Vad är benign paroxysmal positionell vertigo

Benign paroxysmal positionell vertigo är en av de vanligaste orsakerna till svindel. Det får den drabbade att känna att allt snurrar inuti eller utanför deras huvud.
Vad är benign paroxysmal positionell vertigo

Senaste uppdateringen: 17 november, 2020

Benign paroxysmal positionell vertigo kallas även kristallsjuka eller lägesyrsel. Det är ett problem med innerörat. Symptomen är plötsliga och korta svindelepisoder och yrsel. I detta fall orsakas denna svindel av positionsförändringar och åtföljs ofta av nystagmus, eller ögondarrningar. I allmänhet upplever man benign paroxysmal positionell vertigo när man hamnar i en ställning eller utför en rörelse som utlöser den.

Det är också en av de vanligaste orsakerna till svindel. Det får den drabbade att känna som om allt snurrar inuti eller utanför deras huvuden. Benign paroxysmal positionell vertigo är den främsta orsaken till svindel bland de fall man ser inom primärvården. Dessutom representerar det upp till 25% av alla patienter som har svindel. Det förekommer vanligtvis hos personer i åldrarna 40-50 år och upp till 50% av fallen beror inte på någon känd orsak.

Även om det kan vara ett irriterande problem, är det sällan allvarligt, utom då det ökar dina risker att falla.

Symptom på benign paroxysmal positionell vertigo

Benign paroxysmal positionell vertigo: läkare undersöker öra

Detta tillstånd orsakar korta episoder av yrsel. Dessa yrselanfall kan vara milda till svåra. Dessutom utlöses episoderna ofta av specifika förändringar i din huvudposition. Yrsel kan uppstå när du lutar huvudet eller rör det upp eller ner, när du lägger dig ner eller när du vänder på dig i sängen. Om du gör någon av dessa saker kanske du känner att rummet snurrar eller rör sig. Det är detta som kallas svindel.

Här är de andra symptomen som kan uppstå:

Vid yrsel i samband med svindel, kom ihåg att du kan tappa balansen och falla. Av denna anledning bör du sätta dig ner om du börjar känna dig yr.

Hos personer över 65 år kan detta tillstånd gå förbi obemärkt och endast manifestera sig med instabilitet relaterad till vissa positionsförändringar. För att diagnostisera dessa patienter är det viktigt att göra ett provokationstest.

Vad orsakar godartad benign paroxysmal positionell vertigo?

Det inre örat innehåller små kalkkristaller som gör att du kan hålla balansen. När du rör på huvudet stimulerar dessa partiklar nervceller. Som en konsekvens skickar nervcellerna signaler till hjärnan som anger vilken riktning huvudet rör sig i. När kalkkristallerna är distribuerade på ett onormalt sätt i öronkanalerna, berättar nervceller för hjärnan att huvudet har rört sig mer än vad det faktiskt har rört sig. Dessa “felsignaler” som når hjärnan är det som är svindel.

Denna störning kan också förknippas med åldrande eller uppstå som ett resultat av ett slag mot huvudet.

Den här artikeln kan också intressera dig: Cervikogen yrsel: Orsaker och huskurer

Behandling

Benign paroxysmal positionell vertigo kan försvinna på egen hand inom några veckor eller efter några månader. Men för att hjälpa till att lindra dina symptom snabbare kan du använda sig av vissa manövreringar för att repositionera balanskristallerna.

Manövreringar för repositionering av balanskristaller

Detta är en procedur som innebär att man gör flera enkla och långsamma manövreringar som flyttar ditt huvud igenom olika positioner. Målet är att flytta kalkkristallerna i innerörat in i vestibulum, där dessa partiklar inte orsakar problem och lättare absorberas av kroppen igen.

För att göra detta måste du hålla varje position i 30 sekunder efter att något symptom eller onormal ögonrörelse försvinner. Dessa manövreringar visar vanligtvis sin effekt efter en eller två behandlingar.

Benign paroxysmal positionell vertigo: kvinna ser yr ut

Kirurgiska alternativ

I sällsynta situationer är manövreringarna för repositionering av kristallerna inte effektiva. I dessa fall kan läkaren rekommendera ett kirurgiskt ingrepp.

Vid operationen använder man en benplugg för att blockera den del av det inre örat som orsakar yrsel. Således förhindrar pluggen att örats benbåggångar reagerar på kalkkristallernas rörelser eller huvudrörelser i allmänhet.

Framför allt är framgångsgraden för denna operation cirka 90%. Men benign paroxysmal positionell vertigo kan återkomma, även efter att behandlingen har varit framgångsrik. Även om det inte finns något botemedel mot detta tillstånd kan du kontrollera det med hjälp av specialiserade fysioterapeuter.

Orginalartikel


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Macarena.K, Lara -Fernandez. R, & Bahamonde. H. (2014). Vértigo postural paroxístico benigno subjetivo Subjective benign paroxysmal positional vertigo. Rev. Otorrinolaringol. Cir. Cabeza Cuello. https://doi.org/10.4271/2004-01-1601

  • Murillo-González, F., & Maía Víquez Pineda, Z. (2002). Vertigo: una visión otorrinolaringológica para la medicina general. Acta Médica Costarricense.

  • Rey-Martínez, J. A., Boleas-Aguirre, M. S., & Pérez, N. (2013). Análisis postural de la prueba “Timed-up-and-go” en pacientes con vértigo. Acta Otorrinolaringológica Española. https://doi.org/10.1016/s0001-6519(05)78582-4


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.