Vad är triggerpunkter och hur behandlar man dem?

Triggerpunkter är en del av det som kallas myofasciella smärtsyndrom, ett syndrom som blir allt vanligare. I extrema fall kan det vara mycket hämmande.
Vad är triggerpunkter och hur behandlar man dem?
Karina Valeria Atchian

Skriven och verifierad av läkare Karina Valeria Atchian.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Muskelsmärta är en vanlig åkomma som många vuxna klagar över, både under läkarmöten och när de åker in till akuten. Idag ska vi titta på myofasciella smärtsyndrom, förklara vad triggerpunkter är och diskutera möjliga behandlingsalternativ.

Det muskuloskeletala systemet står för nästan 50% av en vuxen människas vikt. Det bör därför inte komma som någon överraskning att muskelsmärta är en vanlig orsak till obehag och besvär. Triggerpunkter är grundläggande för att förklara myofasciella smärtsyndrom. Dessa punkter hänvisar till specifika smärtsamma regioner i musklerna.

Vad är triggerpunkter?

En triggerpunkt är en liten hyperirritabel punkt i en muskel. Med andra ord är det en liten region i förhållande till resten av muskeln, och den gör ont, särskilt under tryck.

Myofasciella smärtsyndrom är därför en uppsättning muskelsmärtor orsakade av triggerpunkter och stimuleringen av dem. Med andra ord kan vi inte bedöma detta syndrom utan att identifiera var dessa regioner är och vad de svarar på.

Inom myofasciella smärtsyndrom kan man, när man undersöker musklerna, observera en specifik, platsspecifik smärta som ingår i ett större påtagligt band. Detta band tenderar att vara spänt, nästan som en sammandragning av muskelfibrer.

Termen “triggerpunkt” hänvisar till detta specifika smärtområde. Experter har upptäckt minst 255 triggerpunkter som är fördelade mellan kroppens olika muskler. Faktum är att inga kroppsdelar är undantagna från att ha dem.

Vanligtvis kan patienten till och med peka ut platsen för denna lilla region som gör ont under tryck. De kan också uppleva spontan smärta i den. Ingen känner sin kropp bättre än patienten själv, och detta är en av de viktigaste principerna för att hantera och behandla kronisk smärta.

vad är utlösningspunkter: musklerna i benen
Triggerpunkter kan förekomma i vilken muskel som helst i kroppen.

Läs mer i den här artikeln: Viktiga saker du bör veta om fibromyalgi

Vilka är symptomen på triggerpunkter?

Triggerpunkter finns över hela kroppen och i nästan alla muskler. Det finns dock områden i kroppen som är mer benägna att utveckla myofasciell smärta.

Bland dessa hittar vi följande:

  • Muskler i nacken
  • Axelområdet: Området runt trapeziusmuskeln
  • Bäckenområdet
  • Tuggmusklerna

Symptomen på stimulering av en triggerpunkt är främst smärta och muskelsammandragningar. Muskelspänningen ökar och fibrerna dras åt, vilket förkortar den drabbade muskelns totala längd.

Detta leder till svaghet och minskad styrka, och även lägre belastningstolerans. Till exempel klagar de som lider av myofasciella smärtsyndrom att de inte kan genomföra sin träning. De kan också ha svårt att gå på längre promenader.

När en triggerpunkt är aktiv kommer smärtan spontant. Dessutom behöver det inte förekomma någon press på den för att symptomen ska uppstå. Å andra sidan är vilande triggerpunkter de som bara svarar vid yttre stimuli.

Om myofasciella smärtsyndrom påverkar ansiktsmusklerna, orsakar det symptom som kopplas till örat. Några exempel är yrsel, brist på balans och surrningar i örat. I svårare fall kan det till och med leda till svimningsanfall och kräkningar.

Hur man behandlar triggerpunkter

Lyckligtvis kan triggerpunkter försvinna naturligt utan någon form av behandling. För att detta ska ske är det dock viktigt att vila ordentligt och se till att den bakomliggande orsaken inte kvarstår. Tyvärr försvinner de dock inte alltid av sig själva. I dessa fall behövs någon form av behandling.

Det finns olika tekniker för att eliminera dessa punkter. Några av dessa är invasiva och andra bygger på allmänna åtgärder. Bland de icke-invasiva alternativen hittar vi följande:

  • Akupressur
  • Massageterapi, avkopplande massage
  • Post-isometrisk avkoppling
  • Kryoterapi eller köldterapi (användning av kalla temperaturer)

Svåra fall kan kräva mer drastiska och invasiva åtgärder. Till exempel dry needling, elektroterapi eller infiltration. Användningen av ultraljud kan också ge positiva resultat.

Dessutom har användningen av proloterapi också visat sig vara effektiv vid behandling av myofasciella smärtsyndrom. Detta alternativ består i att applicera irriterande ämnen direkt på de drabbade senorna och vävnaderna. Huvudmålet är att återställa förlorad rörlighet.

vad är utlösningspunkter: person trycker på utlösningspunkt i hand
Det finns ett antal olika sätt att behandla och hantera kronisk smärta som uppstår på grund av triggerpunkter. Teknikerna sträcker sig från massage till akupressur.

Du kan läsa mer i den här artikeln: Smärta i lederna? Det här kan vara orsakerna!

Myofasciella smärtsyndrom är kroniska och kräver övervakning

Med tanke på den långa listan över möjliga differentiella diagnoser är det viktigt att du tar dig till en läkare tidigt om du märker av någon triggerpunkt. Han eller hon kommer att kunna ange vilka steg som du behöver ta. Under tiden måste du ändra vanor och beteenden som kan upprätthålla en dålig hållning.

Även om det är sant att en triggerpunkt kan försvinna på egen hand, är det viktigt att behandla myofasciell smärta för att förhindra att den blir kronisk. Det är därför alltid bäst att gå till läkare så snart som möjligt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.