8 tips för att lyckas med hydroponisk odling

8 tips för att lyckas med hydroponisk odling

Skriven av Jonatan Menguez

Senaste uppdateringen: 07 april, 2023

En bra växtodling beror inte längre bara på jorden och jordens tillstånd tack vare tekniken med hydroponisk odling. Du kan skapa en hel köksträdgård genom att återcirkulera mineraliserat vatten. Detta är en vanlig metod i stora plantager, men hydroponisk odling av grödor är också möjlig hemma.

Bland fördelarna är lägre vattenförbrukning, bättre kontroll av växtutvecklingen och hög avkastning. Hydroponisk odling är en flera decennier gammal teknik, men en som idag blir allt vanligare inom trädgårdsodling. Som bland annat för att odla grönsaker, såsom tomater, morötter och lök.

Med bara några plastbehållare, trä, syresättning och de nödvändiga näringsämnena för vattnet kan du skapa en hydrokulturträdgård hemma. Vi ska berätta hur du gör.

Vad är hydroponisk odling?

Hydroponisk odling är en odlingsteknik där man inte använder jord eller substrat som huvudelement. Istället odlar man växter genom ett vattenomlopp  där man återcirkulerar vatten med minerallösning.

Kemiska element som används för att säkerställa tillväxt inkluderar kväve, kalcium, kalium, järn, mangan och svavel. Det går att odla nästan alla växter med hydrokultur, men ofta använder man det för trädgårdsodling (tomat, lök, purjolök, sallad, spenat och jordgubbar).

Många stora odlare använder denna teknik som den huvudsakliga tekniken för inomhusodling. Dessutom fungerar den bra i områden där jordar inte är lämpliga för vissa planteringar. När den integreras i växthus kan den öka vegetationsutvecklingen till högre nivåer än traditionell odling.

Cultivo de hidroponía.
Hydrokultur är populär i städer, där tillgången på växande jordar är knapp.

Fördelar med hydroponisk odling

Det finns många fördelar med hydroponisk odling på grund av att det är enkelt, smidigt och billigt. Dessa fördelar är vanliga för både industriell och hemmaproduktion:

  • Ekologi: det är mer miljövänligt, eftersom det innebär mindre vattenförbrukning. Cirkulationen av vattnet gör att du behöver mindre vätska för att vattna växterna.
  • Större skörd: när metoden tillämpas effektivt är det möjligt att uppnå liknande eller bättre resultat än friluftsodling.
  • Renlighet: detta är en hygienisk metod, vilket också är en nödvändighet. Utrymmet för en hydroponisk odling ska vara rent, desinficerat och fritt från skadedjur.
  • Övervakning: med denna teknik är det lättare att kontrollera odlingens tillstånd. Det är också lätt att identifiera vilka mineraler som saknas och andra brister.
  • Anpassning: eftersom det är en kontrollerad gröda är den anpassningsbar till alla geografiska områden och oberoende av klimatförhållandena.
  • Egen mat: med hydroponisk odling kan du producera din egen ekologiska mat.

De bästa tipsen för att ha en hydroponisk odling hemma

Denna metod används i stora trädgårdsplantager, men den går också att anpassa för mindre skala. Du behöver bara veta vilket material du behöver och vilka steg du bör följa och sedan kan du lätt starta din egen hydroponiska odling.

1. Kontrollera vatten och mineraler

Hydroponik är beroende av vatten som näringsmedium för växter. I allmänhet använder man ingen jord, eller bara lera, och därför är korrekt behandling av vätskan avgörande.

I början bör du vattna med osmosvatten, dvs vatten fritt från eventuella skadliga ämnen som klor och bly. Sedan lägger du till det nödvändiga gödselmedlet.

Temperaturen på vattnet bör vara mellan 18 och 21 °C. Det är också mycket viktigt att kontrollera pH-nivån hela tiden, eftersom variationer kan påverka grödorna.

Rätt nivå i början är ett pH på 5,8. Sedan ökar du det till 6 under blomningen och till 6,2 under följande period.

2. Mät elektrisk konduktivitet

Detta visar hur mycket el vattnet överför genom mineralsalterna. Med andra ord, mängden gödningsmedel den innehåller.

På så sätt är det möjligt att styra om man ska lägga till eller minska mängden. En nivå på 0,8 är bäst i början av plantering, och den ökar du till 1 efter de första veckorna. Sedan till 1,5.

3. Förhindra skadedjur

Även om växter inte är i kontakt med jorden kvarstår risken för skadedjur. Dessutom, om de attackerar en hydroponisk odling, är det ganska svårt att utrota dem.

Därför är det tillrådligt att vidta förebyggande åtgärder genom besprutning. Använd fungicider under tillväxtfasen.

4. Upprätthåll syrenivån i din odling

Inte bara vattnet är viktigt, utan också syret som färdas genom vattnet. Att placera en luftpump, som de som han har i fisktankar, är viktigt för att hålla rötterna friska. Det förhindrar också stagnation.

5. Hantera tillväxt och gödsling

Hydroponisk odling innebär vissa detaljer som behöver mer uppmärksamhet jämfört med plantering i jord. Till exempel tillväxt. För att blommorna inte ska bli för stora för att orka hålla sig upprätta kan du tillsätta silikat i vattnet.

Detta är ett mineral som gynnar dess motståndskraft. Å andra sidan är inte vilken gödning som helst användbar vid denna typ av plantering. I allmänhet brukar man använda mineralgödsel hellre än organiska gödselmedel, på grund av de senares vätskedensitet.

6. Ha rätt verktyg

Förutom syre, mineraler och gödningsmedel är det viktigt att ha de grundläggande materialen för att skapa en hydroponisk odling. Till exempel en mörk behållare för rötterna, en plastplugg, träskivor och ett speciellt substrat med lera eller kokosfiber.

7. Bygg strukturen

Gör först hål i behållaren i samma storlek som plastpluggen, där vattnet kan rinna ut. Gör sedan hål med ett avstånd på 10 centimeter till underlaget. Hålen är där rötterna passerar ut och behållaren är där substratet ska finnas.

Struktur för hidrponia.
Numera finns det kurser i hydroponisk odling där du kan lära dig tekniken.

8. Hydroponisk odling: Ta vara på solljus

Denna teknik kräver mycket naturligt ljus, men inte direkt och konstant. Direkt sol kan påverka tillväxten och bränna bladen.

Se därför till att din hydroponiska odling får tillräckligt med ljus, men från en strategisk plats.

Ägna tid åt din hydroponiska odling

Även om det är en lika enkel uppgift som vilken form av odling som helst, kräver denna teknik vanligtvis ganska mycket tid för underhåll och kontroll. Så det är viktigt att du avsätter en del timmar för din odling.

Att hantera pH, mineralnivåer, skadedjursbekämpning och växtstruktur kräver arbete. Resultatet kommer dock att vara värt ansträngningen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.