Att välja en barnflicka: 6 tips för att hitta den rätta

Att välja en barnflicka är inte alltid lätt. Men vem har sagt att föräldraskapet är enkelt? Att vara förälder är extra svårt när man måste jobba och därför låta någon annan ta hand om barnet.
Att välja en barnflicka: 6 tips för att hitta den rätta

Skriven av Thady Carabaño

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Att välja en barnflicka är ibland ett måste för framförallt ensamstående mödrar som måste börja jobba en tid efter förlossningen. Det kan även bli aktuellt för en förälder som behöver hjälp hemma.

Att välja en barnflicka är dock inte enkelt och man måste tänka efter noga. Personen kommer trots allt vara ansvarig för det dyrbaraste du har.

Bandet som barn bildar med sina närstående är viktigt för dem, och det måste man ha i åtanke när man väljer person. Du kommer ha många tvivel, och det är helt normalt, speciellt när det handlar om en bebis.

Men det är inte omöjligt att göra ett bra val; allt handlar om att vara observant, försiktig och noggrann. Man måste vara medveten om att skenet kan bedra på ett eller annat sätt.

Därför ska du ifrågasätta och undersöka så mycket som möjligt för att kunna välja en pålitlig barnflicka som kan garantera ditt barns välmående.

Hur man väljer en barnflicka: ett sökande som kräver tid och tålamod

Kvinna med bebis

Dina barns ålder spelar en viktig roll när du ska välja en barnflicka.

Dina modersinstinkter kommer alltid finna sätt att skydda dina barn. Att hitta en person som kan ta hand om dem kan vara en lång process, men det är för det bästa.

Du måste vara tålmodig och ta fram en lång lista av anledningar att anlita en specifik person innan du tar det slutgiltiga beslutet. Stressa inte.

Kom ihåg att profilen hos barnflickan du behöver kommer skilja sig beroende på vissa aspekter. Till exempel huruvida hon kommer vara ensam med barnet eller i sällskap med en annan familjemedlem.

Ta även hänsyn till dina barns åldrar och huruvida de ska passas kort- eller långsiktigt. Det är inte samma sak att leta efter en barnflicka till en bebis som till en 4-åring.

Nivån av säkerhet som barnflickan förmedlar till dig är vitalt för din sinnesfrid, speciellt om hon ska spendera flera timmar om dagen med dina barn. Lita på dina instinkter.

Om något låter märkligt eller för bra för att vara sant, är det förmodligen det. Nöj dig inte med fel person i ren desperation. Fortsätt leta.

Att välja en barnflicka: vanliga frågor

När man börjar leta efter en barnflicka är det helt och hållet möjligt att man är fylld med frågor. Detta är framförallt sant om det handlar om ditt första barn. Att välja en perfekt barnflicka är definitivt en utmaning.

Analysera dina vanligaste utmaningar och frågor under processen så att du kan slå fast om du behöver en barnflicka eller om det är bättre att välja förskola eller dagmamma.

 • En individ som erbjuder barnpassning är vanligtvis inte utbildad i pedagogik. Det är möjligt att de utbildningsmässiga fördelar de erbjuder inte kan mäta sig med de på förskolan.
 • Det kan ibland vara svårt att hitta personer som är tillgängliga just när man behöver dem. Men när dina barn är hemma kanske de har lättare att anpassa sig till ditt arbetsschema än om de måste vänta på förskolan.
 • De flesta tjänster där barn passas i hemmet är dyrare. Du måste se till att din budget håller för dessa utgifter. Du kan även behöva betala för måltider och transport.
 • Alla har vi nog hört skräckhistorier om elaka barnflickor. Det är därför man måste vara lite misstänksam mot “konstiga” attityder man får vittring av under intervjun. Låt inte rädsla förblinda dig, men lita på din magkänsla om något känns fel.
Att välja rätt barnflicka

Under intervjun ska du se till att det är rätt person för dina barn och att du kan lita på vederbörande.

1. Gör en bakgrundskoll och bekräfta tidigare erfarenhet

Kolla alla referenser personen listar på sitt CV, speciellt sådana som gäller liknande jobb. Detta är det första steget i urvalsprocessen.

Tala med familjerna personen arbetat med och bekräfta den påstådda erfarenheten. Om någon du litar på kan rekommendera personen så är det den bästa garantin.

