Vad indikerar ett lågt antal neutrofiler?

Vad indikerar ett lågt antal neutrofiler?

Senaste uppdateringen: 13 januari, 2023

Ett lågt antal neutrofiler indikerar utvecklingen av neutropeni, en form av leukopeni som minskar kroppens förmåga att bekämpa bakterie- och svampinfektioner. Detta innebär att det inflammatoriska svaret mot sådana antigener är ineffektivt och allvarliga komplikationer kan uppstå.

Det finns dock flera anledningar till att ett lågt antal neutrofiler kan uppstå. Dessa sträcker sig från infektioner och läkemedelsreaktioner, till vitaminbrist och vissa sjukdomar. I dagens artikel ska vi berätta mer om orsakerna och behandlingarna.

Vad är neutrofiler och vilken betydelse har de?

I kroppen är vita blodkroppar eller leukocyter ansvariga för att bekämpa olika infektioner, oavsett om de orsakas av virus, bakterier, svampar eller andra organismer.

Neutrofiler är den vanligaste typen av vita blodkroppar i blodet och står för 70 % av det totala antalet leukocyter. Därav vikten av att upprätthålla ett högt antal neutrofiler, eftersom en kvantitativ förändringar av dem orsakar vissa problem.

Deras huvudsakliga funktion är att hjälpa immunsystemet att bekämpa sjukdomar av smittsamt ursprung, ta det invaderande medlet – särskilt bakterier och svampar – och sedan styra och utdriva det.

När kroppen angrips är neutrofiler de första immuncellerna som upptäcker infektionspunkten. På grund av sin geleliknande konsistens har de möjlighet att passera genom blodkärlens väggar för att migrera till de drabbade vävnaderna och förstöra patogener.

Värden som indikerar lågt antal neutrofiler i blodet

Normala neutrofilnivåer hos en frisk vuxen varierar från 2 000 till 7 500 per mikroliter blod. Lägre antal klassificeras efter deras svårighetsgrad:

 • Mild neutropeni: Detta inträffar när det absoluta antalet neutrofiler varierar från 1 000 till 1 500/µL; risken för infektionssjukdom är relativt liten.
 • Måttlig neutropeni: Detta är när neutrofilantalet varierar från 500 till 1 000/µL; risken för infektion är måttlig.
 • Svår neutropeni: Detta är ett mycket lågt antal neutrofiler, mindre än 500 µL; risken för infektion är hög.
lågt antal neutrofiler i blodet
Låga neutrofiler är ett tecken på neutropeni. Den kan vara mild, måttlig eller svår.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Vaccin mot HIV och AIDS ska snart testas

Varför uppstår ett lågt antal neutrofiler?

Som anges i en artikel publicerad av Mayo Clinic finns det flera faktorer som är associerade med ett lågt antal neutrofiler. Särskilt två huvudorsaker beaktas:

 1. En minskad produktion av dessa leukocyter
 2. Leukocyter förstörs inom en kort tid efter att de producerats

Båda fallen är relaterade till vissa medicinska tillstånd och vanor som påverkar immunhälsan, till exempel följande:

 • Virala, bakteriella eller parasitära infektioner: Till exempel AIDS, tuberkulos, malaria eller Epstein-Barr-viruset.
 • Läkemedel som påverkar benmärg och neutrofiler: De vanligaste är dipyroner, tiklopidin, kalciumdobesilat och antityreoidealäkemedel. I mindre utsträckning påverkar antiepileptika, såsom fenytoin eller karbamazepin.
 • Cancerbehandlingar som kemoterapi, strålbehandling och vissa läkemedel mot cancer. Dessa skadar i allmänhet neutrofiler under processen.
 • Vitamin B12 eller folatbrist: Detta är relaterat till megaloblastisk anemi.
 • Cancer eller andra benmärgssjukdomar som leukemi, myelodysplastiskt syndrom, aplastisk anemi och myelofibros.
 • Medfödda störningar av benmärgsfunktion. Detta inkluderar till exempel Kostmanns syndrom.
 • Autoimmun förstörelse av neutrofiler (som ett primärt tillstånd eller relaterat till Feltys syndrom).
 • Andra autoimmuna sjukdomar som granulomatos med polyangit (eller Wegeners granulomatos) och lupus.
 • Hypersplenism: Detta är för tidig förstörelse av blodkroppar av mjälten.

Andra relaterade orsaker

Det finns även andra faktorer som är relaterade till ett lågt antal vita blodkroppar, vilket kan vara nära kopplat till olika sjukdomar; utöver de tidigare nämnda har vi:

 • Hepatit A och B
 • Hypertyreos
 • Reumatism
 • Medfödda sjukdomar
 • Infiltrativa processer i benmärgen
 • Överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker
 • Långvarig användning av vissa antibiotika och diuretika

Symtomen på låga neutrofiler

Ett lågt antal neutrofiler diagnostiseras vanligtvis vid utveckling av allvarliga infektioner eller sepsis. Många lindriga fall går obemärkt förbi eftersom symtomen inte är helt uppenbara.

