Vad är telomerer och hur påverkar de åldrande?

Mänskligt åldrande är en komplex process som vetenskapen fortfarande försöker förstå. Vad har telomerer med det att göra? Jo, telomerernas längd är en av åldrandets indikatorer eftersom de är regionen för repetitiva nukleotidsekvenser.
Vad är telomerer och hur påverkar de åldrande?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Telomerer är repetitiva nukleotidsekvenser som finns i de yttersta ändarna av en kromosom. De är ett av de mest fascinerande ämnena i aktuell vetenskap. Man tror nämligen att de innehåller svar på komplexa och gåtfulla processer som åldrande, cancer och död.

På 1930-talet upptäckte Hermann Joseph Muller och Barbara McClintock dessa telomerer. Faktum är att de fick ett Nobelpris för det. Sedan fick forskarna Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider och Jack W. Szostak ett Nobelpris i fysiologi eller medicin år 2009, tack vare sin ytterligare forskning inom samma ämne.

För ett antal år sedan trodde vissa forskare att cellerna i kroppen kunde dela på sig i oändlighet. Men andra forskare har sedan dess funnit att celler bara kan dela på sig ett visst antal gånger, och sedan dör de. Längden på telomererna avgör hur snart cellerna kommer att dö.

Vad är telomerer?

Telomerer är de yttersta ändarna på kromosomer. Ordet kommer från en grekisk rot som bokstavligen betyder “slutdel.” De är ungefär som den lilla plastdelen som sitter i ändarna av dina skosnören.

Telomerer är skyddssköldarna för de mänskliga cellernas DNA. Det är tack vare dem som kromosomerna i stor utsträckning kan hålla en stabil struktur. Denna stabilitet tillåter sedan cellerna att dela sig normalt.

Kromosomernas ändar spelar en viktig roll i många olika funktioner. Tack vare ändarna kan celler till exempel inte klistra sig fast vid varandra, och det är mycket viktigt för själva livet. Telomerer ger oss bland annat också en möjlighet att fastställe en organisms åldrande.

X- och Y-kromosom
Telomerer är en del av kromosomer.

Förstå telomerernas jobb

Kroppens celler delar konstant på sig för att regenerera vävnaderna och organen i vår kropp. Var och en av dessa uppdelningar förminskar telomererna lite, vilket betyder att de gradvis blir kortare. Efter en viss tid är de så pass små att de inte längre kan uppfylla sin funktion som skyddsköld för DNA.

När de har blivit så små betyder det att cellen har nått ålderdom och inte längre kan dela på sig. Man mäter längden på telomerer med en enhet som man kallar kilobase (KB). Vid födseln har de en genomsnittlig längd på ca 11 KB och den siffran minskar sedan stadigt med åldern tills de mäter ca 4 KB.

Orsaken till åldrande och åldersrelaterade sjukdomar verkar vara just kortare telomerer, eftersom de förlorar sin förmåga att skydda DNA ju kortare de är. Några av de åldersrelaterade sjukdomarna inkluderar:

  • Kardiovaskulära problem
  • Neurodegenerativa sjukdomar
  • Infertilitet
  • Diabetes
  • Cancer

Telomeras och ungdom

Det är oundvikligt att telomererna blir kortare vid varje ny celldelning. Ett enzym som kallas telomeras modererar emellertid denna process. Således kan enzymet till viss del regenerera längden på dessa kromosomkomponenter.

Stamceller är som en slags väktare för det här enzymet. Produktionen av detta regenererande enzym minskar emellertid med åldern och ökar därmed hastigheten för cellförsämring. I teorin skulle vi hålla oss evigt unga om telomerasproduktionen aldrig upphörde.

Det finns dock ett problem. Cancerceller har mycket långa telomerer och producerar också en stor mängd telomeras. Dessa åldras inte och delar sig ymnigt. Slutsatsen är då alltså att låg produktion av detta enzym gör dig äldre, men en hög produktion ökar din risk för cancer.

Så i detta avseende är ett av vetenskapens problem att upprätthålla genereringen av telomeras utan att det orsakar cancer. Forskare har genomfört experiment med möss, vilka gett uppmuntrande resultat. Vi bör därför inte utesluta möjligheten att forskare inom en snar framtid kan uppnå målet att manipulera detta enzym för att ge de resultat som man önskar.

Hur påverkar vanor telomerer?

Olika studier visade att vissa vanor påskyndar förkortandet av telomerer. Som du kanske kan gissa så är de mest skadliga:

Forskare har också upptäckt att kronisk stress gör telomerer kortare, och att stresshormonet kortisol minskar produktionen av telomeras. Liknande så verkar förekomsten kortare telomerer också vara associerat med klinisk depression.

Uppgifterna om mat är otydliga, men det finns en relation mellan längre telomerer och konsumtionen av grönsaker, frukt, omega-3 samt kaffe. Forskare har också observerat att barn som uteslutande matats med bröstmjölk under de första 4 till 6 veckorna av livet har längre telomerer vid 4 års ålder än barn som inte blivit matade med bröstmjölk.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Hernández Fernández, R. A. (1999). Telómeros y telomerasas. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 18(2), 121-129.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.