2. Boka en intervju

Boka och förbered inför en intervju med de möjliga kandidaterna. Ställ alla frågor du anser vara nödvändiga för att få en känsla för vem personen är.

Fråga om tidigare arbete och huruvida personen har erfarenhet av att ta hand om barn. Fråga även varför vederbörande inte jobbar kvar hos de tidigare familjerna.

Vidare kan du fråga hur personen skulle agera i diverse situationer som kan inträffa under dagen. Ta även reda på hur individen ser på belöningar och bestraffning.

3. Observera personens beteende och närvaro

När du ska välja en barnflicka är det väldigt viktigt att personen har bra attityd, uppförande och personlighet under intervjun.

En bra närvaro handlar inte bara om att klä sig som en VD eller modell; det handlar om att vårda sitt utseende rent generellt och klä sig passande för tillfället.

Detta måste även reflekteras i personens uppförande och respekt. Kom ihåg att dina barn kommer följa denna persons exempel.

4. Gör ett litet test

Avvara några minuter under intervjun för detta så att du kan se hur personen är med dina barn. Se till att barnen gillar personen och ifrågasätt inte deras känslor.

Var även uppmärksam på hur du känner under interaktionen. Är du bekväm, lugn och säker redan från start? Du kan inte tvinga fram en bra relationen mellan barnflickan och barnen.

5. Bekräfta ditt schema och personens tillgänglighet

Informationen du tar reda på under intervjun ska även inkludera hur länge personen är villig att jobba, vilka tider vederbörande är tillgänglig och huruvida individen är flexibel.

Om någon av er har problem med schemat så är det bäst att intervjua andra.

6. Slå fast dina regler och villkor

Under intervjun för att välja en barnflicka måste kandidaten veta vad du väntar dig. Detta inkluderar:

 • Hur barnen bör tas om hand.
 • Vilka ansvar personen har.
 • Hur denne ska agera vid en nödsituation.
 • Vad som utgör en nödsituation.

Om kandidaten har invändningar angående hur du vill att dina barn ska tas om hand kanske det är bäst att välja någon annan.

Detta kanske intresserar dig: 5 Tips för att uppfostra en tonåring

7. Fråga kandidaten om dennes villkor

Under intervjun måste kandidaten även slå fast dennes villkor. Ju mer specifika och detaljerade, desto bättre. Om det finns en inkompatibilitet med vad du behöver så är det lättare att gå vidare till en annan kandidat.

Kom ihåg att inget är lika viktigt som din familjs välmående.

Att välja en perfekt barnflicka

Pappa flätar hår

En bra barnskötare kan relatera väl till barnet, hålla det friskt och ge dig större frihet och sinnesfrid.

Om du hittar barnflickan som uppfyller alla dessa krav så är ni redo att genomföra ett formellt test. Hon kan börja se efter dina barn under korta perioder här och där.

På så sätt kan du observera och analysera hur personen svarar i olika situationer och hur det påverkar dina småttingars beteende.

Var även uppmärksam på att personen följer de instruktioner du gett. Du måste även ge personen ditt nummer så att denna kan kontakta dig om nyheter eller frågor.

Om du känner dig nöjd med detta test så kan du anlita personen i högre utsträckning.

Även om du väljer den bästa barnflickan i världen så kan den aldrig ersätta din uppmärksamhet som förälder. Oavsett hur många timmar du måste jobba så kan du alltid erbjuda ovillkorlig kärlek till dina barn.

Beröva inte dem eller dig själv på privilegiet att växa upp tillsammans. Tiden går otroligt fort, och det kommer komma en dag när du har all tid i världen att spendera dem, men de kommer inte ha det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castrillón González, Lisbeth Yalile, et al. “Corporación escuela para niñeras y cuidadores.” (2010).
 • Cid López, Rosa María. “Madres sustitutas y oficios femeninos. Nodrizas y niñeras en la Roma antigua.” Los trabajos de las mujeres en el mundo antiguo: cuidado y mantenimiento de la vida (2016).
 • Gorbán, Debora. “De niñeras, cuidadoras y empleadas domésticas: una mirada sobre los procesos de selección de trabajadoras del cuidado entre familias de clases medias en la ciudad de Buenos Aires.” Documentos para discusión Nº14(2014).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.