Vad tre koppar kaffe per dag kan göra för din lever

Många studier har visat att det kan vara väldigt fördelaktigt för hälsan att dricka kaffe, ifall du dricker måttliga mängder under dagen. Fram tills för ett par år sedan undvek många kaffe i tron att det skadar kroppen med tanke på innehållet av koffein. År efter år har dock studier visat att det kan vara fördelaktigt för kroppen att dricka kaffe.

På senaste tiden har också olika studier visat att kaffe har positiva effekter vid behandling och motverkar problem som diabetes, Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Dessa nya studier ger oss fler viktiga anledningar att dricka mer kaffe och nyttja dess fördelar.

Det finns dessutom en studie som gjorts av The National Cancer Institute i Bethesda (Maryland, USA) vilken har publicerats i tidskriften ‘Hepatology’. Studien visade att kaffedrickande har positiva effekter för levern.

För att utföra denna studie använde forskarna information från National Survey of Health and Nutrition USA (NHANES, 1999-2010), och valde ut totalt 27 703 deltagare över 20 års ålder. Deltagarna fick svara på en undersökning angående deras vanor med att konsumera kaffe och forskarna mätte deras blodnivåer för leverenzymer. Syftet med denna undersökning var att mäta leverns hälsa och det uppdagades att de som dricker ca tre till fyra koppar kaffe per dag har mindre nivåer av leverenzymer, jämfört med de som inte dricker kaffe.

Forskarna drog slutsatsen att innehållet i kaffe främjar en god leverhälsa, ifall du dricker det med måtta.

Att dricka kaffe kan minska risken för fibros hos personer med fettlever

fettleverI en annan undersökning som också publicerades i tidskriften ‘Hepatology’ framkom det att konsumtion av kaffe radikalt reducerar ackumuleringen av bindväv (fibros) i levern, hos patienter som lider av icke-alkoholorsakad fettlever.

Studien visade att koffeinet man får i sig via kaffe reducerar fibros hos personer med fettlever, och även hos personer med kronisk hepatit.

För att utföra denna undersökning intervjuade forskarna 360 personer angående deras konsumtion av kaffe och delade upp dessa i fyra grupper: patienter utan symtom på fibros vid ultraljud (kontrollgruppen), patienter med fettlever (leversteatos),  och patienter med icke-alkoholorsakad fettlever (steatohepatit) i etapperna 0-1 och 2-4.

Patienterna med leversteatos som konsumerade kaffe visade en märkbar skillnad jämfört med patienterna i etapp 0-1.

Konsumtionen av kaffe var större hos patienter med steatohepatit i etapp 0-1, där 58% hade ett vanligt kaffeintag, jämfört med patienterna med steatohepatit i etapp 2-4, där endast 36% hade ett vanligt kaffeintag.

Experterna anser att fler studier bör göras för att undersöka vilka kaffenivåer som är mest fördelaktiga.

Fördelar med kaffe

fördelar med kaffe

Fördelarna har blivit alltmer uppenbara, trots att folk under långa perioder trodde att kaffe var skadligt för hälsan.

  • Nyligen utgivna studier har fastställt att kaffe kan motverka och skydda mot diabetes, samt vissa cancertyper relaterade till fetma, östrogen och insulin, som endometriecancer (livmodercancer).
  • Med tanke på dess höga nivåer av antioxidanter är kaffe relaterat till motverkan av levercancer och urinblåsecancer.
  • Reducerar risken för cirros.
  • Minskar risken för att drabbas av hjärtsjukdomar, tack vare dess höga innehåll av flavonoider.
  • Rekommenderas för att reducera huvudvärk och vissa typer av migrän.
  • Dess konsumtion är relaterat till minskad risk för gallsten och andra sjukdomar i gallblåsan.
  • Kaffe förhöjer bakteriefloran, som skyddar oss mot uppkomsten av sjukdomar.
  • Konsumtionen av kaffe stimulerar även den gastriska fasen av matsmältningen, aktiverar produktionen av galla och förbättrar matsmältningen.
  • Ett flertal vetenskapliga studier har visat att personer som dricker tre koppar per dag löper 50% mindre risk för kognitiv svikt.
Kategorier: Nyfiken på Tags:
MER FÖR DIG