Vad är egentligen en gastrointestinal fistel?

En gastrointestinal fistel manifesteras med symtom som diarré, illamående, rektal blödning med feber och kraftig buksmärta. Prognosen är mycket varierande.
Vad är egentligen en gastrointestinal fistel?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

En fistel uppstår när en förbindelse bildas mellan ett organ och en annan struktur, vanligtvis sekundärt till skadan. En gastrointestinal fistel är mycket vanlig hos patienter med Crohns sjukdom, och upp till 35 % av dessa patienter utvecklar minst en vid något tillfälle i sitt liv.

Å andra sidan är denna typ av hälsoproblem också typisk för patienter som har genomgått ett kirurgiskt ingrepp i buken. Enligt studier uppstår upp till 85 % av fistlarna som en bieffekt av dessa ingrepp. Om du vill veta mer om hur en gastrointestinal fistel fungerar samt hur du hanterar den, då är du på rätt plats!

Typologi angående gastrointestinal fistel som koncept

Vetenskapliga studier klassificerar fistlar efter deras plats för förekomst, och de kan vara externa eller interna. Interna fistlar sammanbinder två organ med varandra, medan yttre fistlar binder direkt eller indirekt med kroppsytan. Beroende på antalet anslutningar de genererar kan de dessutom klassificeras som enkla eller komplicerade.

Baserat på deras utseende finns det fyra olika typer av magfistlar:

  • Matstrupen, magen och tolvfingertarmen
  • I tunntarmen
  • I tjocktarmen
  • Något av ovanstående som leder ut genom en väggdefekt som är större än 20 kvadratcentimeter.

Den sista termen är anmärkningsvärd. Fistlar, som öppningar, tillåter utsläpp av vätskor som finns i mag-tarmkanalen. Baserat på denna parameter kan en fistel vara lågflödande (dränerar mindre än 500 milliliter per dag) eller högflödande (dränerar mer än 500 milliliter per dag).

Mänskligt matsmältningssystem.
Varje del av människans matsmältningskanal kan producera en fistel.

Vilka är symtomen på en gastrointestinal fistel?

Portalen drugs.com berättar om några av de vanligaste symptomen på förekomsten av en gastrointestinal fistel hos patienter. Bland dem hittar vi följande:

Med en inre fistel kan patienten också uppleva rektal blödning, infektion i blodomloppet, dålig upptagning av näringsämnen, uttorkning och en försämring av underliggande hälsoproblem. Å andra sidan ger vissa inte några symtom alls; allt beror på ovannämnda parametrar och individens hälsotillstånd.

Möjliga komplikationer

Om patienten lider av kraftig rektal blödning, okontrollerad kräkning och illamående eller förstorad buk, måste patienten omedelbart söka medicinsk hjälp. Vissa fistlar kan vara livshotande om de är associerade med en bakteriell infektion i den omgivande vävnaden.

Trots framsteg inom medicinen visar forskningskällor att 25 till 50 % av patienterna med enterokutana fistlar till slut dör. Dessa uppgifter är dock inte helt rättvisa, eftersom vi vanligtvis hänvisar till människor som redan har dålig hälsa.

Huvudorsakerna till en gastrointestinal fistel

Medicinska studier undersöker vilka som är de främsta orsakerna till gastrointestinala fistlar. Vi berättar kort om deras resultat i följande rader.

Kirurgiska ingrepp

Som nämnts ovan är 75-85 % av gastrointestinala fistlar resultatet av komplikationer efter bukoperationer. Det är svårt att få en specifik siffra, eftersom det beror på många faktorer, men de flesta insatta är överens om samma sak: mer än hälften av dem uppstår under den postoperativa perioden.

Divertikulit

Förekomsten av divertikulit som påverkar tjocktarmen i en svår form kan också utlösa fistlar. Dessa är placerade som förbindelser med förbindelser med intra-abdominala organ (blåsan, till exempel).

Crohns sjukdom

Crohns sjukdom orsakar långvarig kronisk inflammation i vissa delar av matsmältningskanalen. Detta leder till buksmärtor, feber, trötthet, förstoppning och blödning i avföringen. I synnerhet utvecklar upp till 35 % av alla människor med denna patologi fistlar.

Maligna processer

Förekomsten av cancertumörer i tarmen och angränsande organ främjar uppkomsten av fistlar. Radiell förlängning av en massa i slemhinnan i matsmältningskanalen och en förstörelse av normal vävnad främjar denna koppling.

Hur kan det diagnostiseras?

National Library of Medicine i USA listar några av de mest effektiva diagnostiska metoderna för att upptäcka en gastrointestinal fistel. Dessa inkluderar följande:

  • Esofagografi: en serie röntgenstrålar som man tar för att utvärdera matstrupen, magen och tunntarmen. En direkt sökning efter fisteln utförs.
  • Bariumlavemang: en speciell röntgen av tjocktarmen som inkluderar tjocktarmen och ändtarmen.
  • Datortomografi: det här verktyget används för att söka efter fisteln mellan tarmslingorna eller områden där tidigare infektioner har inträffat i buken.
  • Fistulogram: använder en form av realtidsröntgen som kallas fluoroskopi och kontrastmaterial (bariumbaserat) för att generera bilder av en onormal passage inuti kroppen.

Även om alla diagnostiska metoder är effektiva, är fistulogrammet den teknik som ger den mest relevanta medicinska informationen. Detta hjälper läkaren utvärdera dess tillstånd och dess placering.

En man som genomgår en läkarundersökning.
Seriella röntgenstrålar är successiva röntgenfilmer som man tar för att kunna täcka en stor del av mag-tarmkanalen, från matstrupen till ändtarmen.

Tillgängliga behandlingar

Det finns två varianter av behandlingen: konservativ och kirurgisk. I det första fallet ordinerar läkaren vanligtvis antibiotika för att förhindra utveckling av allvarliga bakterieinfektioner. Dessutom måste patienten, om fisteln är resultatet av Crohns sjukdom, få immunnedsättande läkemedel.

Andra konservativa metoder inkluderar användning av fibrinlim för att stänga fisteln på ett minimalt invasivt sätt och intravenös näring av patienten medan den läker. Framgångsgraden för detta tillvägagångssätt är inte särskilt hög, så det resulterar vanligtvis i kirurgisk excision av det drabbade området.

Gastrointestinal fistel: en komplikation av ett underliggande problem

Sammanfattningsvis är en gastrointestinal fistel en svår klinisk situation att närma sig. Det uppstår vanligtvis som en biprodukt av en tidigare komplikation, antingen kirurgi eller långvarig tarmsjukdom.

Därmed beror prognosen på den primära hälsofrågan och patientens personliga situation. Livskvaliteten blir oftast starkt påverkad och diagnosen påverkar även som regel de grundläggande behandlingar som patienten genomgår.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.