Vad din sovstil säger om dig som person

Vad din sovstil säger om dig som person
Nelton Abdon Ramos Rojas

Granskad och godkänd av läkare Nelton Abdon Ramos Rojas.

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2022

Hur du sover kan säga en hel del om din personlighet, dina vanor, och även vad du oroar dig över. Det finns många olika sovstilar . Vilken sovstil har du? Upptäck vad var och en betyder i följande artikel.

Sovställningar: Vad säger din sovstil om dig?

Du kan upptäcka mycket om en persons personlighet genom att se vilken sovstil denne har. Det är bara en fråga om att observera om du har möjlighet, eller om du vill veta mer om dig själv, be någon observera dig. När du sover drar din kropp nytta av vilan, men det är också tillfället då ditt sinne repareras och förnyas. Även om det kanske finns lika många ställningar som det finns människor i världen, kan man identifiera de sex vanligaste (med några varianter i varje enskilt fall).

Efter en hel del forskning har förhållandet mellan sovstil och människors personlighet upptäckts. Kroppsspråk kan ses hela tiden, även när du sover. Varje läge har dessutom en inverkan på din hälsa.

Vilken sovstil har du?

De sex sovställningarna

Fosterställning

Detta är när du sover på sidan, böjd, med knäna mot bröstet och armarna i kors eller nära benen. Det kallas fosterställning eftersom det är så barn ligger i moderlivet. Ibland hålls ena armen under kudden. Det är den vanligaste ställningen vi intar när vi ska sova. I den tidigare nämnda studien valde 41% av de 1000 studerade personerna denna sovstil. Dubbelt så många kvinnor än män valde den. När det gäller personlighet finns det olika varianter. Att “krypa ihop” för att sova relaterar till känslighet och känslor, liksom tendensen att ha mer intensiva relationer. Dessa personer kan verka blyga när de möter någon men slappnar av med tiden, är mycket trevliga, omtänksamma, och är rädda för att bli sårade känslomässigt.

Trädstammen

Den kännetecknas av att man sover på sidan, med båda benen rakt utsträckta tillsammans, liksom att ryggen hålls rak. Händerna hålls längs sidan av kroppen eller en av dem under kudden eller utsträckt. Detta stämde på 15% av de som var med i studien. Människor som gör detta är ohämmade, avslappnade och har en bekymmersfri personlighet. De är mycket sociala människor, umgås med de flesta, mår bra när de är en del av en grupp, har förtroende för andra, men brukar vara väldigt oskyldiga.

sova-2

Sträcksovaren

Ryggen är rak men benen är lätt framåtlutade, händerna framsträckta, och kan även vara placerade under kudden. 13% av de frivilliga i studien uppgav att de sover så här. Individer som sover i den här ställningen har en mer komplicerad personlighet. Även om de är vänliga och öppna brukar de samtidigt vara cyniska och misstänksamma mot andra. Beslut fattas långsamt, men när de tar ett beslut är de väldigt envisa och det finns ingenting som kan få dem att ändra sig. De kan vara mycket bra vänner och tar hand om andra.

Soldaten

Du sover på rygg med benen isär i höft- eller axelbredd och armarna utsträckta längs sidorna av kroppen (och rör nästan alltid vid kroppen). Inte mer än 8% uppgav att de sover på detta sätt, med hakan mot taket. Dessa människors personlighet präglas av reservation, tystnad och brist på starka känslouttryck, och de låter inte andra veta mycket om dem. De tycker inte om det “vardagliga”, och de har mycket höga mål och syften. De är lojala och skyddar sin familj och nära och kära. De värdesätter djupt de band de har med andra.

sova-3

Fritt-fall-ställningen

Den kallas detta eftersom man skulle kunna tro att de föll från himlen. Personen ligger på mage med huvudet vänt mot en sida, med en eller båda händerna under kudden eller ovanför huvudet. 7% av de personer som studerades sade att de sov så här. När det gäller deras personlighet är de mycket intensiva, sällskapliga och innerst inne mycket känsliga människor. De älskar frihet och tycker inte om att bli tillsagda vad de ska göra (vare sig det gäller kärlek, arbete, familj, samhälle mm). De dömer heller inte andra.

