Vad är syftet med en datortomografi?

En datortomografi är en radiologisk bildundersökning som används för att diagnostisera många sjukdomar. Den här artikeln innehåller några intressanta fakta om denna typ av analys.
Vad är syftet med en datortomografi?

Senaste uppdateringen: 15 mars, 2022

Datortomografi, på engelska CT-skanning (computed tomography) är ett snabbt, enkelt och smärtfritt bilddiagnostiskt test. Vem behöver detta? Vilka är fördelarna? Dagens artikel berättar mer om detta.

Vad är en datortomografi?

En axiell datortomografi är en bilddiagnostisk undersökning. Det är en röntgenmaskin som sänder ut många strålar från olika håll, istället för bara en stråle vilket är vad som gäller vid en konventionell röntgen.

Dessutom bildar dessa strålar många olika bilder, vilka hämtas upp och bearbetas av en dator. Denna genererar sedan en rekonstruerad plan över den del av kroppen som skannats, eller av hela kroppens inre, beroende på fallet.

Datorn kan även konfigurera bilderna på ett sådant sätt att den kan återge en 3D-bild av kroppens insida. På så sätt är bilderna som kan erhållas med en CT-skanning mycket mer detaljerade än de som erhålls med en konventionell röntgenapparat.

En kvinna som genomgår datortomografi.
En datortomografi är en diagnostisk undersökning som kan underlätta upptäckten av många sjukdomar.

Vad visar en datortomografi?

Bilderna av de olika inre vävnaderna som man får med hjälp av denna bildstudie är baserade på den varierande absorptionen av strålning från vävnaderna. Det är därför olika vävnader, som ben, senor, mjukvävnad, nervvävnad i hjärnan etc. uppträder i olika färger.

Till exempel ser benen vitare ut medan områden där det finns luft, som i lungorna, ser svartare ut. Dessutom får områden med en mellanliggande täthet, bland andra hjärta eller lever, olika nyanser av grått.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Lär dig att upptäcka och förebygga djup ventrombos

Vad använder man denna undersökning för?

Denna snabba undersökning är till för att utvärdera tillståndet hos flera olika inre delar i olika nödsituationer. Detta kan exempelvis vara efter trafikolyckor eller vid misstanke om stroke.

Det är också en av huvudundersökningarna vid diagnos och utvärdering av olika typer av tumörer. Några av de vanligaste är tumörer i lungorna, äggstockarna eller levern.

Vidare kan man använda olika kontrastvätskor i utförandet av undersökningen, vilket bidrar till att generera mer detaljerade bilder av specifika delar.

Hur går en datortomografi till?

Datortomografin i sig är en snabb, enkel och smärtfri undersökning. Som förberedelse för detta frågar läkaren patienten som ska genomgå undersökningen om bland annat eventuella allergier och om han eller hon har några proteser. Patienten ska ta bort metallföremål, hörapparater och andra föremål som kan störa undersökningen.

Sedan placerar man patienten i en specifik position som gör det lättare att få önskad bild. Patienten ligger på en bänk som för patienten in och ut ur röntgenapparaten i den korrekta positionen.

Undersökningen tar vanligtvis mindre än 30 minuter och kan även gå snabbare med viss modern utrustning och om man ska utföra den på barn.

En kvinna som genomgår en datortomografi.
Denna undersökning är enkel, smärtfri och den tar i vanliga fall inte mer än 30 minuter.

Är en datortomografi säker?

Den mest riskfyllda delen av denna typ av skanning är strålningsexponering. Mängden strålning som patienterna utsätts för anser man dock vara säker. Som med allt finns dock alltid en liten möjlighet att utveckla en typ av tumör från strålningen.

Nyttan med studien är alltid mycket större än risken att utveckla cancer. Detta gäller dock inte för gravida kvinnor. Faktum är att det är viktigt att tala om för din läkare om du är eller försöker bli gravid om du skulle bli föreslagen att göra en datortomografi.

I allmänhet rekommenderar man inte denna studie för gravida kvinnor, och man kommer endast att göra det om fördelarna överväger riskerna.

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: Lär dig om de olika typerna av minnesförlust

Kort sammanfattat

Du vet nu att en datortomografi är en snabb, enkel och smärtfri undersökning som kan ge mycket viktig information vid diagnos av flera sjukdomar eller i nödsituationer.

Med tiden har användningen blivit mer utbredd och tekniken för att tolka resultaten mer förfinad, vilket gör denna typ av undersökning allt mer värdefull.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.