Vad är hypoplasi av tandemaljen och hur behandlar man det?

Hypoplasi av tandemaljen är en förändring i utvecklingen av vävnaden som täcker och skyddar tänderna. Här berättar vi hur det manifesterar sig, vilka komplikationer den medför, orsakerna och behandlingsalternativen.
Vad är hypoplasi av tandemaljen och hur behandlar man det?

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2022

Hypoplasi av tandemaljen är en försvagning av denna viktiga vävnad på tänderna. Denna förändring av tändernas skyddande hölje kan orsaka många problem för dem som drabbas av det.

Tandemaljen är den mest perifera och utgör den yttre vävnaden i tänderna. Den består till största delen av mineraler – en grupp kalciumkristaller som kallas hydroxylapatit, det hårdaste och mest resistenta materialet i kroppen. Dess huvudsakliga funktion är att täcka och skydda tänderna.

Om denna struktur är bristfälllig eller försvagad talar man om emaljhypoplasi. I den här artikeln berättar vi vad denna förändring i tänderna är, varför den inträffar och vilka komplikationer det kan orsaka. Vi ska också berätta vad du kan göra om du lider av detta tillstånd.

Vad är hypoplasi av tandemaljen?

Hypoplasi av tandemaljen är ett tillstånd i denna vävnad som har att göra med felaktig utveckling. I allmänhet inträffar det under tandbildningen.

Resultatet är ett emaljunderskott eller emalj med låg vävnadskvalitet. Ibland är manifestationerna av detta tillstånd knappt märkbara och kan gå oupptäckt under lång tid.

Men vid andra tillfällen är dessa brister väldigt tydliga. Man kan se det som vita fläckar eller prickar, ränder, gropar, bucklor, spår eller försämring av tändernas form och struktur. Ytan kan verka grov och defekterna som vi nämnde ovan kan anta en brun eller gul färg. I de allvarligaste fallen resulterar det i en total frånvaro av emalj och i dessa fall är tänderna deformerade och mindre i storlek.

Som vi redan har nämnt är emaljen ansvarig för att täcka och skydda tänderna. När denna vävnad är otillräcklig eller skadad kan tandens innersta och mindre hårda lager exponeras och skadas.

Detta leder vanligen till några av följande komplikationer:

Orsaker och relaterade tillstånd

Det är ofta svårt att avgöra orsaken till hypoplasi av tandemaljen. Som vi redan har nämnt uppstår problemet under tandens tillväxt och bildning, men det blir uppenbart först senare när tanden växer fram i munnen.

Det beror vanligtvis på förhållanden eller situationer som gynnar dess uppkomst och som uppstår under graviditeten eller i barndomen. Nedan beskriver vi några av de omständigheter som ger upphov till detta tillstånd.

Problem under graviditeten

Våra tänder börjar bildas redan när vi är i vår mammas livmoder. Kalciummineraler deponeras och bildar därmed vad som blir kronan på framtida tänder.

Varje faktor som påverkar graviditeten kan ha konsekvenser för emaljens utveckling. Dessa kan stoppa eller bromsa bildandet. På detta sätt kan en sjukdom hos den blivande modern, som hög feber, infektion under graviditeten, intag av vissa mediciner, drogberoende eller näringsbrister orsaka emaljhypoplasi  hos det växande fostret.

medicin hålls fram till gravid kvinna
Vissa mediciner kan man inte ta under graviditeten eftersom de påverkar utvecklingen av fostret, inklusive dess tandutveckling.

Problem under tidig barndom

Utvecklingen av tänderna är inte klar i och med det att barnet är fött. Under de första åren av en persons liv håller tänderna fortfarande på att formas. Varje skada på tänderna som sker under denna period kan påverka cellerna som utvecklar emaljen och orsaka hypoplasi.

Skadliga situationer som kan uppstå under denna period i livet inkluderar för tidig födsel, låg födelsevikt, undernäring, vitaminbrist, infektioner, systemiska sjukdomar, användning av vissa mediciner och mycket hög feber.

Trauma, dvs ett slag i munområdet under barndomen är en mycket vanlig orsak till hypoplasi av tandemaljen. I allmänhet är det som händer att slaget skadar mjölktanden och orsakar skada på den permanenta tanden som ligger under, via roten.

Ärftlighet

Det finns ärftliga genetiska mönster som påverkar bildandet av tänderna. Vissa defekter uppstår i ett litet område av en enda tand. Det kan dock även finnas allvarligare fall som kan involvera flera tandelement.

