Sex sätt att anknyta till din partner

En god vilja är fundamentalt för att anknyta med din partner igen efter ett gräl. Du ska inte känna att du förlorar en strid, för i verkligheten ger du personen en ny chans.
Sex sätt att anknyta till din partner

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Det är ingen hemlighet att relationer har sina bra och dåliga dagar. Efter ett gräl finns det par som inte vet hur de ska hantera situationen. Vill du få reda på sätten att anknyta till din partner igen?

Att ha en ursäkt att visa sin kärlek oavsett vem som hade fel kommer låta dig anknyta till din partner igen. Här kommer några trick för att ta det första steget.

Hur man kan anknyta med sin partner

Grälande par

1. Isolera dig inte

När man grälar med sin partner och blir väldigt arg är det vanligt att avlägsna sig, gå till ett annat rum eller lämna huset genom att smälla igen dörren för att ventilera.

När du fysiskt tar avstånd och grubblar på saker, tenderar dock allt att bli mer komplicerat och värre. Även om du i stunden inte känner för det, ska du försöka närma dig och ha fysiskt kontakt med din partner.

Att se personen i ögonen, ta tag i dennes arm eller hand eller stryka vederbörande över håret kommer aktivera positiva känslor. Detta kommer hjälpa till att sänka era röster och miljön kommer kännas mycket mindre spänd.

Om grälet var väldigt allvarligt och du beslutar dig för att spendera lite tid ensam, håll dig så nära som möjligt.

2. Kontrollera ditt kroppsspråk

Efter ett stort gräl och trots vad du sagt för att lugna ned situationen, kan ditt kroppsspråk skicka tydliga signaler om irritation som kan hindra partnern från att svara positivt.

Av denna anledning är det nödvändigt att identifiera och kontrollera ett stort antal gester som sätter en barriär mellan er båda:

  • Slutna händer
  • Korsade armar
  • Rynkad panna
  • Sänkt huvud

Istället för att bibehålla denna attityd ska du slappna av och se din partner rakt i ögonen. Om du kan ska du le för att indirekt bjuda in personen att närma sig utan rädsla för att bli bortstött eller hamna i ett gräl om vad som precis hände.

3. Ha ett sinne för humor

Par i sängen

För att lugna spänningen i atmosfären när du grälar och anknyter till din partner, är det viktigt att ha ett sinne för humor. Detta är något som ska göras med måtta, och försök att inte vara sarkastisk eller irriterande. På så sätt kommer inga missförstånd ske.

Om det finns något som både män och kvinnor gillar så är det när ens partner har ett bra, roligt och lekfullt sinne för humor. Du kan berätta ett skämt eller se på en rolig film. Efter att ha gjort det kommer ni känna er mer avslappnade.

4. Förlåtelse för att anknyta till din partner

Om du vill återställa relationen och anknyta till din partner sanningsenligt, då är förlåtelse det bästa du kan utöva. För att förlåtelsen faktiskt ska fungera måste du ge den med hjärtat.

Att förlåta är en gest av ädelhet som kommer bereda väg för en ny start mellan dig och din partner. Det kommer även öppna vägen för en acceptans som låter dig erkänna dina egna brister, och tänka över dem så att du inte begår samma misstag igen.

Att förlåta är inte att bli besegrad eller att erkänna att någon annan hade rätt. Att kunna förlåta är att ge en chans att fortsätta med livet som ett par i ett utrymme som är fullt av säkerhet.

5. Var tillgiven

Spänningen och obehaget som kommer ur gräl mellan partners kan få dem att ta avstånd. För att anknyta med din partner igen måste du ta initiativet att komma närmre.

Detta är inte en tid för stolthet. Använd pussar, smekningar och kelande som sentimentala vapen. Att känna detta ögonblick av kärlek och att hamna i varandras armar efter ett gräl är väldigt tröstande och hjälper till att läka såren.

Det innebär även att man säger vad man känner med ord. Det är inte svårare än att säga “Jag älskar dig”, “Jag vill inte bråka” eller “Jag vill bara att vi är lyckliga” för att förebygga ytterligare konflikter.

6. Ha sex för att anknyta till din partner

Alla har vi nog hört talas om “försoningssex”. Även om det inte är rekommenderat att gräla bara för att ha bättre sex, är det ett utmärkt alternativ för att anknyta till din partner.

Det är obestridligt att det blir lättare att försonas efter att man haft sex. Detta eftersom aktiviteten ifråga släpper ut endorfiner och eliminerar stress. Det är en bra idé att prata efter sex. Du kan upptäcka att problemen helt plötsligt inte verkar lika allvarliga som tidigare.

Gräl är normala och ett resultat av skillnader mellan två människor. Vad som är viktigare är attityden med vilken vi försöker försonas. Kärlek kan göra många saker, men varje person måste dra sitt strå till stacken. På så sätt kan du förebygga att relationen försämras på grund av rutiner, vardagliga meningsskiljaktigheter eller problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.