Vad är en ekkymos och hur uppstår den?

Ekkymos är en lesion i huden, som ett blåmärke, och det är mycket viktigt inom kriminalteknisk medicin. Idag kommer vi att berätta hur det uppstår och vad orsakerna kan vara.
Vad är en ekkymos och hur uppstår den?

Senaste uppdateringen: 24 november, 2020

En ekkymos är en av de grundläggande typerna av hudskador. Det är grunden för många andra typer av sjukdomar och tillstånd, tillsammans med andra dermatologiska symptom.

Man kan säga att ekkymos är en subkutan blodpropp. Detta eftersom att det inte finns några sår eller tillhörande skador på huden ovanför den. Detta ackumulerade blod är med andra ord ett resultat av skadade blodkärl och vad vi i dagligt tal kallar ett blåmärke.

När blod rinner ut ur blodkärlen kallas det extravasation. Ekkymos är när ett blodläckage uppstår under intakt hud. Det vill säga det finns trasiga, öppna blodkärl som antingen har blivit orsakade av en stroke, en infektion som förstör dem inifrån eller på grund av trasiga muskler i detta område.

Det är en dermatologisk skada, men det påverkar inte bara den yttre huden. Denna typ av skada kan också utvecklas under en slemhinna – till exempel i det inre området i munhålan.

Orsaker till en ekkymos

Det finns flera saker som kan orsaka en ekkymos. Slutresultatet är att blodkärlen brister och blod läcker ut i det subkutana utrymmet. Skälen kan bland annat vara:

  • Ett trauma, till exempel ett slag mot huden som inte orsakar någon bristning i den. Det vill säga något orsakat av ett icke-vasst objekt. Kom ihåg att ett blåmärke är endast när det inte finns några ytliga hudsår.
  • Ekkymos är vanligt bland idrottare. Ibland beror det på trauma och andra gånger av typen av överansträngning vid träning som kan skada musklerna.
  • K-vitamin är ett viktigt ämne för korrekt koagulering. En brist på detta vitamin i kroppen utgör ett perfekt läge för att ekkymos ska uppstå.
  • Vissa smittsamma sjukdomar kan försvaga blodkärlen och bryta ner dem från insidan utan att skada huden. Ibland är ekkymos det första symptomet på en infektion. De kan uppstå även innan febern börjar.
  • Liksom med K-vitaminbrist är det mer troligt att en person med en koagulationsstörning, som von Willebrands sjukdom, utvecklar ekkymos. En koagulationsstörning kan också vara ett sekundärt symptom på ett annat tillstånd, som cancer.
  • Det finns sjukdomar som gör att en person måste ta antikoagulantia. Dessa medel har den negativa effekten av att ekkymos kan bildas spontant eller endast vid små trauman, som under normala förhållanden inte skulle förstöra blodkärlen.
En illustration av blodplättar

Så här bildas det

En ekkymos, såsom vi definierat ovan, är en ansamling av blod i det subkutana utrymmet under intakt hud. Processen är självbegränsande och efter en viss period absorberar kroppen blodet av sig själv.

Under reabsorptionen, som kan ta flera veckor, förändrar sig hudfärgen i det drabbade området. Färgförändringarna avslöjar stadierna i upplösningsprocessen för blåmärket.

Till exempel är blodet rött när det är inne i kärlen. När det lämnar dem och kommer in i det subkutana utrymmet, tar försvarscellerna, eller makrofagerna, över. I makrofagerna förlorar hemoglobinet i blodet det syre det bär på och blir mörkare i färg.

Den mörkröda färgen av hemoglobin som är utan syre ser från utsidan av kroppen ut som lila. Detta är den typiska färgen som man kan identifiera ekkymos med, dvs färgen på ett vanligt blåmärke.

Allt eftersom dagarna går omvandlas hemoglobin till olika pigment på grund av nedbrytningen. Grönt är färgen som följer violett, och det händer eftersom hemoglobinet blir omvandlat till biliverdin.

Några dagar senare blir biliverdinet omvandlat till bilirubin. Samtidigt går hudfärgen från grön till gul. Vidare blir bilirubin sedan hemosiderin, som ser ljusbrunt från utsidan.

Det sista stadiet av ett blåmärke är den totala återabsorptionen av resterna av blod. Återigen är det makrofagerna som ingriper och smälter allt återstående hemosiderin. Så småningom återgår huden till sin normala färg på platsen för märket.

En ekkymos i armveck
Ekkymos ändrar färg med tiden.

 

Vi rekommenderar också att du läser den här artikeln: 8 hemliga användningsområden för Vicks Vaporub

Klassificering av ekkymos

Man använder ofta orden ekkymos, hematom, blåmärke och petekier utan åtskillnad, men de betyder inte riktigt samma sak. Inom dermatologin har vart och ett sina egna speciella egenskaper.

I ordets striktaste mening är ett hematom en ekkymos som lyfter ytan av huden. Det vill säga om nivån på huden i det drabbade området inte är förhöjd, är det inte ett hematom.

Å andra sidan är petekier identifierade efter storleken på skadan. Till exempel är skador på upp till två millimeter petekier . Man klassificerar dem emellertid som ekkymos när de överskrider denna storlek.

Utöver allt detta, kom ihåg att ekkymos vanligtvis är kortvariga och främst förknippade med trauma. Kontakta en läkare om du har blåmärken och inte försvinner av sig själv eller om du inte vet var de kommer ifrån, så att denna kan ställa en korrekt diagnos.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.