Hypoplasi av tandemaljen av genetiskt ursprung är ofta bara en av flera manifestationer av ett komplext syndrom med andra ytterligare tecken i resten av kroppen.

Andra förvärvade orsaker till hypoplasi av tandemaljen

Emaljförlust och slitage kan också vara ett resultat av inverkan av yttre faktorer på tandytor. Detta minskar vävnadens kvalitet och tjocklek och exponerar de mjukare, djupare skikten.

Och även om det inte är en utvecklingsfel, som hypoplasi i sig, ger det upphov till samma förändringar som kännetecknar detta tillstånd.

Det här är några av de associerade situationerna:

 • Erosion av tandemaljen: Exponeringen av tandytan för sura livsmedel, som vinäger, läsk och citrusfrukter, förstör ofta emaljen irreversibelt. Reflux och sura uppstötningar kan också orsaka detta problem.
 • Bruxism: Att gnissla tänderna sliter på dem och kan med tiden exponera de innersta lagren.
 • Trauma: Slag mot munnen kan ge små skador, till exempel sprickor i emaljen.
 • Att för hårdhänt hygien: Tandborstning med mycket snabba rörelser, för stor kraft eller för hård tandborste kan ofta slita ner den skyddande emaljen.

Läs också den här artikeln: Tre användbara huskurer för bruxism

Tillgängliga behandlingar för hypoplasi av tandemaljen

För närvarande finns det flera behandlingsalternativ för att hantera hypoplasi. Valet av metod beror på varje enskilt fall, beroende på vilka tandelement som är inblandade och till vilken grad, samt patientens behov.

En tidigare utvärdering och en noggrann undersökning av en tandläkare är nödvändiga. Av de tillgängliga behandlingsalternativen förklarar vi det vanligaste nedan.

Tandblekning

Detta är en praktisk behandling när hypoplasin presenterar sig i form av vita fläckar. Blekning av tänderna jämnar ut nyanser och ger därmed en mer enhetlig färg på alla tänder.

Genom användning av specifika kemiska ämnen som man applicerar på tandytan är det möjligt att göra tänderna ljusare. Behandlingen kan ske hos tandläkaren, hemma under tandläkarens indikationer, eller genom att kombinera båda metoderna.

Dental mikroabrasion och kompositfyllningar

Detta är en användbar behandling när hypoplasin visar sig i form av svåra missfärgningar. Den består av att tandläkaren polerar det skadade området på tanden för att helt ta bort fläcken.

Tandläkaren fyller sedan igen området med en komposit av samma färg som resten av tanden. I vissa fall kan en tandläkare utföra denna åtgärd med roterande instrument, men ibland är det inte nödvändigt och det går att använda endast saltsyra.

Fyllningar

När man använder fyllningar och tätningsmedel placerar man ett flytande hartsartat material över spåren, groparna eller fläckarna där hypoplasi förekommer. Denna fyllning kan man sedan härda med hjälp av ett speciellt ljus så att den blir hård. Slutligen polerar tandläkaren området för en bättre finish.

I allmänhet är det en bra metod när problemen är små och ytliga. Detta skyddar tandelementet och minskar tillväxten av bakteriella plack och risken för att karies ska utvecklas i området.

Skalfasader eller kronor

Din tandläkare kan överväga detta alternativ vid mycket allvarliga fall och när det drabbade området är mycket stort. Skalfasader eller kronor kan täcka mycket märkbara fläckar, grova ytor och missformade tänder.

Tandläkaren placerar skalfasader på tandens främre del, efter att först ha slipat ner och förberett området. Dessa fasader kan vara tillverkade av porslin eller komposit.

Kronor å andra sidan täcker hela tanden, som ett skyddande hölje. I detta fall måste tandläkaren slipa hela tanden för att placera en krona på den, och påverkan på tanden är större än med skalfasader. Kronan kan bestå av porslin, metall och porslin eller zirkonium.

Kronornas design tar hänsyn till tandens färg, form och storlek och man kan anpassa dem efter varje enskild patient.

tandläkare med patient
Skalfasader döljer defekter genom att man placerar dem över den skadade tanden, så att de täcker den.

Tandimplantat eller broar

Det finns sällsynta och extrema fall där det är nödvändigt att välja en protes som en lösning för hypoplasi av tandemaljen. Dessa är de fall där försämringen är av sådan art att det bara finns lite tand kvar, och det bästa alternativet är att dra ut den och ersätta den med en konstgjord protes.

Beroende på patientens möjligheter och förutsättningar kan ett implantat eller en bro användas för att rehabilitera den förlorade tanden.

