Snart kan vi upptäcka bröstcancer med hjälp av ett piller

Detta piller, som ännu är på forskningsstadiet, kan komma att erbjuda en mer exakt metod för att upptäcka bröstcancer, vilket i sin tur skulle göra behandlingen effektivare.
Snart kan vi upptäcka bröstcancer med hjälp av ett piller

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2019

Egna bröstundersökningar samt mammografi är de metoder som står till buds för att upptäcka bröstcancer i dagsläget. Det har dock förekommit fall där diagnostikmetoder som använder röntgenstrålar gett falska positiva svar.

Av den anledningen har forskare arbetat med nya metoder för att upptäcka bröstcancer tidigare genom säkra och exakta screeningar.

I en studie på University of Michigan skapades ett piller som har förmågan att underlätta upptäckten av bröstcancerceller.

Pillret är fortfarande på forskningsstadiet, men det har visat sig ha förmågan att mer exakt identifiera cancercellernas position.

Låt oss kika på detta piller i detalj.

Att upptäcka bröstcancer snabbare och mer tillförlitligt

Falska positiva provsvar är mycket vanliga. Men nu tas ett piller fram med det primära syftet att ge en mer exakt diagnos till kvinnor.

Pillret är fortfarande i testfasen och har ännu inte testats på människor.

Enligt chefen för studien, Greg Thurber, har pillret använts på europeiska kliniker med stor framgång, så förväntningarna är mycket höga.

Piller


Pillret “tänder” cancercellerna

Hur pillret fungerar är mycket enkelt: Patienten intar pillret oralt och det frisätter sakta en fluorescerande agent som omedelbart vidhäftar till cancerceller i förekommande fall.

Cancercellerna kan då ses på enkla röntgenbilder.

Forskarna menar att det är mycket viktigt att utveckla denna teknik eftersom mammografi inte är särskilt exakt i fall som rör kvinnor med kompakta bröst.

  • Dagens diagnostikmetoder visar inte heller om tumören är malign eller godartad, vilket är anledningen till att falska positiva svar är vanliga.
  • Tekniken presenterades med höga förväntningar på 251st American Chemical Society Annual Meeting & Exposition (ACS).
  • I ett experiment med råttor visade det sig att detta piller identifierade tumörceller omedelbart.
  • Om tumören är godartad visas inte det fluorescerande ljuset, vilket eliminerar behovet av en biopsi. Som ett resultat kan patienterna därmed pusta ut.

Inom några år kommer det att kunna skilja mellan snabb och långsam tumörtillväxt

Stadier av bröstcancer

I flera fall skjuts patienternas behandling upp. Medan det kan vara nödvändigt i vissa fall förblir tid en nyckelfaktor för att få en tidig diagnos och minska svårighetsgraden.

För närvarande kan denna metod bara skilja mellan maligna och godartade tumörer. Den visar inte de maligna cellernas tillväxthastighet.

  • Skaparna av pillret försöker nu inkludera ett nytt element som har förmågan att identifiera tumörens tillväxtgrad.
  • Detta nya inslag skulle låta patienterna få en omedelbar diagnos och behandling anpassad till deras specifika behov.

På detta sätt kan man kunna undvika behandlingar som är för aggressiva eller inte tillräckligt aggressiva. Att använda fel metod kan förvärra situationen.

Stora steg, högre förhoppningar

Det är av högsta vikt att läkare kan upptäcka cancer tidigt, men i vissa fall är det omöjligt.

Trots dessa svåra fall behöver inte bröstcancer innebära en dödsdom.

Tack vare framsteg inom behandlingar och detektionsmetoder står vi inför en behandlingsbar sjukdom som miljontals kvinnor redan har övervunnit.

Kvinnor som löper

Överlevarna är autentiska hjältinnor som visar oss att mod och styrka kan bidra till att övervinna bröstcancer. Men du måste vara noga med följande saker:

  • Gör dagliga bröstundersökningar.
  • Gå på regelbundna tester hos din läkare och få din mammografi.
  • Lev ett hälsosamt liv, och undvik övervikt, rökning och en stillasittande livsstil.
  • Ta till fler förebyggande åtgärder och undersökningar om du har bröstcancer i familjen.

Spara

Spara


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.