Symtom på lunginflammation hos barn

Lunginflammation är ansvarigt för cirka 15 % av fallen vid spädbarnsdöd. Även om många fall av lunginflammation är tillfälliga så blir en del människor kroniskt lidande som ett resultat av luftvägsinfektioner. Vilka är symtomen på lunginflammation? Hur behandlas det? Läs mer i den här artikeln!
Symtom på lunginflammation hos barn

Senaste uppdateringen: 01 augusti, 2022

Lunginflammation är hos barn en vanlig sjukdom och är som vanligast då barnet är under 5 år gammalt. Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen är denna sjukdom faktiskt ansvarig för cirka 15 % av fallen vid spädbarnsdöd. Enligt uppskattningar krävs det en sjukhusvistelse vid 14 % av fallen då barn blir lidande av sjukdomen.

Det bästa sättet att undvika sjukdomen är genom att förebygga. Studier har visat att vaccination mot Haemophilus influenzae typ B avsevärt minskar fallen av lunginflammation hos barn. På samma sätt har vaccination mot Streptococcus pneumoniae visat sig vara effektiv för att undvika de svåraste fallen.

Andra viktiga åtgärder för att förebygga lunginflammation hos barn är amning, undvikande av exponering för tobaksrök, att hålla bostaden väl ventilerad, frekvent handtvätt samt att fördröja starten vid förskola om barnet har en historia av luftvägssjukdomar.

Vad är lunginflammation?

I allmänna termer hänvisar lunginflammation, eller pneumoni, till en infektion i lungorna. Den inträffar i den djupa delen av lungorna, varför åkomman är även känd som en nedre luftvägsinfektion. De flesta fall är resultatet av virus, men även bakterier och andra patogener kan orsaka lunginflammation.

Vanligast uppstår lunginflammation hos barn efter en förkylning. Lungorna har luftsäckar som kallas alveoler, och dessa fylls då med var och andra vätskor när infektion uppstår. Som ett resultat kan syre inte effektivt nå blodomloppet.

Det finns flera typer av lunginflammation, bland vilka följande sticker ut:

 • Viral lunginflammation. Detta är resultatet av ett virus, vanligtvis respiratoriskt syncytial-, influensa-, parainfluensa- eller adenovirus. Detta är den vanligaste formen av sjukdomen och predisponerar dessutom barnet som drabbas till ökad känslighet för en bakteriell lunginflammation.
 • Bakteriell lunginflammation. Denna typ av lunginflammation är resultatet av en bakteriell infektion, vanligtvis av Streptococcus pneumoniae. Men andra bakterier som orsakar den är grupp A- eller B-streptokocker och Staphylococcus aureus.
 • Mykoplasmapneumoni orsakas av bakterien Mycoplasma pneumoniae. Tillståndet kallas också atypisk lunginflammation eftersom det är milt, dessutom är det vanligast hos barn som är äldre än 5 år.
Ett barn med lunginflammation på sjukhuset.
Lunginflammation är en sjukdom i de nedre luftvägarna. Det kan orsakas av virus eller bakterier.

Du kanske är intresserad av: Sju tips för att behandla natthosta hos barn

Symtom på lunginflammation hos barn

Symtomen på lunginflammation hos barn kan variera i varje enskilt fall. De är beroende av infektionens svårighetsgrad samt barnets ålder och allmänna hälsotillstånd. Det vanligaste tecknet är dock en hastig andning, som uppträder vid nästan samtliga fall.

Andra vanliga symtom inkluderar följande:

 • Hög feber och frossa
 • Hosta
 • Andning med väsande eller gnällande ljud
 • Andnöd som kan inkludera utvidgning av näsborrarna, rörelse av musklerna i revbensområdet och bukandning
 • Nästäppa och bröstsmärtor
 • Buksmärtor som beror på att barnet anstränger sig för att hosta och har andningssvårigheter
 • Kräkningar som beror på hosta eller att barnet sväljer slem
 • Ingen aptit
 • Blåaktig färg på läppar och fingernaglar vilket endast förekommer i extrema fall

I allmänhet utvecklas symtomen på viral lunginflammation långsammare än de vid bakteriell lunginflammation. Om sjukdomen sitter i nedre delen av lungorna kan det förekomma feber, buksmärtor och kräkningar, men utan andningssymtom.

Ett litet barn med feber.
De kliniska manifestationerna av lunginflammation kan variera i varje enskilt fall vilket är beroende på dess orsak. I allmänhet producerar den feber, hosta och ljud vid andning.

Du kanske är intresserad av: Tyst lunginflammation och Coronavirus

Orsaker och diagnos

Sammanfattningsvis är lunginflammation hos barn ofta ett resultat av virus. Men det kan också vara resultatet av bakterier eller andra patogener som svampar och parasiter. Vanligast börjar det med en vanlig förkylning, det vill säga en övre luftvägsinfektion.

I många fall andas patogener som finns i näsan eller halsen in och går djupt ner i lungorna, vilket resulterar i lunginflammation.

Sjukdomen kan också förvärvas genom kontakt med en person som redan är sjuk. Detta beror på att personens hosta eller nysning producerar droppar som bär på virus. Om ett barn kommer i kontakt med dessa droppar kan det alltså utveckla sjukdomen.

Lunginflammation hos barn kan också spridas via blodet och detta inträffar särskilt under eller efter förlossningen. Det är relativt vanligt att barn drabbas av denna sjukdom under spädbarnsåldern, men det finns normalt endast anledning till oro om det inträffar ofta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Castro Ávila, A. C., & Rodríguez Saavedra, M. A. (2006). Indice de respiración rápida y superficial medido durante dos tipos de ventilación.
 • Alpízar Caballero, L. B., & Medina Herrera, E. E. (1998). Efectos nocivos de la fiebre en el niño y medidas terapéuticas. Revista Cubana de Pediatría, 70(4), 177-184.
 • Cruz Robaina, J. C., Dorta Correa, Y., Riesgo Mayea, L., López Labrador-Piloto, O., & González Díaz, J. (2012). Caracterización clínico epidemiológica de la neumonía en niños hospitalizados. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 16(1), 158-168.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.