Symtom på och behandling av adenomyos

Administreringen av antiinflammatoriska läkemedel för att kontrollera kramper och preventivmedel underlättar ofta för att lindra symtomen vid adenomyos. Läs vidare för att lära dig mer!
Symtom på och behandling av adenomyos
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 29 december, 2022

Adenomyos är en sjukdom som gör livmoderns väggar tjockare. Som ett resultat av detta kan den drabbade kvinnan lida av bland annat av smärta, blödningar och allvarliga kramper. Vi ska diskutera flera symtom nedan. Vi ska även berätta om behandling av adenomyos.

Denna sjukdom sker när vävnaden som vanligtvis omger livmodern, den endometriala vävnaden, utvecklas i livmoderns muskelvägg. Den felplacerade vävnaden fortsätter att fungera som normalt, blir tjockare, blir tunnare och orsakar kraftig blödning under menstruationscykeln.

Adenomyos är en godartad och vanlig sjukdom hos kvinnor som har fött barn mellan åldrarna 35 och 50. Detta tillstånd kan också manifesteras på två olika sätt, beroende på hur mycket vävnad som har drabbats:

  • Diffus adenomyos. I detta fallet är en stor del eller hela livmodern drabbad.
  • Fokal adenomyos, även kallad adenomyoma. Det består av en massa eller tillväxt placeras i myometrium.

Orsaker till adenomyos

adenomyos

De exakta orsakerna som utlöser detta tillstånd är okända. Några vetenskapliga förklaringar är:

  • Trauman i livmodern på grund av historia med gynekologisk eller livmoderkirurgi, samt mer än en graviditet eller kejsarsnitt.
  • Invasiv vävnadstillväxt. Läkare tror att detta är resultatet av en direkt invasion av de endometriala cellerna i livmoderns foder mot musklerna som bildar livmoderns vägg.
  • Utvecklingsursprung. Experter tror att den kan komma från livmodermuskeln från endometrialvävnad som har deponerats där när livmodern ursprungligen bildas i fostret.
  • Stamcellens ursprung. En annan, nyare teori visar att stamceller från benmärgen kan invadera livmodermuskeln och orsaka adenomyos.

Tänk dock på att tillväxten oavsett orsak helt beror på kvinnans östrogennivåer.

Symtom

Cirka en tredjedel av de kvinnor som lider av denna sjukdom har inga symtom. De andra två tredjedelarna upplever symtom, där det vanligaste är kraftigt menstruationsflöde och smärtsamma kramper.

Kvinnor med detta tillstånd kan också blöda efter att ha haft sex.

Andra vanliga symtom på adenomyos är:

  • Bäckensmärta.
  • Kraftiga kramper.
  • Anemi orsakad av kraftiga blödningar (en komplikation av denna sjukdom). Detta kan uppstå när blödningarna sitter i länge. Som ett resultat känner man sig trött och kan även börja uppleva andra hälsoproblem.
  • Infertilitetsproblem.

Även om det inte är en farlig sjukdom kan smärta och överdriven blödning förändra patientens livsstil. Kvinnor som har av denna sjukdom kan undvika aktiviteter som de tidigare kunnat göra på grund av intensiv smärta eller oro för att de ska börja blöda.

Diagnos innan behandling av adenomyos

ultraljud

Man kan titta på livmodern med hjälp av ultraljudstekniker eller magnetisk resonansavbildning. Den förstnämnda tekniken är den mest effektiva och tillgängliga. Tack vare ultraljud kan läkare se livmodern heterogent utan de väl definierade fokalmassorna som kännetecknar störningar som myom.

Beträffande den sistnämnda tekniken kan en MRI ha en förbättrad diagnostisk förmåga, eftersom de ger bilder med bättre upplösning och visar bilder med högre kontrast, vilket speciellt hjälper i differentieringen mellan adenomyos och livmoderfibroider.

Dock kan asymptomatiska kvinnor som inte visar någon storleksökning av livmodern diagnostiseras med absolut säkerhet endast genom bedömning av livmodern efter en hysterektomi.

Behandling av adenomyos

Den enda effektiva behandling som finns för adenomyos är kirurgiskt avlägsnande av livmodern eller hysterektomi. Eftersom symtomen tenderar att förvärras efter 40-45 års ålder och försvinner efter klimakteriet, behöver de flesta kvinnor inte ta till radikala behandlingar.

Antiinflammatoriska läkemedel för att kontrollera kramper och p-piller för att kontrollera hormonfrisättning under menstruationscykeln hjälper ofta till att lindra symtomen på detta tillstånd.

Läs vidare för att ta reda på mer: Effektiva och naturliga kurer för mensvärk

Läkare kan emellertid överväga operation om den drabbade kvinnan är långt ifrån klimakteriet, redan har barn och inte vill ha fler, och inte kan minska eller kontrollera symtomen på tillståndet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.