Att sova på sidan kan minska risken för fosterdöd

När man är gravid kan att sova på ryggen göra så att extra tryck sätts på blodkärlen på grund av barnets vikt. Detta kan göra det svårt för både blod och syre att nå fostret.
Att sova på sidan kan minska risken för fosterdöd
Nelton Abdon Ramos Rojas

Granskad och godkänd av läkare Nelton Abdon Ramos Rojas.

Senaste uppdateringen: 06 december, 2022

Graviditeten tenderar att vara en tid i kvinnans liv när hon inte får alltför mycket vilsam sömn. Magens ökande tillväxt och det ständiga behovet av att kissa blir ofta ett hinder för att man ska kunna sova utan avbrott. Men många kvinnor lyckas i alla fall hitta den mest bekväma sovpositionen, så att detta åtminstone inte blir något större problem. Och denna position blir ofta på sidan, vilket är den bästa ställningen för att minska risken för fosterdöd.

För det visar sig att det inte är någon bra ställning att sova på ryggen under graviditetens sista trimester. Detta kan orsaka allvarliga risker för fostret. I Storbritannien publicerades en artikel i Journal of Obstetrics and Gynecology, där forskarna fann att sover man på ryggen i detta stadium av graviditeten, kan detta fördubbla risken för fosterdöd.

Forskarna kom fram till att de mödrar som sov på antingen högra eller vänstra sidan löpte mindre risk för detta dödliga resultat.

Att sova på sidan kan minska risken för fosterdöd

Undvik att sova på rygg

Genom att sammanställa uppgifter om 1,000 kvinnor under sista trimestern av graviditeten, kom forskarna i MiNess-undersökningen fram till slutsatsen att sova på sidan är säkrare för fostret. Experterna menade att sova på sidan efter den 27:e graviditetsveckan hjälper dig att minska risken för fosterdöd med 3,7%.

Att sova på ryggen innebär samtidigt en 2,3 gånger ökad risk. Detta är efter den 28:e graviditetsveckan, och i jämförelse med mammor som sover på sidan.

Denna studie har blivit den mest omfattande de senaste decennierna inom detta område. Den bekräftar resultaten av andra, mindre studier av samma typ, vilka enligt uppgifter från BBC genomfördes i Nya Zeeland och Australien.

Samma studiegrupp, i Storbritannien där studien gjordes, fann att en på 225 graviditeter slutade med fosterdöd.

Varför att sova på rygg ökar risken

Tänk på hur du sover

Fram till idag finns det ingen förklaring rörande förhållandet mellan att sova på ryggen och risken för fosterdöd.

En av hypoteserna föreslår emellertid att när en kvinna är på ryggen, skapar  barnets vikt tillsammans med livmoderns vikt ett tryck på blodkärlen. Detta kan blockera blodcirkulationen och transporten av syre till fostret.

Eftersom orsaken inte har bekräftats, och ytterligare forskning krävs, rekommenderar forskare tillsvidare som förebyggande åtgärd att man sover på ena sidan under graviditetens sista trimester.

Det spelar ingen roll om det är vänster eller höger sida. Ett bra knep är att lägga en kudde som stöd mot ryggen för att undvika att man vänder sig under sömnen.

Ska jag oroa mig om jag vaknar på ryggen? Är detta farligt för bebisen?

Att inte sova på rygg minskar risken för fosterdöd

Experter menar att gravida kvinnor inte behöver oroa sig om de vaknar liggandes på rygg. Vad som är viktigast är den position de befinner sig i när de somnar. Detta är den positionen som man normalt ligger i under en längre tid.

Alexander Heazell, chef för Tommy’s Stillbirth Research Center i St Mary’s Hospital i Manchester, Storbritannien, var också ledande under undersökningen som utfördes i landet.

Denna specialist rekommenderade att kvinnor under detta graviditetsstadium alltid ser till att lägga sig på sidan för att sova, det vill säga även under småvilor under dagen.

Alexander Heazell säger:

Jag vill inte att kvinnor vaknar upp i ryggställning och tänker: ‘Å nej, jag har gjort något som inte är bra för min bebis.’ Det vi kommit fram till gäller specifikt för den position kvinnan ligger i när hon ska somna. Detta är viktigt eftersom man spenderar mer tid i denna position än i någon annan. Dessutom finns det ingenting man kan göra angående vilken position man ligger i när man vaknar. Men när du ska sova, kan du bestämma vilken position du ligger i.”

Publiceringen av denna studie och forskarens rekommendationer sammanfaller med lanseringen av Sleep On Side-kampanjen. Det är organisationen till förmån för sjukhuset Tommy’s som håller i denna.

  • Huvudsyftet är att utbilda gravida kvinnor om de möjliga riskerna med att sova på ryggen under graviditetens sista månader, och att man kan minska risken för fosterdöd genom att sova på sidan.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Heazell, A. E., Li, M., Budd, J., Thompson, J. M. D., Stacey, T., Cronin, R. S., … & McCowan, L. M. E. (2018). Association between maternal sleep practices and late stillbirth–findings from a stillbirth case‐control study. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 125(2), 254-262. https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1471-0528.14967

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.