Missförstånd öppnar klyftor mellan människor

Vi måste distansera oss från situationen på bästa möjliga sätt. När vi gör det får vi en mer objektiv förståelse för vad som händer.
Missförstånd öppnar klyftor mellan människor

Senaste uppdateringen: 15 mars, 2019

Tyvärr är det vanligt att missförstånd uppstår från välmenande tankar och handlingar. Det sker även med människor som vi har tillbringat en hel del tid med. Som ett resultat finns det många som hoppas att de vars känslor de sårar ska komma tillbaka. Likaså finns det personer som vill återvända, men inte vågar.

Som man säger:

“Mellan vad vi tänker, vad vi vill säga, vad vi tror att vi säger, vad vi säger, vad vi vill höra, vad vi hör, vad vi tror att vi hör och vad vi förstår, finns det åtta olika sätt att missförstås.”

Moln över kaffekopp


När stolthet skapar avstånd

Ett missförstånd beror ofta på stolthet, trötthet eller en brist på förtroende för oss själva eller den andra personen. Denna cocktail av variabler kan komma samman för att skapa ett stort missförstånd. Ibland tolkar vi ett visst tonfall eller tvetydiga ord som fientliga trots att de inte är det.

Det innebär att vi för att undvika missförstånd måste vara medvetna om både vår egen och den andra personens sinnesstämning. Annars drar vi bara förhastade slutsatser. Oftast ser vi konflikter som mindre förödande när vi tittar tillbaka på dem. Att ta ett steg tillbaka och titta på hela situationen gör att du kan reagera bättre istället för att rusa iväg och såra den andras känslor.

Par med Rubiks kuber


Skillnaden mellan stolthet och värdighet

Det är också viktigt att skilja mellan stolthet och värdighet. Stolthet är själviskt och negativt. Värdighet har å andra sidan sin grund i respekt.

Men det är uppenbart för många att det kan vara svårt att skilja mellan dessa två attityder. Värdighet vill hålla balans och jämlikhet bland de olika alternativen, tankarna och handlingarna. Stolthet vill å andra sidan hålla sig på topp.

Kvinna tittar bort


Att få förståelse

Det är inte lätt att göra sig förstådd ibland. Man kan upprepa om och om igen vad man tycker. Men personen kanske inte förstår. Det betyder inte att personen är en dålig människa. Det betyder bara att han eller hon är på en annan plats i livet och har ett annat perspektiv än oss.

Det är naturligt för folk att vilja få sina tankar och känslor bekräftade. Om det görs på ett dåligt sätt kan det vara ett hinder för förståelse. Vi kan inte alltid kontrollera alla variabler som bygger god kommunikation. Det är alltid en bra idé att tänka på situationen genom att ta ett steg tillbaka. Det gör att man kan se hela situationen i sin helhet.

För att sätta ihop bitarna i förståelsens pussel måste vi basera våra attityder på respekt för den andra personen.

Kvinna i glasburk


Att ta ansvar för vad vi säger förebygger missförstånd

Ju närmare vi står personen, desto viktigare är det att vi kan tolka budskapet. Varje person måste försöka tolka orden i förhållande till bandet man har till den andra personen. Samma sak gäller även för förväntningar, personliga intressen och känslomässiga aspekter.

Det är så väldigt viktigt att inte ha dålig kommunikation. Var uppmärksam och se till att du inte hamnar i en känslomässig tornado. Med det menar vi att du inte får falla i fällan att spela djävulens advokat.

missförstånd och ansvar

Missförstånd är mycket smärtsamma. Det är särskilt sant när de ses som avsiktliga och känslomässigt negativa mot en person.

Kämpa mot onda avsikter som vill underminera din integritet. Det bästa sättet att göra det är att ta ett steg tillbaka och titta på situationen på håll, tolerera olikheter och inte låta andra förringa dina behov.

För att upprätthålla goda relationer med andra måste du vara medveten om skillnaden mellan handlingar och ord, och du bör alltid hålla andras verklighet i tankarna.

Var alltid försiktig. Och kom ihåg att många gånger är den enda vissheten vid avsiktligt avståndstagande att det ger dig tid.

Spara


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.