6 tips för att utöva självsäker kommunikation

Upptäck hur du kan förbättra dig på självsäker kommunikation i olika situationer. Stärk dina färdigheter att uttrycka dig på ett respektfullt sätt.
6 tips för att utöva självsäker kommunikation

Senaste uppdateringen: 10 mars, 2024

Självsäker kommunikation är ett grundläggande element i varje människas dagliga interaktion. Genom det kan vi uttrycka våra idéer, åsikter och känslor på ett tydligt, respektfullt och ärligt sätt. Samtidigt hjälper det oss att erkänna och respektera andras rättigheter och åsikter.

Att implementera självsäker kommunikation har en relevant inverkan på både våra personliga och professionella relationer. Det möjliggör öppen och effektiv kommunikation samtidigt som vi kan undvika missförstånd, onödiga konflikter och förbittring. Hur går man då för att bli bra på denna kommunikationsstil? Här är några tips.

Hur lär jag mig självsäker kommunikation? Praktiska tips

Som amerikanska Mayo Clinic beskriver, är självsäkerhet en grundläggande förmåga för kommunikation. Självsäker kommunikation är baserat på ömsesidig respekt, vilket främjar sundare mellanmänskliga relationer. Lyckligtvis är detta en typ av kommunikation som kan vi alla kan lära oss och förbättra oss i. Låt oss ta en titt på hur.

1. Känn dig själv och identifiera dina behov och önskemål

Ett av de första stegen för att bli bra på självsäker kommunikation är att utveckla större självmedvetenhet om dina känslor och tankar. Det handlar om att vara medveten om hur du mår och känner dig i olika situationer och att kunna identifiera och förstå dina egna känslomässiga reaktioner.

Ta en stund för att reflektera över dina känslor och ställ dig själv följande frågor:

 • “Hur mår jag just nu?”
 • “Vilka tankar går genom mitt huvud?”

Var uppmärksam på dina känslomässiga reaktioner- Upplever du känslor av ilska, sorg, frustration eller lycka? Genom att identifiera känslorna kommer du att kunna kommunicera mer effektivt och undvika impulsiva och olämpliga svar.

Utöver detta ligger det i ditt bästa intresse att tydliggöra dina egna behov och önskemål i olika kommunikationssituationer. Detta innebär att förstå vad du verkligen vill uttrycka, vilka mål du har och vad du hoppas uppnå genom att kommunicera på ett självsäkert sätt.

2. Sätt gränser och säg “nej” när det behövs

En grundläggande del av självsäker kommunikation är att vara medveten om dina egna gränser och dina rättigheter. Inse att du har rätt att sätta gränser och uttrycka dina behov utan att känna skuld.

Att vara tydlig med dina personliga gränser gör att du kan behålla balansen i dina relationer och undvika situationer där du känner dig obekväm eller kompromissad.

Därför är det viktigt att säga “nej” på ett respektfullt och bestämt sätt för att hålla dina gränser och ta hand om dig själv. I en publikation av Mayo Clinic förklarar de att “nej” faktiskt är en hel och komplett mening.

Så, du behöver inte tveka att säga det och du behöver inte förklara dig heller. Men skulle du tycka att en förklaring är nödvändig, kommunicera den, men då enkelt och direkt.

Vi tror att du också kan vilja läsa den här artikeln: Är icke-våldsam kommunikation möjlig?

3. Föreställ dig scenarier och öva på att uttrycka dig självsäkert

Att mentalt träna olika scenarier där du talar självsäkert är ett utmärkt sätt att stärka din kommunikationsförmåga. En artikel publicerad i tidskriften Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica beskriver några riktlinjer att tänka på för att göra detta:

 • Håll fokus på ämnet och komplicera det inte i onödan.
 • Håll dig lugn hela tiden. Att kontrollera dina känslor hjälper dig att ge resonabla svar.
 • Var artig men bestämd när du interagerar med den andra personen. Ömsesidig respekt är avgörande i all påstridig kommunikation.
 • Håll ögonkontakt som inte är påträngande. För att göra detta, växla fokus med blicken mellan din samtalpartners vänstra öga, högra öga och andra delar av hens ansikte.
 • Håll din röst vänlig och lugn.
 • Kom ihåg att om du inte har gjort något fel så behöver du inte be om ursäkt.

