Skratta dig till hälsa och lycka varje dag

mars 7, 2019

Att skratta får inte den uppskattning som det förtjänar. Denna lilla naturliga vana är väldigt viktig för vår hälsa och vårt välmående. Men ändå så tar vi den för givet. Låt oss därför dedikera en stund åt att lära oss hur vi kan skratta och le varje dag.

Man kan säga att vår levnadsstandard och hastigheten som vi lever i gör oss stressade och arga. Men vilka fördelar drar vi faktiskt av att leva i ett sådant stadie? Trots att det moderna livet är så snabbt så känner många av oss att vi inte har tid att skratta och le (vilken lämplig ursäkt!). Men det är väldigt viktig att komma ihåg de enkla sakerna i livet. I slutänden de kan gagna oss otroligt mycket.

Det må vara svårt att tro, men en så pass enkel sak som att skratta – oavsett om det är ett vrålgarv eller bara ett brett leende mot en vän eller kollega – kan hjälpa dig att hantera smärtsamma eller svåra situationer. Att skratta kan även hjälpa oss att visa personer i vår närhet att vi är glada, lyckliga eller tacksamma för deras närvaro eller handlingar. Det är helt sant att skratt är en biologisk process som får kroppen att släppa ut endorfiner, och man har bevisat att ett konstant ”flöde” av endorfiner har en väldigt stor påverkan på vår hälsa. Skratt är även ett perfekt sätt att förbättra våra personliga relationer. Även bilden vi projicerar av oss själva till omvärlden. Skickar du ett bittert, glatt, sorgset, allvarligt eller intetsägande meddelande? Du bestämmer.

Anledningar att skratta oftare

Leende

Allt som händer i våra kroppar är ett resultat av en fantastisk och komplex uppsättning fysiologiska, psykologiska och neurologiska processer. På samma sätt som att gråt och sorg kan försämra vårt system, försätta oss i ett dåligt humör och få livet att verka meningslöst, så kan skratt ha en rakt motsatt effekt! Det kan till och med direkt influera vårt immunförsvar och tillhandahålla dig med fördelar:

När vi skrattar så reglerar vår kropp nivåerna av serotonin, endorfin, oxytocin och dopamin mer effektiv. Detta spelar en fundamental roll i att reglera vårt humör.

  • Minska stress

Stress påverkar starkt vår hälsa och kan bland annat försvaga immunförsvaret och hjärtvävnaden. Det kan även försämra hjärtproblem och höja blodtrycket. Det är här som skratt spelar en viktig roll eftersom det förbättrar vår hälsa och stärker våra kroppar.

  • Skratt och kreativitet

När vi skrattar så stimuleras produktionen av katekolaminer. Katekolaminer är substanser som håller oss vakna och vår hjärna i ett kreativt stadie.

  • Vi blir mottagligare

Vårt humör är nära länkat med vårt emotionella stadie. Vilket är anledningen till att vi lättare kommer överens med personer omkring oss när vi är glada. Det viktigaste i livet är och kommer alltid vara att skratta och le. Genom att göra detta så förbättrar vi både våra liv, vår hälsa och våra förhållanden. Missa därför inte chansen att skratta och le!