Sjöstjärnan

Detta är raka motsatsen till den ovanstående eftersom personen är vänd uppåt, med armarna helt eller delvis runt kudden, benen halvböjda eller raka. Detta är favoritpositionen hos endast 5% av de intervjuade. Sjöstjärnorna är bra på att lyssna på andras problem, de är mycket goda vänner, och är alltid beredda att hjälpa andra. Men för det mesta föredrar de att vara i centrum av uppmärksamheten – på möten, bland syskon mm.

Vilken ställning är bäst?

Sidolägena (foster, trädstam och sträcksovare) är de hälsosammaste av de sex sovstilarna. Enligt läkare bör du sova på sidan för att förhindra att utsätta hjärtat och de andra vitala organen för tryck. Vi föreslår att du ligger på höger sida. Några böcker rekommenderar också att ändra din position halvvägs genom natten (hälften på ena sidan och hälften på den andra).

De två ställningarna på rygg (sjöstjärna och soldat) kan leda till att du inte sover på natten på grund av att du snarkar, och andra andningsproblem som apné. De kan också orsaka sura uppstötningar. Slutligen ska fritt-fall-ställningen vara bra för matsmältningen, men vissa säger dock att den är den minst rekommenderade eftersom alla vitala organ blir “intryckta” mot madrassen.

Så vilken sovstil använder du? Och stämmer den med din personlighet? Berätta gärna!

Bilder med tack till Tony Alter, David Goehring, Betssssy, Joi Ito, Timothy Krause.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Agargun, M. Y., Boysan, M., & Hanoglu, L. (2004). Sleeping position, dream emotions, and subjective sleep quality. Sleep and Hypnosis, 6(1), 8–13; texto completo
  • Beyers, J., Dieltjens, M., Kastoer, C., Opdebeeck, L., Boudewyns, A. N., De Volder, I. et al. (2018). Evaluation of a Trial Period With a Sleep Position Trainer in Patients With Positional Sleep Apnea. Journal of Clinical Sleep Medicine, 14(4), 575–583. https://doi.org/10.5664/jcsm.7048
  • de Koninck, J., Lorrain, D., & Gagnon, P. (1992). Sleep Positions and Position Shifts in Five Age Groups: An Ontogenetic Picture. Sleep, 15(2), 143–149. https://doi.org/10.1093/sleep/15.2.143; texto completo
  • Domino, G., & Bohn, S. A. (1980). Hypnagogic exploration: Sleep positions and personality. Journal of Clinical Psychology, 36(3), 760–762. https://doi.org/10.1002/1097-4679(198007)36:3<760::AID-JCLP2270360328>3.0.CO;2-H
  • Dunkell, S. (1977). Sleep positions. New York: William Morrow.
  • Marques, M., Genta, P. R., Sands, S. A., Azarbazin, A., de Melo, C., Taranto-Montemurro, L. et al. (2017). Effect of Sleeping Position on Upper Airway Patency in Obstructive Sleep Apnea Is Determined by the Pharyngeal Structure Causing Collapse. Sleep, 40(3), zsx005. https://doi.org/10.1093/sleep/zsx005
  • Skarpsno ES, Mork PJ, Nilsen TIL, Holtermann A. Sleep positions and nocturnal body movements based on free-living accelerometer recordings: association with demographics, lifestyle, and insomnia symptoms. Nat Sci Sleep. 2017 Nov 1;9:267-275. doi: 10.2147/NSS.S145777. PMID: 29138608; PMCID: PMC5677378.
  • Tetley M. Instinctive sleeping and resting postures: an anthropological and zoological approach to treatment of low back and joint pain. BMJ. 2000 Dec 23-30;321(7276):1616-8. doi: 10.1136/bmj.321.7276.1616. PMID: 11124203; PMCID: PMC1119282.
  • Yu, C. K.-C. (2012). The effect of sleep position on dream experiences. Dreaming, 22(3), 212–221. https://doi.org/10.1037/a0029255

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.