Septate uterus: en skiljevägg i livmodern

Septat eller septat uterus är en medfödd missbildning som ökar risken för missfall. Känner du till symptomen?
Septate uterus: en skiljevägg i livmodern
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 07 maj, 2023

Uterus är ordet för livmoder på latin, och septate uterus är när detta organ är uppdelat i två delar av ett membran, kallat septum, som bildar en skiljevägg i livmodern. Detta tillstånd är närvarande vid födseln och kan endast korrigeras genom operation.

Medfödda anomalier i livmodern förekommer hos cirka 4 % av alla kvinnor. Just detta tillstånd med en skiljevägg i livmodern står för mellan 30 % och 90 % av dessa fall. I sammanhanget kan det sägas vara ett mycket vanligt problem.

Dess närvaro kan leda till komplikationer under graviditeten. I synnerhet medför det en risk för missfall som sträcker sig från 25 % till 47 %. Det förekommer vanligen även andra komplikationer. I följande artikel ska vi ta en titt på dem.

Vad är septat uterus eller en skiljevägg i livmodern?

Septate uterus är en medfödd missbildning där det finns ett membran som löper genom hela organet och delar det i två delar. Detta membran – kallat septum – löper från den övre delen av livmodern och kan nå livmoderhalsen och även slidan.

Under normala förhållanden är livmodern ett ihåligt organ i form av ett upp-och-nedvänt päron. Om det finns en skiljevägg i livmodern har organet inte en utan två håligheter. Många kvinnor kan ha denna abnormitet utan att veta om det, även efter graviditet och förlossning. Det upptäcks vanligtvis bara när det orsakar problem, särskilt återkommande missfall.

Septate uterus kan vara av tre typer:

 • Delvis: Detta är när skiljeväggen inte når livmoderhalsen.
 • Komplett: Om skiljeväggen når livmoderhalsen.
 • Inkluderar livmoder och slida. Detta är fall där skiljeväggen sträcker sig in i slidan.
¿Qué es el útero septado eller tabicado?
Septate uterus är en medfödd missbildning som kan leda till komplikationer under graviditeten.

Symtom på att det finns en skiljevägg i livmodern

De flesta kvinnor med detta tillstånd har inga symtom. Som vi nämner ovan så upptäcks denna avvikelse oftast bara när en undersökning görs för att identifiera orsaken till återkommande missfall.

Det är mycket sällsynt att få denna diagnos före puberteten. Den kan dock leda till att mer smärtsamma menstruationer än normalt kan uppstå efter puberteten. I dessa fall är det mycket vanligt att man normaliserar smärtan eller hänför den till andra orsaker.

När en kvinna har en skiljevägg i livmodern kan hon också uppleva bäckensmärtor före eller efter mens. Dessutom är det vanligt att en tampong inte är tillräcklig för att förhindra mensläckage.

Dessa symtom är vanligtvis milda och går därför ofta obemärkt förbi.

Orsaker till septate uterus

Septate uterus är en genetisk anomali och experter vet fortfarande inte vad som orsakar det. Enligt hypoteser inträffar det under embryonal utveckling. Det finns två kanaler vid livmodern som under normala förhållanden går samman för att bilda livmodern.

Vanligtvis bildas äggledarna först, tillsammans med livmodern. Efter denna process finns det kvar ett membran, eller septum, som återupptas av kroppen. Om detta inte händer stannar vävnaden kvar i livmodern som en skiljevägg och de två hålrummen bildas.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: Vasovagal synkope under graviditeten: kan man förhindra det?

Effekter av en skiljevägg i livmodern vid graviditet

Detta tillstånd är inte nödvändigtvis ett problem. Det orsakar inte alltid hälsokomplikationer, och förhindrar inte heller alltid en normal graviditet eller förlossning. Trots det är det i vissa fall en riskfaktor.

Även om det inte påverkar sexlivet eller fertiliteten, är det ett faktum att denna typ av livmoder ökar risken för missfall, särskilt under graviditetens andra trimester. Det är också möjligt att det kan leda till följande:

 • Fostret vänder sig inte nedåt inför födseln. När det finns en skiljevägg i livmodern är det mer sannolikt att barnet är i en sätesposition vid födseln. Detta eftersom att det har mindre utrymme att rotera för att komma med huvudet nedåt.
 • Kejsarsnitt. På grund av fostrets felaktiga positioner är det större sannolikhet att få ett kejsarsnitt.
 • För tidig födsel. Det finns en större risk för förlossning före 37 veckors graviditet, med allt vad detta innebär.
 • Låg födelsevikt.
 • Det har visat sig att kvinnor med septate uterus är mer benägna att utveckla endometrios.