Du kanske är intresserad av den här artikeln: Minska svullnad efter att du tagit bort dina visdomständer

Rekommendationer för emaljvård för att förhindra hypoplasi av tandemaljen

Hypoplasi av tandemaljen går vanligtvis inte att förebygga. Men att ta hand om dina tänder är viktigt när det gäller att förhindra att andra sjukdomar, som karies, som annars kan bli en följd av denna defekt.

Som vi sa tidigare täcker och skyddar emaljen tändernas innersta vävnader och om den är skadad kan den inte regenerera sig. Så här är några goda vanor som gör att du kan ta hand om detta viktiga material i din kropp:

 • Kost: Du bör begränsa konsumtionen av mycket sura, hårda livsmedel eller livsmedel med hög sockerhalt. Det är viktigt att minska ditt intag av läsk, saft, vinäger, cider och citrusfrukter.
 • Tandhygien: Att borsta tänderna tre gånger om dagen med fluortandkräm är ett avgörande steg för att hålla tänderna fria från bakteriella plack. Rörelserna med borsten ska vara mjuka, och se till att du kommer åt alla sidor av alla tänder. Tandtråd och munvatten är också effektiva.
 • Besök tandläkaren regelbundet: Att besöka tandläkaren var sjätte månad gör att hon eller han kan upptäcka och behandla eventuella problem i tid. Dessutom skyddar rengöring hos en tandhygienist och fluorbehandlingar emaljen.
 • Använd fluor: Fluor ger extra skydd åt emaljen. Din tandläkare kan ordinera användning av receptbelagd tandkräm eller en speciell fluorsköljning för att ta hand om dina tänder bättre.

Dessa grundläggande steg gör mycket mer än att bara underhålla emaljen på dina tänder. De kan även hjälpa dig att undvika många andra problem i området. Så om du misstänker att du eller någon du känner lider av detta tillstånd är det viktigt att konsultera din tandläkare omedelbart. Hon eller han är den som bäst kan hjälpa dig att lösa detta problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ancco Olaguivel, Nilver Renan. “Relación de la ingesta de amoxicilina con la hipoplasia de esmalte en niños de 7-10 años del hospital Rafael Ortiz Ravinez Juli–2016.” (2017).
 • Mendoza, Arrieta, Elena Yazzuri, and Edgar Mauricio Pérez Peláez. “El proceso de caries en niños y su relación con la hipomineralización e hipoplasia del esmalte.” Oral 17.53 (2017): 1333-1336.
 • Salazar, Juan Francisco Torres, and Daniel Rodríguez Ortega. “Signos dentales de la sífilis congénita.” Revista Asociación Dental Mexicana 74.6 (2017): 286-292.
 • Ramírez-Barrantes, Juan Carlos. “Rehabilitación estética mínimamente invasiva en diente anterior afectado por hipoplasia de esmalte: Reporte de caso clínico.” Odovtos International Journal of Dental Sciences 21.3 (2019): 17-31.
 • Carvalho, Sara Mayla Coriolano, and Maurício Yugo De Souza. “HIPOPLASIA DO ESMALTE DO DIAGNÓSTICO AOS PROTOCOLOS DE TRATAMENTO: REVISÃO DE LITERATURA.” Revista Ciências e Odontologia 5.1 (2021): 38-45.
 • Campos, Luis Fernando Rodríguez, Sonia Salazar Rodarte, and Hilda Ceballos Hernández. “Tratamiento estomatológico del paciente con síndrome nefrótico congénito e hipoplasia generalizada del esmalte. Informe de un caso.” Revista de la Asociación Dental Mexicana 74.5 (2017): 261-268.
 • Ferreira, Ozania Alves, et al. “Hipoplasia dental relacionada a causas sistêmicas.” Revista de Odontologia Contemporânea 3.1 Supl 1 (2019): 34-34.
 • Espinoza Baque, María Estefanía. Tratamiento del desgaste del esmalte por Hipoplasia en dientes temporarios. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología, 2019.
 • Fonseca, Maria Luiza Bernardo, Driele Schneidereit Santana, and Jéssica Marielle Araújo Tavares. “HIPOPLASIA DE ESMALTE: avaliação clínica patológica da cavidade oral dos cães.” Psicologia e Saúde em debate 5.Suppl. 2 (2019): 98-98.
 • Rabelo, Guilherme Micheloto, and Luana Andrade Solis. “Anomalias dos esmalte dental: amelogênese imperfeita, hipoplasia do esmalte e fluorose.” (2018).
 • Poma Torres, Esthefania Mirella. Manejo y protocolo de atención de la hipoplasia en niños. BS thesis. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología, 2021.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.