Symptom på skänkelblock och hur man behandlar det

Skänkelblock kan klassificeras i olika kategorier beroende på hjärtrytm. Terapi kan hjälpa till att kontrollera sjukdomen i de allra flesta fall.
Symptom på skänkelblock och hur man behandlar det

Senaste uppdateringen: 17 maj, 2021

Ett skänkelblock är när en av hjärtstrukturerna inte fungerar ordentligt. Dessa strukturer består av en specialiserad vävnad som kan överföra elektriska impulser som delar sig i två skänklar eller grenar (en höger och en vänster) för att täcka båda sidorna av organet. Ett skänkelblock resulterar i att hjärtat tappar förmågan att upprätthålla en normal rytm, vilket ökar risken för kardiovaskulära komplikationer. Är du intresserad av att lära dig lite mer om detta tillstånd? I den här artikeln tar vi upp symptom på skänkelblock samt olika alternativ för behandling.

Vad orsakar ett skänkelblock?

Villkoren som oftast orsakar ett skänkelblock inkluderar:

  • hjärtattack
  • högt blodtryck
  • myokardit
  • kardiomyopatier

I de flesta fall är blodtillförseln till vävnaden som är ansvarig för att överföra elektriska impulser till hjärtat bristfällig. Detta är fallet vid infarkt. Här kan en nedbrytning av aterosklerotisk plack hindra blodflödet i kranskärlen. Det är dessa blodkärl som transporterar syre och näringsämnen till hjärtats muskelvävnad.

Den senare orsakar progressiv försämring av vävnaden, vilket i många fall är oåterkallelig. Av denna anledning är ett skänkelblock en vanlig komplikation av vissa kardiovaskulära händelser.

Däremot är myokardit en inflammation i hjärtmuskeln som uppstår till följd av infektion. En av de involverade mikroorganismerna är Trypanosoma cruzi, den bakomliggande orsaken  för Chagas sjukdom.

symptom på skänkelblock
Kardiovaskulära händelser kan förvärras av symptom på ett skänkelblock.

Symptom på skänkelblock

Det finns flera typer, beroende på olika egenskaper i hjärtrytmen som följer. Lyckligtvis har de flesta patienter endast en mild blockering och utvecklar inte symptom på skänkelblock. I dessa fall är en diagnos vanlig som en del av en rutinmässig medicinsk undersökning.

De som utvecklar uppenbara symptom kan dock uppleva hjärtklappning och förlust av medvetandet (synkope). Därtill har de vanligtvis andra associerade kardiovaskulära eller metaboliska sjukdomar, som högt blodtryck eller diabetes.

Det kan förekomma flera symptom, beroende på graden av involvering av de olika organen (som njurarna). Hjärtat misslyckas också med att utföra sin funktion på ett markant sätt i svåra fall, och detta kan leda till hemodynamisk instabilitet. Detta inkluderar ett progressivt blodtrycksfall, vilket kan leda till chock om det inte korrigeras.

Diagnos av symptom på skänkelblock

En läkare kan diagnostisera detta tillstånd med en kombination av kliniska element och kompletterande undersökningar. Dena kan därtill också genomföra en grundlig fysisk undersökning för att upptäcka hjärtarytmier. Detta görs dock bara om de är signifikanta.

I vilket fall som helst bekräftar läkaren detta genom ett elektrokardiogram. Huvudegenskapen här är en mätning av hjärtats elektriska aktivitet, som inkluderar den hastighet med vilken det slår. Den här sista egenskapen fungerar inte korrekt hos patienter med skänkelblock.

Man kan också göra ett ekokardiogram, vilket är en dyrare bildteknik, och kräver en specialist. Fördelen med denna metod är att man lättare kan upptäcka strukturella förändringar som förklarar sjukdomens ursprung.

Du kanske är intresserad av att läsa: Upptäck hur stress påverkar hjärtat

Behandlingar för skänkelblock

Det finns flera terapeutiska metoder, beroende på den kliniska svårighetsgraden och risken för att utveckla dödliga arytmier. Nedan följer de allmänna.

Mediciner för att behandla symptomen på skänkelblock

Som vi nämnde ovan är de flesta fall asymptomatiska. Av denna anledning ordinerar läkare vanligtvis inte något särskilt för dessa patienter. Det är dock nödvändigt att ordinera medicin för orsaken bakom sjukdomen.

Till exempel är det vanligt att förskriva antihypertensiva medel och diuretika för en hypertensiv patient. Detta är en stor grupp läkemedel och skillnaderna ligger i deras olika verkningsmekanismer.

Några av de mest använda är losartan, amlodipin och enalapril, samt hydroklortiazid och furosemid, som utmärker sig i den diuretiska gruppen.

Pacemaker

läkare håller upp pacemaker
En pacemaker är en enhet som tar kontroll över hjärtslagen för att ge hjärtat regelbundenhet.

Denna enhet kan justera den elektriska aktiviteten i hjärtat till en normal rytm. Det var ursprungligen en dyr och problematisk behandling med flera biverkningar, men idag är den säker och lätt att underhålla.

Det finns två typer av pacemakers: tillfälliga och permanenta. Det senare kräver en subkutan implantation, där läkaren också måste föra in en tråd genom en av venerna som dräneras på höger sida av hjärtat.

Behandling för hjärtresynkronisering

Denna behandling är för allvarligare fall där koordinationen mellan aktiviteten på vänster och höger sida av hjärtat är nedsatt. Enheten som används kallas också biventrikulär pacemaker, enligt en publikation från Mayo Clinic.

Fördelen är så stor att vissa modeller inkluderar en implanterbar kardiovertor-defibrillator. Detta innebär en enhet som kan skicka en defibrillerande impuls i nödsituationer då hjärtfrekvensen avsevärt förändrats.

Förhindra komplikationer vid symptom på skänkelblock

Slutligen måste personer med riskfaktorer genomgå rutinmässiga läkarundersökningar på grund av risken för att utveckla dödliga hjärt- och kärlhändelser. Allmänläkare inom öppenvården är ett giltigt alternativ vid de flesta tillfällen. De kan dock i nödvändiga fall hänvisa en patient till en kardiolog.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Burri H, Lerch R. Echocardiography and patient selection for cardiac resynchronization therapy: a critical appraisal. Heart Rhythm 2006; 3: 474-9.
  • Garillo R, et al. Terapia de resincronización cardíaca. Cruzando la frontera de las indefiniciones. Rev Urug Cardiol 2011;26:71-76.
  • Geiter H. Los bloqueos de rama cardíacos. Nursing 2004;22(1):21-24.
  • Lozano J. Arritmias cardíacas y su tratamiento. OFFARM 2001;20(11):11-153.
  • Ostabal M, et al. Los marcapasos cardíacos. Med Integral 2003;41(3):151-61.
  • Vogler J. Bradiarritmias y bloqueos de la conducción. Rev Esp Cardiol 2012;65(7):656-667.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.