Vad är granuloma annulare?

Granuloma annulare orsakar normalt inte smärta, men det kan orsaka klåda eller estetiska problem. Det är ett sällsynt hudtillstånd vars orsak är okänd.
Vad är granuloma annulare?

Senaste uppdateringen: 29 december, 2020

Granuloma annulare är ett inflammatoriskt tillstånd som uppträder på huden. Dess namn kommer från det faktum att det orsakar grynliknande märken (granulum = litet korn), ofta ringformade. Dessa är upphöjda, röda plack som normalt försvinner av sig själva.

Faktum är att granuloma annulare inte är ett så vanligt tillstånd. Det kan drabba vem som helst, men det förekommer normalt hos ungdomar runt 10 år. Läkare är inte säkra på orsaken till sjukdomen, men den har visat sig uppstå oftare hos kvinnor än hos män. Detta tillstånd orsakar normalt inte obehag. Det är dock mycket synligt vilket vanligtvis gör det till ett estetiskt problem. Dessutom upplever vissa människor mycket klåda från märkena.

De studeras fortfarande kring detta tillstånd som verkar vara relaterat till vissa infektioner, till och med neoplasi. I den här artikeln ska vi förklara allt du behöver veta om granulom annulare för att lära dig känna igen det.

Vad är granuloma annulare?

Som vi redan nämnde är det en kronisk och inflammatorisk hudsjukdom. Den består av bildandet av upphöjda, röda märken, i ringform. I allmänhet uppstår de på händer och fötter. Men även om vi vet att det mest drabbar kvinnor och unga, vet vi inte dess exakta orsak. Dock finns det vissa faktorer som kan utlösa det. Det kan till exempel vara en bieffekt av vissa läkemedel.

En annan möjlig orsak är ett bett eller stick från vissa insekter, och det kan även vara en reaktion på vissa vacciner. Granuloma annulare är också relaterat till infektioner, såsom hepatit. Det är dock viktigt att notera att det inte är en smittsam sjukdom.

Även om granuloma annulare normalt försvinner efter två år utan behandling, är det viktigt att det ägnas studier åt detta tillstånd. Forskare försöker utreda om det kan vara relaterat till andra systemiska sjukdomar. Man verkar kunna koppla det till vissa sköldkörtelsjukdomar och diabetes. Det kan också vara orsakat at vissa cancerframkallande processer. I dessa fall förekommer det normalt fler utbrott i hela kroppen, vilka inte svarar bra på behandling.

Händerna är ett av de områden som drabbas mest av granuloma annulare.
Händerna är ett av de områden som drabbas mest av granuloma annulare.

Läs även: Naturligt ansiktsvatten för vackert strålande hud

Vilka symptom orsakar det?

Förutom plack på huden orsakar granuloma annulare inte några andra symptom. Dessa hudutslag kan ha olika färger; från blåaktiga till hudfärgade till rödaktiga. Alla är ringformade och upphöjda vid kanterna och med mitten något nedsänkt.

Märkena är känsliga för beröring men gör inte ont. De kan dock upplevas som estetiskt besvärande eller innebära klåda. Detta gäller speciellt när det förekommer många märken över hela kroppen. Experter klassificerar granuloma annulare enligt olika grupper:

  • I den första gruppen har vi lokaliserat granuloma annulare, vilket är den vanligaste typen. Det uppstår vanligen på händer och fötter och märkena kan vara upp till 5 centimeter breda.
  • Sedan har vi generaliserad granuloma annulare, som är den typ som sprider sig över hela kroppen.
  • Slutligen har vi subkutant granuloma. I det här fallet är märkena små och hårda och de är normalt inte röda.
Lokaliserat granuloma annulare är det vanligaste.
Lokaliserat granuloma annulare är det vanligaste.

Kolla in: En dermatologs tips för hudvård och föryngring

Hur behandlar man granuloma annulare?

Granuloma annulare orsakar lätt identifierbara lesioner, vilket innebär att det normalt är enkelt att diagnostisera. Icke desto mindre, om det råder någon tvekan kan hudläkaren i vissa fall begära en hudbiopsi för att bekräfta det. Som vi noterade tidigare försvinner märkena normalt av sig själva efter en tid. Av denna anledning varar tillståndet normalt högst två år. Därför behöver du inte nödvändigtvis behandla det. Faktum kvarstår dock att det kan vara irriterande, både estetiskt och på grund av klåda.

Det finns vissa behandlingsalternativ som du kan ta till om du har dessa problem. I vissa fall kan du bli rekommenderad kortikosteroidkrämer som hjälper märkena att försvinna snabbare. En läkare kan i vissa fall även rekommendera injektioner med kortikosteroider om utslagen inte svarar på krämerna.

I vissa fall använder läkare fototerapitekniker för att behandla granuloma annulare. Och i mer svåra fall, när det förekommer många utspridda märken på kroppen, kan de ordinera orala mediciner. Det viktigaste är dock att du blir undersökt av en läkare som får bestämma de bästa behandlingsalternativen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.