Vad är myokardit och vad innebär det?

Myokardit är en sällsynt sjukdom som ofta orsakas av infektioner och drabbar hjärtat.
Vad är myokardit och vad innebär det?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Myokardit är en inflammation i hjärtmuskeln. Denna muskel kallas myokardiet, och dess funktion är att ge rörlighet till hjärtat. Muskeln dras ihop för att skicka blod runt i kroppen och slappnar sedan av tills hjärtat börjar fyllas igen.

Om myokardiet blir inflammerat, är pumpfunktionen inte längre lika effektiv och skador uppstår i cellerna. Det här är naturligtvis en betydande hälsorisk.

Det är osäkert exakt hur många människor som drabbas av denna sjukdom. Detta beror på att myokardit i många fall inte orsakar några symptom.

Det kan dock uppstå i alla åldrar, även hos barn.

Vad är orsaken till myokardit?

Myokardit

I minst 50% av fallen är uppkomsten för myokardit en infektion som kommer från virus, svampar, parasiter eller bakterier. Ofta framträder det efter diarré, kyla eller influensa.

Andra vanliga orsaker till myokardit inkluderar:

Dessutom är vissa sjukdomar som artrit, reumatisk feber och lupus också associerade med myokardit. Ibland är det omöjligt att bestämma den exakta orsaken till sjukdomen.

Processen för myokardit

Kroppen reagerar på inflammation i hjärtmuskeln genom att aktivera immunsystemet. Detta skickar antikroppar för att bekämpa orsaken till inflammation. Emellertid kan de kemikalier som produceras av dessa celler skada myokardiet.

Om många celler skadas är resultatet ett försvagat och inflammerat hjärta. När denna process sker mycket snabbt kan hjärtsvikt och plötslig död inträffa.

Den vanligaste effekten är dock att hjärtat regenererar sig själv. Hjärtat gör detta genom att ersätta skadade eller döda myokardceller, vilket lämnar ärrvävnad. Denna vävnad är stel och bidrar därför inte till hjärtpumpningen.

När ärrvävnaden är väldigt omfattande kan det orsaka hjärtfel eller en utvidgad kardiomyopati.

Symptom på sjukdomen

myokardit-symptom

Symtom på myokardit är mycket varierande. I själva verket visar sjukdomen i vissa fall inga symptom alls.

Hur som helst är det viktigt att komma ihåg att det finns både akut myokardit och kronisk myokardit. Varje variant har sina egna symtom.

Akut myokardit har symtom som liknar hjärtsvikt. De viktigaste är:

 • Stark och skarp bröstsmärta bakom bröstbenet
 • Takykardi
 • En blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor, eller blekhet
 • Andnöd
 • Hjärtklappning
 • Inflammation i levern och mjälte
 • Ackumulering av vätska i benen

Symtom på kronisk myokardit är mindre uppenbart. I allmänhet upplever de drabbade en känsla av svaghet, trötthet och andfåddhet även vid minimal ansträngning, aptitförändringar, smärta i benen och viktminskning.

Diagnos och behandling

myokardit diagnos

Diagnosen av myokardit är problematisk, eftersom symtomen inte är särskilt specifika och därför lätt kan misstas för andra sjukdomar.

Vanligtvis gör de första läkarna en klinisk undersökning som syftar till att verifiera förekomsten av symtom och samla in information om eventuella nya infektioner.

Om det finns misstanke, kan de beställa en röntgen för att fastställa om det finns vätska i lungorna. Det vanligaste förfarandet är emellertid att beställa ett elektrokardiogram eller ett ekkokardiogram. Dessa möjliggör en detaljerad undersökning av hjärtats funktion.

Den mest exakta metoden är endomyokardbiopsi. Resultaten är avgörande, eftersom detta test direkt visar huruvida myokardiet är inflammerat eller ej. Detta test ordnas vanligtvis när kronisk myokardit misstänks.

Akut myokardit går över av sig själv i de flesta fall. Muskeln återhämtar sig själv utan att lämna efterverkningar. Ibland är det å andra sidan komplicerat och kan leda till allvarligare problem eller död. I andra fall leder det till permanent hjärtsvikt. Allt beror på patientens hälsa och de faktorer som orsakade sjukdomen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cardiomyopathy. (n.d.)
   bhf.org.uk/heart-health/conditions/cardiomyopathy.aspx
  • How is cardiomyopathy treated? (2016, June 22)
   nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/cm/treatment
  • Mayo Clinic Staff. (2015, March 17). Cardiomyopathy
   mayoclinic.org/diseases-conditions/cardiomyopathy/basics/definition/con-20026819
  • Ramaraj, R., & Sorrell, V. L. (2009, May). Peripartum cardiomyopathy: Causes, diagnosis, and treatment. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 76(5), 289-296
   ccjm.org/index.php?id=107937&tx_ttnews[tt_news]=362001&cHash=6e24c6981c0a99e5b7c61e2d60d5870a

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.