Vad är strongyloidiasis och hur överförs det?

Immunsupprimerade patienter är mer benägna att få komplikationer av denna sjukdom. Detta inkluderar personer med HIV-infektion eller de som genomgår steroidbehandling. Men vad är strongyloidiasis? Lär dig mer i dagens artikel.
Vad är strongyloidiasis och hur överförs det?

Senaste uppdateringen: 14 april, 2022

Strongyloidiasis orsakas av Strongyloides stercoralis, en lång parasitisk nematod även kallad rundmask. Det är en patogen som kan föröka sig i den mänskliga tarmen. Även om de flesta fall är milda, kan sjukdomen vara dödlig för patienter med ett svagt immunförsvar. I dagens artikel får du lära dig om vad strongyloidiasis är och hur det överförs.

Strongyloidiasis är ett folkhälsoproblem i utvecklingsländer, men sjukdomen finns i länder över hela världen. Läs vidare för att lära dig mer!

Vilka är symtomen på strongyloidiasis?

En patient med strongyloidiasis kan ha många olika symtom, varav många är ospecifika. På grund av detta tar det som regel lite tid för en läkare att ställa diagnosen, om inte personen i fråga kommer från ett endemiskt område.

Några av de vanligaste symtomen är diffus buksmärta, blödning genom avföringen, diarré och enstaka kräkningar. Förutom problem i matsmältningskanalen kan allmän sjukdomskänsla, hudutslag och oförklarlig viktminskning förekomma.

Personer med en viss grad av immunsuppression drabbas vanligen av allvarligare former av sjukdomen. Vi ska diskutera detta mer i detalj senare.

Vad orsakar sjukdomen?

Smitta av parasiten Strongyloides stercoralis är vad som ger upphov till sjukdomen. Denna mikroorganism kännetecknas av att den har flera livscykler där dess form är i konstant förändring – så länge det finns en idealisk miljö för dess reproduktion.

Det som är speciellt med S. stercoralis är att den kan utvecklas inuti människokroppen. För att infektionen ska pågå i månader eller år behöver patienten således inte vara kontinuerligt infekterad eftersom parasiten reproducerar sig inuti kroppen.

Det senare förklarar varför strongyloidiasis-parasiten i många fall i till exempel Spanien är importerad från andra länder, vilket bekräftas av en forskningsstudie. Den visar att sjukdomen relaterad till förändringar i levnadsförhållandena i landsbygdsmiljöer.

En doktor känner på patientens mage.
Matsmältningssymtom på grund av parasitos kan spridas till andra organ när parasiter expanderar genom tarmväggen.

Riskfaktorer

Utanför människokroppen har strongyloidiasis-parasiten förmågan att leva i jorden. Den är därför mycket vanlig i samhällen där människor tenderar att göra sina behov utomhus.

Den vanligaste vägen för parasiten att komma in i människokroppen är genom huden. Det händer till exempel när människor går barfota på förorenad jord. Därifrån passerar parasiten in i blodomloppet och ut i andningsvägarna.

Den rör sig och fortsätter sin resa tills den fastnar i matsmältningskanalen, där den finner idealiska förhållanden för reproduktion. Därför är de största riskfaktorerna för infektion följande:

 • Att bo i lantliga miljöer
 • Dåliga socioekonomiska förhållanden
 • att lida av någon typ av immunsuppression

Hur man diagnostiserar strongyloidiasis

Läkare använder sig av flera metoder för att ställa diagnosen. Bland dem finner vi följande:

Tillgänglig behandling

Det finns flera specifika behandlingar för sjukdomen, dock måste läkaren också kontrollera om patienten har någon annan sjukdom som kan orsaka immunsuppression hos en betydande grupp patienter. De vanligaste ordinerade läkemedlen är följande:

 • Ivermektin
 • Tiabendazol
 • Albendazol

Du kanske också är intresserad av: Bekämpa bakterien som orsakar diarré & uppsvälldhet

Möjliga komplikationer av strongyloidiasis

När en patients immunförsvar är nedsatt så accelererar parasitreproduktionen kraftigt. Detta resulterar i ett fenomen som man kallar hyperinfektionssyndrom, där dessa organismer penetrerar väggarna i tarmen.

På så sätt når de organ som hjärnan, levern och urinvägarna. Några av dessa former är vanligtvis förknippade med diarré, svår smärta, feber och kronisk trötthet. Kliniska manifestationer tenderar att uppträda efter en episod av immunsuppression, såsom användning av kortikosteroider.

Avföringsprov för att upptäcka smitta.
Med avföringsprov kan man upptäcka vissa parasitoser, så länge de finns kvar i tarmen.

Förväntningar och förebyggande

Få patienter utvecklar allvarliga former av denna sjukdom. Faktum är att många kan gå i flera år utan att visa några symtom. Detta på grund av parasitens förmåga att fastna och föröka sig i den mänskliga tarmen.

Läkare rekommenderar ändå tidig upptäckt av strongyloidiasis i vissa områden innan man kan påbörja vissa steroidbehandlingar. Detta på grund av de potentiella negativa hälsoeffekterna av allvarliga fall. Andra grundläggande förebyggande åtgärder inkluderar användning av speciella skor för arbetare på landsbygden, korrekt personlig hygien och att instruera barn om riskerna med att stoppa smuts i munnen under utomhusaktiviteter.

Slutsatser

Även om de flesta fall som läkare rapporterar inträffar i utvecklingsländer, finns det fortfarande endemiska områden även i utvecklade länder. Sammanfattningsvis är adekvat hygienfrämjande vanligtvis tillräckligt för att förhindra strongyloidiasis. Vi rekommenderar dock alltid att du uppsöker läkare vid första tecken på symtom.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Martínez L, et al. Diagnóstico y tratamiento de la estrongiloidosis. Revista Cubana de Medicina Militar 2011;40(2):157-167.
 • Dourmishev AL, Dourmishev LA, Schwartz RA. Ivermectin: pharmacology and application in dermatology. Int J Dermatol. 2005;44(12):981-8.
 • Llagunes, J., et al. “Hiperinfección por Strongyloides stercoralis.” Medicina intensiva 34.5 (2010): 353-356.
 • Igual R, et al. Estrongiloidiasis: epidemiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Experiencia en una zona endémica: la comarca de La Safor (Valencia). Enferm Infecc Microbiol Clin 2007;25 Supl 3:38-44.
 • Campo Polanco, Laura, Lina A. Gutiérrez, and Jaiberth Cardona Arias. “Infección por Strongyloides stercoralis: metanálisis sobre evaluación de métodos diagnósticos convencionales (1980-2013).” Revista Española de Salud Pública 88.5 (2014): 581-600.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.