och 18 års ålder och fortsätter ofta sedan genom hela livet.

De flesta som försöker hitta lösningar på ovanan misslyckas. Men vad beror det på? Ångest? Nervositet? Depression? Stress?

biter på naglarna

Om du biter på naglarna har det ofta börjat som något obemärkt som du gör då och då. När du sedan blir van vid det utvecklas det till något du gör dagligen.

Personer som har denna vana gör det ofta utan att veta om det. Ofta blir de inte varse om det förrän någon annan säger ifrån. Om du biter på naglarna kan det därför vara någon form av automatiskt försvar, en tillflykt eller ett sätt att undvika att uttrycka känslor, mm.

Många som biter på naglarna gör det under vissa typer av aktiviteter, som exempelvis då de tittar på tv, läser, pratar, mm.

Varför biter du på naglarna?

Psykologer har tagit fram en lista över de främsta orsakerna. Notera följande, eftersom det kan visa vilken personlighet du har.

Rastlöshet

När vi är stressade, och har nervösa problem, är det vanligt att vi biter på naglarna. Det uppkommer eftersom det finns en nödvändighet att söka en tillflykt från dessa situationer, och nervsystemet lugnas av att vi biter på naglarna.

Trasiga naglar

Uttråkad

Om du inte gör någonting kan inaktiviteten få dig att bita på naglarna. Denna vana blir då ett sätt att stimulera nervsystemet.

Perfektionism

Personer som biter på naglarna spenderar ofta mycket tid med att titta på händerna för att se om de är välvårdade.

Imitation

Många barn som biter på naglarna har börjat med det eftersom de har sett sina föräldrar göra samma sak.

Naglar någon bitit på

Psykosomatiska orsaker

Ibland biter personer på naglarna för att de vill stimulera smärta. Detta uppkommer inom våldsamma familjer, som ett sätt att söka uppmärksamhet, mm.

Känslor

Blyghet och lågt självförtroende, och även den emotionella smärta som uppstår vid exempelvis en skilsmässa eller att någon dör, kan göra att du börjar bita på naglarna. Denna vana brukar dock försvinna om personens självkänsla stiger.

Barn som biter på naglarna: Vad du bör veta

En nyligen utgiven studie har visat att barn som biter på naglarna har mindre sociala förmågor än de som inte gör det. Denna åkomma påverkar 45% av alla barn i industrialiserade länder. Vanan minskar nervositeten, men för samtidigt med sig negativa konsekvenser, både för kroppen och för självkänslan.

Det finns många olika faktorer som kan göra att du biter på naglarna, och det blir till slut något som händer automatiskt. Barn märker inte att de skadar sig själva, och experter säger att det efter en lång tid kan bli mycket svårt att bli av med vanan.

Småbarn som har problem i skolan, oavsett om det har att göra med dåliga kompisar eller svårigheter med inlärningsmaterialet, mm., löper större risk att drabbas av det.

När barn befinner sig i stressiga situationer, samt när de känner nervositet, ångest och liknande, biter de på naglarna som ett sätt att försöka undvika situationen. Det blir dock inte ett problem om du åtgärdar det i tid, och du kan exempelvis ta hjälp av en psykolog.

Oftast slutar barn med detta beteende när de tycker att det känns pinsamt att visa upp händerna; speciellt hos flickor om de vill måla naglarna, mm. runt 13 års ålder.

På grund av ovanstående anses vanan relatera till någon form av socialt problem. Det leder i sin tur till början på en ond cirkel, där personen blir alltmer introvert ju längre han eller hon biter på naglarna.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ghanizadeh, A. (2008). Association of nail biting and psychiatric disorders in children and their parents in a psychiatrically referred sample of children. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2(13). https://doi.org/10.1186/1753-2000-2-13
  • Ghanizadeh, A., & Shekoohi, H. (2011). Prevalence of nail biting and its association with mental health in a community sample of children. BMC Research Notes, 4(116). https://doi.org/10.1186/1756-0500-4-116
  • Ghanizadeh A. (2011). Nail biting; etiology, consequences and management. Iranian Journal of Medical Sciences36(2), 73–79. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3556753/
  • Grant, J. E., Odlaug, B. L., & Kim, S. W. (2010). A clinical comparison of pathologic skin picking and obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry, 51(4), 347–352. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2009.10.006
  • Singal, A., & Daulatabad, D. (2017). Nail tic disorders: Manifestations, pathogenesis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology, 83(1), 19-26. https://doi.org/10.4103/0378-6323.184202
  • Sisman, F. N., Tok, O., & Ergun, A. (2017). The effect of psychological state and social support on nail-biting in adolescents: An exploratory study. School Psychology International, 38(3), 304–318. https://doi.org/10.1177/0143034317690578
  • Weijenberg, R. A. F., & Lobbezoo, F. (2015). Chew the Pain Away: Oral Habits to Cope with Pain and Stress and to Stimulate Cognition. BioMed Research International, 2015(149431), 1–7. https://doi.org/10.1155/2015/149431

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.