Vad är kryptorkism eller icke nedstigna testiklar?

Kryptorkism kan inträffa i en eller båda testiklarna och uppkommer vid födseln. I de flesta fall försvinner det av sig själv inom mindre än ett år.
Vad är kryptorkism eller icke nedstigna testiklar?

Senaste uppdateringen: 06 september, 2021

Kryptorkism, eller icke nedstigna testiklar i pungen, är ett tillstånd som kännetecknas av att en eller båda testiklarna inte sjunker ner fullständigt genom inguinalkanalen till pungen. Enligt medicinska källor kan man konstatera tillståndet när testikeln är permanent frånvarande från pungen vid sex års ålder eller äldre.

Specialister uppskattar att omfattningen, det vill säga antalet patienter i en viss grupp, är 3 till 5% hos nyfödda spädbarn per kvartal. Detta värde kan öka med upp till 30% hos för tidigt födda barn. Läs denna artikel om du vill veta mer om kryptorkism och dess egenskaper!

Vad kan göra att testiklarna inte sjunker ner ordentligt?

Portaler, såsom Läkartidningen, uppger att orsakerna till kryptorkism, eller ofullständig nedstigning av en eller båda testiklarna från pungen, fortfarande inte är helt klarlagda. Tillståndets etiologi kan bero på både miljöfaktorer (moder- och fosterförhållanden samt exponering för kemikalier) och genetiska faktorer och missbildningssyndrom.

Globalt kännetecknas kryptorkism hos spädbarn enligt följande:

 • 3-5% av fullt utvecklade barn har kryptorkism
 • Upp till 45% av prematurfödda spädbarn föds med ofullständig testikelnedgång
 • Vid tre månaders ålder sjunker antalet till 1-2%.
 • Hos barn har endast 1% kryptorkism vid ett års ålder.

Ett tillägg till all data är att det är intressant att 10% av dessa individer har båda testiklarna ofullständigt nedsjunkna. Med andra ord är de flesta kliniska studier unilaterala. Oavsett vilket så är det tydligt att det handlar om en patologi hos spädbarn som föds före sitt beräknade födelsedatum.

Nyfödd bebis med icke nedstigna testiklar ligger i kuvös.
För tidig födsel är ofta förknippad med ofullständigt nedstigna testiklar.

Vem riskerar kryptorkism?

Patologin beror på födelsetid och tillstånd. Riskgrupper med tendens för kryptorkism, eller ofullständig nedstigning av en eller båda testiklarna, är följande:

 • Barn med låg födelsevikt, det vill säga mindre än 2 500 gram
 • Prematur födsel
 • En familjemedlem/släkting med kryptorkism eller andra testikelrelaterade problem
 • Fosterförhållanden under graviditeten som kan hindra utvecklingen
 • Mammans alkohol,- tobak- eller droganvändning under graviditeten

Symptom och möjliga komplikationer vid icke nedstigna testiklar

Det enda synliga symptomet av kryptorkism är att en eller båda testiklarna inte ligger i pungen. I 80% av fallen är icke-synliga testiklar påtagliga medan återstående 20% är så pass indragna att de inte går att vidröra. Trots detta bör det noteras att tillståndet i de flesta fall är övergående och löser sig inom sex månader.

Dessvärre, vilket konstateras av Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, är det troligare att icke nedstigna testiklar drabbas av cancer. Utöver detta kan en felaktig spermietemperatur (på grund av närheten till kroppen) leda till fertilitetsproblem.

Du kanske också är intresserad av: Fyra tips för att förebygga cancer

Vad finns det för behandlingar för kryptorkism, eller icke nedstigna testiklar?

Syftet med ingrepp hos patienter med kryptorkism är att sänka ner testikeln. Enligt ovan citerade källor kan patienter få olika sorters behandling för tillståndet, bland annat följande:

 • Behandling med hormoner: att injicera B-HCG eller testoteron kan göra så att spädbarnets testikel åker nedåt.
 • Testikelproteser och saltlösningar: optimala för fall där patienten har en total avsaknad av en eller båda testiklarna.
 • Operation: vår redogörelse fortsätter nedan.

Kirurgiskt ingrepp och risker

För att åtgärda kryptorkism, eller icke nedstigna testiklar, gör man en operation. Orkidopexi är det kirurgiska ingrepp som läkare utför för att sänka ner testiklarna i pungen. Kirurgen sätter då varsamt testikeln på plats och syr igen och har därigenom fullbordat ingreppet. Enligt Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar operationen 30 minuter och det är ovanligt med komplikationer.

Möjliga risker med operationen kan vara att att testikeln åker tillbaka till sitt ursprungliga läge eller att testikelkärlen skadas och testikeln skrumpnar.

Återhämtning

Patienten måste vila i två till tre dagar efter operation och avstå från fysisk aktivitet i minst en månad för att skydda stygnen. Dessutom, när patienten kan ta bort bandaget, är det viktigt att vara noga med rengöring två gånger om dagen av området för det kirurgiska snittet.

Patienten måste följa dessa regler för att undvika infektioner. Stygnen försvinner av sig själva så man behöver inte uppsöka sjukhus för att ta bort dem.

Hoppa över alkoholen som gravid
Att konsumera alkohol under graviditeten är en av riskerna för kryptokism.

Det finns en lösning vid icke nedstigna testiklar

Oavsett om ett barn föds med en eller två icke nedstigna testiklar brukar det inte vara skäl till oro eftersom upp till 99% av fallen löser sig själva på mindre än ett år. Dessutom, för patienter vars testiklar inte sjunker ner naturligt, är hormonbehandling eller operation säkra och utmärkta alternativ.

Kryptorkism kan lösas i nästan varje fall, oavsett om det kräver en operation eller inte. Som förälder behöver du därför inte oroa dig om ditt barn har en icke nedstigen testikel. Det kommer mycket troligtvis inte påverka hans livsstil och han kommer kunna utvecklas normalt efter att ha fått lämplig behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.