De presenterade manifestationerna kan variera beroende på hur allvarlig neutropenin är och även beroende på typen av underliggande infektion eller sjukdom.

Med andra ord, snarare än tecken på neutropeni, är det symtomen på infektioner som manifesteras. Här kan patienter uppleva:

 • Ont i halsen
 • Frekvent diarré
 • En måttlig eller hög feber
 • Återkommande huvudvärk
 • Mottaglighet för infektioner
 • Lesioner eller sår i munnen och analregionen
 • Inflammation i lymfkörtlarna
 • Hudinfektioner och sår som tar tid att läka
 • Brännande känsla vid urinering och förändringar i urinering

Diagnos och behandling

Diagnos av neutropeni ställer läkaren genom att analysera neutrofilantalet genom ett fullständigt blodvärde. Om resultaten är osäkra kan läkaren föreslå ett kompletteringstest som en biopsi.

Hos vuxna är diagnosen positiv (dvs. patienten har neutropeni) när det absoluta antalet neutrofiler är mindre än 1 500 per mikroliter blod. Cellantalet för att indikera neutropeni hos barn varierar med åldern.

lågt antal neutrofiler
Ett fullständigt blodvärde kan bestämma nivån av neutrofiler.

Behandling för ett lågt antal neutrofiler baseras på att kontrollera den bakomliggande orsaken och övervaka patientens allmänna hälsa för att förhindra infektion.

Naturligtvis varierar behandlingen från fall till fall, beroende på sjukdomens svårighetsgrad. Den vanligaste behandlingen inkluderar vanligtvis följande:

Möjliga komplikationer

Som vi nämnt klassar man neutropeni som allvarlig när neutrofilantalet är mycket lågt: under 500 per mikroliter blod. När detta händer kan farliga infektioner uppstå som äventyrar patientens hälsa.

Och dessa orsakas inte bara av externa mikroorganismer, utan även av bakterier som normalt lever i kroppen, både på huden och i slemhinnorna i munnen eller tarmen.

När ska kontakta läkare

När du har fått diagnosen neutropeni är det nödvändigt att vara uppmärksam på olika tecken. Du bör kontakta din läkare om symtom som följande är närvarande:

 • Feber högre än 38 °C, med frossa eller kallsvettningar
 • Andnöd
 • En hosta som kommer plötsligt
 • Ont i halsen eller nacksmärta
 • Svårt att kissa
 • Kräkningar och diarré
 • Vaginala flytningar
 • Rodnad och svullnad runt sår

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Ny studie identifierar munbakterier som kan orsaka tjocktarmscancer

Förebyggande åtgärder för att undvika infektioner

De patienter vars låga neutrofilantal har sitt ursprung i infektion bör också vidta vissa förebyggande åtgärder. Till exempel kan regelbunden handtvätt och användning av handskar och ansiktsmask begränsa risken för infektioner.

Samtidigt bör du följa goda hygienvanor vid hantering av mat för matlagning och konsumtion. Dessutom bör du undvika nära kontakt med personer som visar symtom på infektion och undvika trånga platser.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Justiz Vaillant A, Zito P (2020). Neutropenia. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507702/
 • Hsieh MM, Everhart JE, Byrd-Holt DD, Tisdale JF, Rodgers GP (2007). “Prevalence of neutropenia in the U.S. population: age, sex, smoking status, and ethnic differences”.  Intern. Med. 146(7): 486–92. doi:10.7326/0003-4819-146-7 200704030-00004.
 • Manterola, A.; P. Romero, E. Martínez, E. Villafranca, F. Arias, M.A. Domínguez, M. Martínez (2004). “Neutropenia y fiebre en el paciente con cáncer”. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 27(3). doi:4321/S1137-66272004000600004.
 • Rosales C. Neutrophil: A Cell with Many Roles in Inflammation or Several Cell Types? Front Physiol. 2018, 9, 113. doi:10.3389/fphys.2018.00113
 • Gea-Banacloche J. (2017). Granulocyte transfusions: A concise review for practitioners. Cytotherapy, 19(11),1256-1269. doi:10.1016/j.jcyt.2017.08.012
 • Li Y, Yu Y, Chen S, Liao Y, Du J (2019). Corticosteroids and Intravenous Immunoglobulin in Pediatric Myocarditis: A Meta-Analysis. Front Pediatr, 7, 342. doi:10.3389/fped.2019.00342
 • Diz Dios P, Ocampo Hermida A, Fernández Feijoo J. (2002). Alteraciones cuantitativas y funcionales de los neutrófilos. Medicina Oral, 7, 206-21.
 • Insausti G, Martínez M, Hernández A. (2012). Protocolo diagnóstico de la neutropenia. Medicine – Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 11(21), 1309-1312.
 • Papesch M, Watkins R (2001). Epstein-Barr virus infectious mononucleosis. Clinical Otolaryngology & Allied Sciences, 26, 3-8. https://doi.org/10.1046/j.1365-2273.2001.00431.x.
 • Vigilanza P, Simoes F, Sifontes S, et al (2002).  Síndrome de kostmann: presentación de un caso. Arch. venez. pueric. Pediatr, 65(3), 142-145.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.