Varför är det så svårt att prata om sex?

Myter, tabun och andra felaktiga föreställningar kan göra det svårt att prata om sex. Kommunikation är dock avgörande och något man inte bör förbise.
Varför är det så svårt att prata om sex?
Isbelia Esther Farías López

Skriven och verifierad av filosofen Isbelia Esther Farías López.

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Det är ofta svårt att prata om sex trots att det dyker upp i stort sett överallt nuförtiden. Många människor undviker sådana konversationer, antingen för att de är generade eller tycker att det är förvirrande.

Dessutom kan vissa av oss knappt beskriva vad sexualitet är, och missförstånd fortsätter att dröja sig kvar trots att det idag är relativt lätt att hitta information om vilket ämne som helst.

Varför är det så svårt att prata om sex?

Sex är ett svårt ämne oavsett vilket håll man närmar sig frågan. Faktum är att det finns många föräldrar som inte förklarar ämnet för sina barn förrän de frågar. Ändå vet vi nu hur viktigt det är för föräldrar att prata om dessa frågor med sina barn. Det bör vara en del av deras utbildning eftersom missvisande bilder mer än någonsin är lätta att stöta på.

På samma sätt kan vissa par inte prata om sitt sexliv, vilket kan komplicera deras relation. Främst för att det gör det svårare att identifiera vår partners sexuella smaker och preferenser. Som du kan föreställa dig kommer det alltid att finnas tvivel och förvirring hos den andre så länge som man undviker att prata om detta ämne.

Två personer sitter på en säng.
Sex är alltjämt tabubelagt i vissa kulturer och gör det svårare för par att prata fritt om det.

Sex och sexualitet

Du kanske inte är medveten om det men att prata om sex är inte detsamma som att prata om sexualitet, de är olika begrepp. Förvirring kommer att fortsätta råda så länge ämnet förblir tabu. Olösta tvivel hindrar oss från att lära oss mer om oss själva. De hjälper oss sällan att definiera vår personlighet.

Vissa institut menar på att termen sexualitet bör tolkas som att innefatta en uppsättning anatomiska, psykologiska och känslomässiga premisser som kännetecknar varje kön. Med andra ord blir det ett ganska brett begrepp som även innefattar begreppet sex i sig.

Enligt denna idé innebär en anspelning på ämnet sexualitet att man tar hänsyn till sociala och kulturella aspekter, såväl som alla andra betingande faktorer i en persons liv. Utan tvekan måste då detta ämne frekvent behandlas i ens dagliga liv för att man ska ges möjlighet att lösa rådande tvivel.

Det blir därmed nödvändigt att främja reflektionen kring sexualitet och rasera det som anses vara mytbildning om sex. Detta skulle då i teorin kunna sätta stopp för allt slags tänkande som, istället för att upplysa, riskerar att leda till skuldkänslor och rädsla.

Hur pratar man om sex?

Vi har redan nämnt att det att prata om sex inte är detsamma som att prata om sexualitet och att det senare konceptet är bredare. Möjligheten att prata om sex ligger dock inom sexualiteten. Således kan man uttrycka intimitet och njutning bland annat genom specifika övertygelser, tankar, attityder, fantasier, normer och värderingar.

Hur man pratar om sex kan också skilja sig åt mellan könen. Med kön hänvisar vi här till de fysiologiska och anatomiska egenskaperna som skiljer män och kvinnor åt. Dessa ligger dock inte nödvändigtvis i linje med en persons sexuella preferenser. Av dessa skäl är det ett relevant ämne dels för forskning, men framför allt i en engagerad relation.

Två personer som pratar.
För att kunna prata om sex måste vi få bort tabun kring detta ämne.

Riktlinjer för att prata om sex

 • Anta premissen att det är ett viktigt ämne som är en del av varje vuxen människa.
 • Inse dess betydelse eftersom det är ologiskt att låtsas något annat; sex är en del av livet.
 • Ta upp ämnet och ignorera de kulturella tabuna för ämnet; att presentera tydlig och sanningsenlig information är det som verkligen är viktigt.
 • Lär känna din partner och diskutera era smaker och böjelser; att prata om sex som ett par kommer att stärka er intimitet.
 • Skäms inte; oavsett om du vill erkänna det eller inte så är sexualitet en dimension av livet, och det är lämpligt att ta upp dessa frågor för diskussion.

Lägg bort skammen när ni ska prata om sex

Slutligen bör vi försöka lämna all känsla av skam bakom oss då vi pratar om sex, och detta börjar på hemmaplan. Det är dags att slå ner myter och falska föreställningar samt närma sig ämnet så objektivt som möjligt för att bli välutbildad om sex.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Angulo, L. M. V., Concepción Ibáñez Beneito, J. O. M., Concha Fuentes, J. P. C., Delval, J., Domingo, I. L., Freidson, E., … Siguan Soler, M. (2004). Lenguaje femenino, lenguaje masculino. ¿Condiciona nuestro sexo la forma de hablar? Iber: Didáctica de Las Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
 • Maffia, D., & Cabral, M. (2003). Los sexos ¿son o se hacen? Sexualidades Migrantes, Género y Transgénero.
  Molina Garuz, M. C. (2020). Cómo hablar de sexo con nuestros hijos. Asociación The Conversation España.
 • Oltra Rodríguez, E. (2014). Sexualidad humana. In Manual Práctico de Enfermería Comunitaria. https://doi.org/10.1016/b978-84-9022-433-5.00096-0
 • Tubert, S., Fraisse, G., València, U. de, & Mujer, I. de la. (2003). Del sexo al género :los equívocos de un concepto. In Feminismos.
 • Ashcraft AM, Murray PJ. Talking to Parents About Adolescent Sexuality. Pediatr Clin North Am. 2017;64(2):305‐320. doi:10.1016/j.pcl.2016.11.002

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.