Hur slangen till en gastronomikateter byts ut

Näringssonder används för att skicka mat direkt till magen hos patienter som har svårt att äta mat på vanlig väg.
Hur slangen till en gastronomikateter byts ut

Senaste uppdateringen: 06 december, 2019

Hur går det egentligen till när man byter ut slangen till en gastronomikateter och varför kan det behöva göras? Det ska vi tala om idag.

En perkutan endoskopisk gastrostomi, eller gastronomikateter, är en kirurgisk procedur där en näringssond placeras i magen. Man skapar en konstgjord öppning i magen för att ge patienten näring eller gastrisk dekompression.

Detta ingrepp kräver icke-invasiv kirurgi och gör det möjligt att ge personer näring om de har problem att äta på grund av hälsoproblem.

Detta är väldigt vanligt hos personer med dysfagi, vilket är när man har problem att svälja maten. Det är även vanligt hos personer som drabbats av en stroke eller andra former av neurologisk skada.

Om vi jämför en perkutan endoskopisk gastrostomi med ett nasogastriskt sond (som går mellan näsa och mage) så finns det många fördelar, inklusive mindre risk för komplikationer.

Vidare är det säkrare eftersom man undviker merparten av matsmältningskanalen. Utöver det förbättras patientens psykiska välmående eftersom metoden är mycket mer diskret.

Detta är framförallt sant för unga personer, som ofta oroar sig över de estetiska begränsningarna hos en nasogastrisk sond.

Att byta slangen till en gastronomikateter

Hur placeras den?

Slang genom näsan

Det finns många fördelar med att använda en gastronomikateter jämfört med det nasogastriska alternativet, både medicinska och estetiska.

Som vi nämnde tidigare är det en väldigt enkel procedur:

  • Först administreras en intravenös lösning för att söva patienten. Därefter identifierar läkarna en lämplig region på buken baserat på resultaten från en endoskopi och desinfekterar den.
  • Området får lokalbedövning och man gör ett litet snitt på strax över en centimeter. Återhämtningen är därför snabb och risken för bieffekter liten.
  • Läkarna för sedan in en angiokath i magen med en endoskoplina som guide (en angiokath är en ty av ihålig nål som kan tränga in i magen).
  • Avslutningsvis tar man ut endoskopet genom att dra linan till patientens mun. Där placerar man slangen som kommer komma ut ur buksnittet. För extra säkerhet inkluderas en uppblåsbar ballong för att förhindra att sonden rör sig.

Du kanske även vill läsa: Farliga dieter och deras varningstecken

När slangen till en gastronomikateter bör bytas

Detta är en ganska säker procedur, men komplikationer kan uppstå som kräver att man tar bort slangen. Den vanligaste komplikationen är infektioner, vilka kan drabba hålet i magen eller någonstans runt sonden.

I dessa fall måste slangen tas bort och en antibiotikabehandlingen påbörjas så att infektionen kan bekämpas, annars löper man risk att drabbas av en septisk chock.

Hur man byter ut slangen

Vätska och näringssond

Infektion är den vanligaste orsaken till att man ersätter slangen.

  • Först steriliseras och desinfekteras området. Därefter kopplas matningsmekanismen bort så att sonden är ren.
  • Härnäst ser man till att ballongen ligger rätt placerad och att den funkar. För detta introducerar man steriliserat vatten i ventilen för att blåsa upp den. Om den sväller korrekt och det inte finns något läckage så fungerar den.
  • Sedan rengör man noggrant området runt hålet i patientens mage och tömmer ballongen som håller gastrostomin. Så snart sonden är bortkopplad tar man bort den genom att dra ut den.
  • En ny sond introduceras sedan genom samma hål. Helst ska slangen bilda en rak vinkel med buken för att göra den enklare att placera.
  • Avslutningsvis blåser man upp ballongen tills den nya sonden är på plats och drar försiktigt i den tills den ligger nära magväggen.
  • Man desinfekterar därefter för att motverka framtida infektioner.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.