Diagnostisering

Eftersom en delad livmoder vanligtvis inte orsakar symtom, är det mycket vanligt att tillståndet förblir odiagnostiserat. Ibland upptäcks det i en rutinundersökning, men i de flesta fall identifieras det först efter flera missfall.

Det är vanligt att läkaren först gör en bäckenundersökning. Men denna kliniska undersökning räcker inte alltid för att ställa en diagnos. Det bästa sättet att upptäcka tillståndet är med avbildningstester, som följande:

 • Ultraljud
 • Magnetisk resonanstomografi
 • Hysteroskopi

Med dessa tester kan man bestämma längden och tjockleken på skiljeväggen. Andra liknande tillstånd bör uteslutas under diagnosen, såsom hjärtformad livmoder, där livmodern inte har formen av ett inverterat päron, utan som ett hjärta, men utan skiljevägg.

Behandling

Detta tillstånd kräver endast behandling om det orsakar problem som återkommande missfall eller överdriven smärta. Många kvinnor med denna anomali har normala graviditeter och förlossningar, både naturliga och med kejsarsnitt.

Behandlingen för denna missbildning är kirurgi. Det rekommenderas inte för ungdomar, asymtomatiska kvinnor eller för kvinnor som inte vill ha barn. Den vanliga proceduren kallas hysteroskopisk metroplastik och innebär att man tar bort skiljeväggen.

Detta är en poliklinisk operation där en enhet förs in i livmodern genom livmoderhalsen och vävnaden skärs av. Ingreppet tar mellan 30 och 60 minuter. Det är vanligtvis en säker procedur. I sällsynta fall innebär det risker som följande:

 • Reaktion på anestesi
 • Infektion
 • Onormal blödning
 • Skador på livmoderhalsen
 • Skador på livmodern
Todo lo que hay que sabre sobre la salud del útero
När diagnosen septate uterus har fastställts, kan läkaren föreslå operation för att korrigera tillståndet.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Graviditetstest online: vad är det och hur fungerar det?

Slutliga rekommendationer

De flesta kvinnor som opereras för att korrigera en skiljevägg i livmodern kan ha normala graviditeter. Framgångsfrekvensen av operationen uppskattas till 53,5 %. Postoperativa komplikationer är mycket sällsynta.

Om du är kvinna och är gravid och har detta tillstånd bör du följa alla läkarens rekommendationer. Du bör kontakta din läkare om du hon upplever vaginal blödning, bäckenkramper, sammandragningar eller skadade slemhinnor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rikken J, Leeuwis-Fedorovich NE, Letteboer S, Emanuel MH, Limpens J, van der Veen F, Goddijn M, van Wely M. The pathophysiology of the septate uterus: a systematic review. BJOG. 2019 Sep;126(10):1192-1199. doi: 10.1111/1471-0528.15798. Epub 2019 May 15. PMID: 31004459.
 • García León, F., Kably Ambe, A., Meden, W. V. D., Dosal, M., & Escarcega, H. (1998). Utero septado con duplicación cervical y tabique vaginal: una malformación rara. Ginecol. obstet. Méx, 489-91.
 • Rikken JF, Kowalik CR, Emanuel MH, Mol BW, Van der Veen F, van Wely M, Goddijn M. Septum resection for women of reproductive age with a septate uterus. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jan 17;1(1):CD008576. doi: 10.1002/14651858.CD008576.pub4. PMID: 28093720; PMCID: PMC6464821.
 • Bendifallah, S., Silberstein, M. E., Levaillant, J. M., & Fernandez, H. (2015). Malformaciones uterovaginales y fertilidad. EMC-Ginecología-Obstetricia, 51(3), 1-12.
 • Dilbaz, B., Mert, S. A., Diktas, E. G., Kose, C., & Ustun, Y. E. (2022). The effect of hysteroscopic metroplasty on fertility in T-shaped and Y-shaped dysmorphic uterus. In The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care (pp. 1–6). Informa UK Limited. https://doi.org/10.1080/13625187.2022.2085681

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.