Stress orsakar grått hår enligt studie

En studie utförd vid Harvard University av en grupp neurologer menar att varför stress orsakar grått hår beror på det sympatiska nervsystemets funktion. Vi berättar allt om deras resultat i den här artikeln.
Stress orsakar grått hår enligt studie

Senaste uppdateringen: 02 december, 2020

Under lång tid har människor antagit att stress orsakar grått hår. Detta har dock inte blivit populärt utan en vetenskaplig grund. Nu har en grupp forskare från Harvard bevisat att det inte är en myt – utan en verklighet.

Det finns flera legender i historien där de nämner att stress orsakar grått hår. En av de mest kända är den av Marie Antoinette; drottningen av Frankrike som dödades under den franska revolutionen. Det sägs att på bara en natt blev allt hår grått.

En annan berömd legend är Thomas Moore som sägs ha haft en betydande förändring av utseendet på bara en natt. Faktum är att många har sett personer gå igenom personlig kriser för att sedan se äldre ut. Idag vet vi att det är sant: stress orsakar grått hår.

Stress orsakar grått hår

En grupp forskare från Harvard i USA, ledd av Dr. Ya-Chieh Hsu, publicerade sin forskning i Nature. De anger i studien att de efter flera tester och studier kunde dra slutsatsen att stress verkligen orsakar grått hår.

Det mest intressanta är att neurologteamet inte bara bekräftar det direkta inflytandet som stress har på grånande hår utan de identifierade också de mekanismer som orsakar denna effekt. Detta är ett stort genombrott.

Stress är en världsomfattande fråga. Effekten på det fysiska utseendet var tydlig men den här studien går utöver att sätta ihop pusselbitarna.

Stress orsakar grått hår.
En Harvard-studie kopplar samman utseendet på grått hår med stress.

Du kanske också är intresserad av: Täck gråa hår med dessa huskurer

Ett avslöjande experiment om att stress orsakar grått hår

För att komma fram till dessa slutsatser experimenterade Harvardforskarna först med möss. De letade efter möjliga influenser av stress på grått hår och de tittade också på de olika fysiologiska förändringar som orsakats av ångesttillstånd.

Forskarna började med att inducera ett tillstånd av stress hos mössen genom att injicera dem med resiniferatoxin. Detta ämne stimulerar produktionen av kortisol, känt som stresshormon.

Experterna började med hypotesen att stress orsakade en immunologisk attack i djurens kropp och att detta slutligen påverkade cellerna som producerar pigment. De antog att det var så det fungerade. De fick dock en stor överraskning eftersom vissa möss inte längre hade immunceller, men de blev ändå grå.

Inför denna situation bestämde forskarna att ta bort binjurarna hos några av mössen så att de inte skulle kunna producera kortisol. Därefter utsatte de dem för stressiga situationer och något oväntat hände: de fick fortfarande grått hår.

Varför händer denna effekt?

Grått hår uppkommer på grund av brist på pigment i hårsäckens celler.
Grått hår uppkommer på grund av brist på pigment i hårsäckens celler.

Gruppen neurologer började bocka av de möjliga alternativen och slutligen fokuserade de på det sympatiska nervsystemet. Nerverna som utgör detta system förgrenas och finns i varje hårsäck i huden.

Efter flera undersökningar fann forskarna att när vi står inför stressiga situationer frigör dessa nerver en kemisk substans som kallas noradrenalin. Noradrenalin orsakar överdriven aktivering av dessa celler. Vad som händer härnäst är att dessa celler producerar mer pigment än nödvändigt och på så vis tömmer sina reserver. Således har de använt slut på pigmentreserverna och hårstrån börjar komma ut utan pigment: vitt hår.

Vad du kan förvänta dig

Forskarna menar att denna situation är oåterkallelig. Därför, när du förlorar dessa stamceller, finns det ingen väg tillbaka: effekten är permanent. Forskning visar att stress orsakar grått hår och exakt hur det sker, men forskarna är fortfarande inte säkra på varför.

Detta är dock ett stort genombrott eftersom det har fått forskare att föreslå nya forskningsprojekt om effekten av stress på olika vävnader i kroppen. Denna forskning hjälper till att förstå stress och dess effekter mer fullständigt. Allt detta är ett steg mot en framtid där de kan utveckla metoder som gör att vi kan vända effekterna av stress. I dagsläget är det som studien rekommenderar att vi ska ta det lugnt och minimera stress. Det är tydligt att för mycket oro orsakar negativa effekter.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Real, A. A., López, J. S., Bustamante, M. P., Leyva, A. M., & Carriel, V. (2019). Aislamiento, cultivo y aplicación clínica de los melanocitos humanos. Los melanocitos como una fuente de terapia celular. Revista argentina de dermatología, 100(3).
  • Zhang, Bing, et al. “Hyperactivation of sympathetic nerves drives depletion of melanocyte stem cells.” Nature 577.7792 (2020): 676-681.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.