Vampyrbehandling för ansiktet: vad är det och vilka är riskerna?

En vampyransiktsbehandling är en teknik som består av att använda patientens eget blod för att hjälpa till att regenerera och föryngra huden. Men fungerar det?
Vampyrbehandling för ansiktet: vad är det och vilka är riskerna?

Senaste uppdateringen: 16 september, 2022

Fenomenet vampyrbehandling för ansiktet hamnade i rampljuset då ett antal kändisar avslöjade att de hade för vana att utföra denna behandling. Följaktligen ökade även efterfrågan och utbudet på skönhetskliniker världen över.

En vampyrbehandling för ansiktet består av att extrahera blod, centrifugera det och återinokulera den blodplättsrika plasman. Det finns också en annan procedur som man utför med mikronålar och som bära samma namn.

I den här artikeln kommer vi att förklara vad en vampyrbehandling för ansiktet är, hur den går till och dess fördelar samt risker. Är den verkligen effektiv?

Vad är en vampyrbehandling för ansiktet, och hur utför man den?

Två olika procedurer är kända under namnet vampyrbehandling. Även om den ena är mer populär än den andra har de båda det gemensamt att ansiktet ser blodigt ut under proceduren (därav namnet).

I den vampyrbehandling som blev populär för en tid sedan innebär proceduren att man tar ut personens blod och centrifugerar det för att isolera blodplättsrik plasma.

Detta blod sägs vara fullt av trombocyter och tillväxtfaktorer, varför det kan hjälpa till att inducera cellulär reparation. Denna vätska infiltrerar hudvårdsspecialisten sedan i ansiktet. Resten av blodet applicerar man som en mask. Detta ger i sin tur intrycket av att personen är skadad.

När det gäller den andra proceduren så utför man den vanligtvis med mikronål eller mikronålar på en rulle. Namnet har den fått för att blödning uppstår, och även om den inte är särdeles invasiv så är den ändå chockerande för ögat.

I det senare förfarandet öppnar verktygets nålar ett antal mikrokanaler. Detta är avsett att låta vissa näringsämnen (vitaminer och antioxidanter), såväl som mediciner, tränga in i huden. Det sägs att läderhuden också frigör tillväxtfaktorer i ett försök att reparera skadorna som genereras av nålarna.

Därtill kan man också kombinera båda procedurerna. I det här fallet inokulerar man blodplättsrik plasma i mikrokanalerna som uppstår av nålarna, eller så injicerar man den med den teknik som kallas mesoterapi.

Mikronålar är en viktig aspekt i ett av förfarandena som kallas vampyransiktsbehandling.

Vi tror att du också kan finna nytta av den här artikeln: Skönhetstrick från 1100-talet som fortfarande används

Fördelarna med en vampyrbehandling för ansiktet

En vampyrbehandling för ansiktet presenteras som en procedur som främjar reaktivering av stamceller, vilket kan bidra till hudföryngring. I allmänna termer tillskrivs förfarandet ofta följande fördelar:

 • ger större lyster
 • hjälper till att eliminera eller minska fläckar och ärr
 • minskar hyperpigmentering
 • hjälper till att stimulera produktionen av kollagen och elastin
 • hjälper till att minska rynkor och uttryckslinjer.

Risker och biverkningar

Både namnet på behandlingen och även hur personen ser ut när den genomgår den kan vara oroande. Det är dock säkerställt att risken för allergiska reaktioner och biverkningar är relativt låg från en vampyrbehandling för ansiktet. Detta på grund av att man använder den behandlade personens egen blodplasma.

Å andra sidan kan reaktioner uppstå eftersom det tillvägagångssättet innebär en perforering av hudytan. En av dem är smärta på grund av mikronålarna. Personalen använder dock vanligtvis ett lokalt bedövningsmedel för att minimera smärtan och göra den uthärdlig.

Andra biverkningar som kan dyka upp blåmärken, rodnad, ärr, granulom, sår som tar tid att läka samt reaktioner på de ämnen som man använt vid behandlingen. När den utförs under strikta aseptiska förhållanden av certifierad vårdpersonal minskar risken för hudinfektioner avsevärt.

En annan potentiell fara är spridningen av sjukdomar, såsom HIV och hepatit B eller C, vilka kan överföras genom kontakt med en smittad persons blod. Av denna anledning bör man använda sterila mikronålar. Denna risk kan dock också förekomma vid separationen av blodkomponenterna. I detta avseende har fall av allvarliga infektioner inträffat som ett resultat av dessa behandlingar.

