Vad är avhumanisering? När vi glömmer att en människa är en individ

Vad är avhumanisering? När vi glömmer att en människa är en individ

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2023

Avhumanisering är en process genom vilken människor förlorar de egenskaper som definierar dem som människor och de rättigheter som är förknippade med det mänskliga tillståndet. Det är ett fenomen som förekommer i en mängd olika sammanhang och scenarier, och är ganska vanligt i sociala grupper som har en förtryckande maktdynamik.

Några exempel vi kan ge på avhumanisering är en förödmjukande behandling av andra, exploatering av arbetskraft, underkastelse för icke-demokratiska regimer.

Kännetecken för avhumanisering

För att bättre förstå vad detta fenomen handlar om, ger vi nedan en sammanfattning av egenskaperna som definierar det:

  • Avhumanisering går ut på att ta bort medfödda element och egenskaper hos människor. Dessa egenskaper ersätter man vanligtvis med andra relativt sämre egenskaper, såsom djurs eller maskiners.
  • Offret för avhumanisering kan bli tvingad att ge upp sitt mänskliga tillstånd eller uppleva det indirekt. I det senare fallet är personen vanligtvis inte helt medveten om det.
  • I extrema fall kan det förstöra personens integritet och värdighet.
  • Tekniska framsteg och informationssamhället har bidragit till att vidmakthålla denna process.
  • Vi kan använda begreppet avhumanisering för att förklara mänsklig ondska.

Olika typer av avhumanisering

Beroende på hur man väljer att genomföra denna process kan vi skilja mellan två typer av avhumanisering:

1. Animalisering

Detta är när människor uppfattas och behandlas som om de vore djur, och när man ersätter människors egenskaper med djurs. Några av dessa egenskaper är vulgaritet, omoral och irrationalitet.

Denna praxis visar sig vanligtvis i arbetskraftsexploatering, vid misshandel av minoritetsgrupper, vid tortyr i fängelser och när kvinnor blir uppfattade som sexuella föremål.

Avhumanisering i ett fängelse.
I vissa fängelser sker en avhumanisering som reducerar människor till djur.

2. Mekanisering

Detta är ett nyare fenomen än det tidigare och består i att uppfatta människan som en robot eller en maskin. I det här fallet är några av de egenskaper som tillskrivs den mekaniserade individen kyla, stelhet och passivitet.

Denna typ av avhumanisering uppstod efter den industriella revolutionen, som medförde omänsklig och exploaterande behandling av arbetare. Även om denna behandling på denna allvarliga nivå nuförtiden inte är så vanlig i de flesta samhällen, är det samtidigt sant att mekanisering drivs på av tekniska framsteg.

Människor anses ibland inte vara individer, med förmågan att känna och tänka, utan snarare en siffra eller bara en av många kuggar i ett hjul.

Handlingar som leder till avhumanisering

I allmänhet är avhumanisering en process som etableras i faser, genom successiva handlingar som går från subtila till mer avskyvärda uttryck. Vi kan sammanfatta tillämpningen av det i 5 steg:

1. Etablering av rädsla

Det första steget av avhumanisering är vanligtvis upprättandet av rädsla hos offren, så att dessa personer fruktar för sitt liv och liver för sina nära och kära . Det blir då lättare att förtrycka dem och ha kontroll över dem.

2. Inofficiell uteslutning

Efter att rädsla har konstaterats skapar man ett inofficiellt utanförskap, som består i att utesluta dessa offer från vissa delar av samhället. Till exempel uteslöt nazisterna judar från yrken i offentliga ämbeten.

3. Motivering av rädsla och utanförskap

Efter denna inofficiella uteslutning använder maktgruppen media och dokumenterad forskning för att tillhandahålla bevis för att motivera orsaken till uteslutningen. Bevisen är ofta manipulerade eller förvrängda och det mest använda argumentet tenderar att vara för “samhällets bästa”.

4. Totalt utanförskap

I detta steg hetsas resten av befolkningen att tro att den marginaliserade gruppen är orsaken till en rad sociala problem, och att de därför bör uteslutas från det civila samhället och fråntas sina rättigheter som individer.

5. Utrotning

Detta sista steg representerar den mest extrema manifestationen av avhumanisering. Här utvisar man offren med tvång från samhället för att behandla dem som icke-mänskliga, eller till och med utrota dem.

Till exempel skickades judar till koncentrationsläger under nazismen, medan man idag kan skicka de marginaliserade till getton eller fängelser.

Fattiga och utsatta grupper separeras ofta successivt från resten av samhället så att de förlorar sina rättigheter.

Konsekvenser och effekter av avhumanisering

Som historien har gjort oss medvetna om har avhumanisering katastrofala effekter på mellanmänskliga och intergruppsrelationer:

  • Detta fenomen orsakar och motiverar ofta människors mest avskyvärda handlingar, såsom våldtäkt, mord, exploatering av arbetskraft, fysisk aggression, utpressning och tortyr.
  • Misshandel av offer påverkar dem djupt och kan i värsta fall även leda till självmord.
  • Avhumanisering påverkar också samhället i allmänhet, och de flesta krig har utgått från denna premiss. Faktum är att det är en av de huvudsakliga orsakerna till krigskonflikter genom historien.

Att känna till och förstå fenomenet avhumanisering hjälper oss att minska dess förekomst och dess negativa effekter. Ju mer medvetna vi är om vårt värde och våra rättigheter som människor, desto lättare blir det att undvika denna verklighet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.