4. Lär dig att använda ditt kroppsspråk

Mayo Clinic förklarar att kommunikation går utöver ord. Det är därför det är nödvändigt att vi agerar förtroendeingivande. Detta återspeglas nämligen i ditt kroppsspråk. Följande är några tips på hur du gör detta:

 • Håll en upprätt kroppshållning, men luta dig lite framåt för att visa intresse och öppenhet.
 • Tänk på ditt ansiktsuttryck. Upprätthåll ett neutralt eller positivt uttryck som återspeglar din vilja att interagera konstruktivt.
 • Undvik att korsa armar eller ben, eftersom detta kan förmedla en barriär eller defensivitet.
 • Lägg ner lite tid på att träna framför en spegel eller med en trygg vän.

Det viktigaste är att du lyckas upprätthålla en överensstämmelse mellan dina verbala och ickeverbala budskap för att skapa en sammanhängande kommunikation.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Att uttrycka din tillgivenhet för den du älskar varje dag

5. Skriv ner vad du vill säga

Att skriva ner vad du vill uttrycka är ett värdefullt verktyg för att säkerställa att du förmedlar dina känslor effektivt. Ta dig tid att reflektera över vad du vill kommunicera och skriv sedan ner det på papper eller på en skärm.

Denna övning hjälper dig att organisera dina tankar, välja rätt ord och strukturera ditt budskap på ett sammanhängande och tydligt sätt.

6. Prata om fakta

Center for Clinical Interventions förklarar att när man utövar självsäker kommunikation är det avgörande att fokusera på konkreta, verifierbara fakta snarare än att göra antaganden eller subjektiva bedömningar.

Detta innebär att beskriva specifika situationer, beteenden och händelser objektivt, utan att lägga till personliga bedömningar eller partiska tolkningar.

Exempel på självsäker kommunikation

I vardagen finns det olika situationer där vi på grund av någon annan kan känna oss frustrerade, ohörda eller påverkade på något sätt. Oavsett om du är i en arbetsmiljö eller privat miljö bör du veta hur du ska reagera på dessa attityder på ett självsäkert sätt.

Nedan ger vi dig några exempel på vardagliga situationer där det är viktigt att tillämpa självsäker kommunikation.

En person avbryter dig när du talar och låter dig inte uttrycka dina idéer på jobbet

Detta kan vara en vanlig situation för många. För att tillämpa självsäker kommunikation här kan du säga något i stil med: “Jag skulle vilja kunna dela mina idéer utan avbrott för att bidra till diskussionen. Kan vi komma överens om att upprätta en diskussionsväxling när vi talar eller använda något annat sätt för att säkerställa att vi alla får möjlighet att uttrycka oss utan avbrott?”

En vän har gett dig återbud i sista minuten för tredje gången

Om detta händer dig kan du kommunicera hur du känner om det på följande sätt: “Jag har märkt att du har gett återbud på våra planer med kort varsel de senaste tre gångerna. Jag förstår att oförutsedda omständigheter kan uppstå, men jag skulle vilja gillar att vi hittar ett sätt att organisera oss bättre, med hänsyn till bådas våra åtaganden, så att vi kan undvika att ställa in i sista minuten.”

Din sambo diskar inte den smutsiga disken och det gör det svårt för dig att använda köket

För att låta honom eller henne veta vad han eller hon gör som du uppfattar som störande kan du kommunicera det så här: “Jag har märkt att smutsig disk samlas i diskhon och inte diskas regelbundet. Finns det något sätt vi kan komma överens om ett system där var och en av oss ansvarar för de köksredskap som vi använder så att de blir diskade efter användning? På så sätt kan vi hålla rent i köket.”

Allt handlar om övning

Med övning kan du bygga upp självförtroende, förbättra din förmåga till aktiv lyssninande och anpassa dig till olika situationer och personligheter. När du börjar sträva efter att vara mer självsäker i dina dagliga interaktioner kommer du att se relationer växa sig starkare, missförstånd minska och samarbetslösningar blir vanligare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.