Slutligen vill vi notera att det även finns enheter som man som privatperson kan köpa själv för att utföra proceduren där hemma. Detta måste anses vara en potentiell fara, eftersom de används utan närvaro eller övervakning av legitimerad vårdpersonal.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också gillar att läsa: Egenskaper och fördelar med ålandsrot

Försiktighetsåtgärder att vidta

Med hänsyn till allt som har sagts finns det ett antal säkerhetsåtgärder som du och personalen måste beakta innan du genomgår en vampyrbehandling för ansiktet:

 • Utför proceduren hos auktoriserad vårdcentral under strikta hygieniska åtgärder i en kontrollerad miljö.
 • Det är viktigt att personalen använder steriliserad och allergivänlig utrustning (nålar av titan, guld eller rostfritt stål är rekommenderat).
 • Det är nödvändigt att du genomgår en fullständig medicinsk utvärdering i förväg för att veta om du är allergisk, eller om någon föreliggande sjukdom kan bryta ut eller förvärras genom denna behandling.
Skönhetscenter

Är vampyrbehandling effektivt?

Bland studierna i ämnet kan nämnas den som Vikas et. al. har publicerat. Den anger att mikronålar i kombination med blodplättsrik plasma är effektiva för hudföryngring.

Porwal, Chahar och Singh genomförde å sin sida en klinisk studie med en kontrollgrupp, där 55 patienter som visade ärrbildningsproblem på grund av akne deltog. De utvärderade effektiviteten av microneedling genom enheten Dermaroller med intradermala injektioner av blodplättsrik plasma i 3 sessioner och månadslånga intervaller.

Efter behandlingarna kunde forskarna observera en signifikant förbättring i den visuellt analoga poängskalan och i det dermatologiska livskvalitetsindexet. Det uppstod dock ett antal biverkningar.

Vissa hälso- och estetiska experter håller inte med om dessa påståenden. I detta avseende varnar de för att hälsoinformation som sprids av kändisar ofta väger tyngre än om den angetts av hälsomyndigheter.

Kort sagt finns det blandade åsikter om förfarandet. Medan vissa människor hävdar att denna teknik har många fördelar, finns det fortfarande inga heltäckande recensioner eller någon konsensus om dess effektivitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bauer G. Elsallab M, Abou-El-Enein M. Concise review: a comprehensive analysis of reported adverse events in patients receiving unproven stem cell-based interventions. Stem Cells Transl Med. 2018; 7(9):676-685.
 • Beca T, Hernández G, Morante S, Bascones A. Plasma rico en plaquetas. Una revisión bibliográfica. Av Periodon Implantol. 2007; 19, 1: 39-52.
 • Goddard N, Waterhouse N. Regenerative Medicine, Stem Cell Therapies, and Platelet-Rich Plasma: Where Is the Evidence? Aesthetic Surgery Journal. 2020; 40(4): 460–465. https://doi.org/10.1093/asj/sjz317
 • González Guerrero M. Comprobar los beneficios de la aplicación de productos a base de células madres de la manzana suiza en tratamientos de fotoenvejecimiento a mujeres entre 35 a 45 años que acuden al servicio de especialidades médicas del centro de salud n° 4, del D.M.Q. Santo Domingo: UNIBE, 2014.
 • González Lagunas J. Plasma rico en plaquetas. Rev Esp Cirug Oral y Maxilofac. 2006;  28(2): 89-99.
 • Porwal S, Chahar Y, Singh P. A comparative study of combined derma roller and platelet-rich plasma versus derma roller alone in acne scars and assessment of quality of life before and after treatment. Indian J Dermatol. 2018; 63: 403-408.
 • Quesada Leyva L; León Ramentol C; Fernández Torres S; Nicolau Pestana E. Células madre: una revolución en la medicina regenerativa. Medisan. 2017; 21(5):  
 • Sánchez Frenes P, Sánchez Bouza M, Hernández Malpica S. Las enfermedades infecciosas y la transfusión de sangre. Rev Latinoamer Patol Clin. 2012; 59(4): 186-193.
 • Tenjo Aguirre E, Silva Briones G. Efectividad de la aplicación de células madre y factor de crecimiento plaquetario en el tratamiento de mujeres de 40 a 60 años que presentan involución cutánea facial, atendidas en la unidad de medicina y cirugía estética Renove de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil: Universidad Católica de Santiago, 2017.
 • Vikas P, Bhavni O, Prerna S, Siddharth B. Single-handed vampire facial: Combining microneedling with platelet-rich plasma for single-hand use. AAD Online Surgical Pearl. 2021; 84(2). DOI:https://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.08.013

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.