Semestern-är-slut-syndromet hos barn: Hur du kan hjälpa

Semestern-är-slut-syndromet är ett barns känslomässiga reaktion på att återvända till skolan med allt det innebär. Att utnyttja sin lediga tid och sina lov på bästa sätt kan minska deras ångest. Läs mer här!
Semestern-är-slut-syndromet hos barn: Hur du kan hjälpa
Leidy Mora Molina

Granskad och godkänd av sjuksköterskan Leidy Mora Molina.

Skriven av Ana Núñez

Senaste uppdateringen: 02 oktober, 2022

Semestern-är-slut-syndromet hos barn är ett övergående tillstånd som beror på anpassningen till rutiner, inklusive skollivet. Det kan verka naturligt efter en fantastisk och rolig semester. Det förekommer dock bara hos mindre än 8 % av alla barn.

Förväntningarna på att gå upp tidigt för att ta sig till skolan efter att ha tillbringat timmar med det de älskar mest kan vara skrämmande. Sanningen är att barn och deras enorma anpassningsförmåga klarar av att ta sig över detta hinder utan större problem.

Det skadar dock aldrig att ge dem en hjälpande hand.

Orsakerna till semestern-är-slut-syndromet

Om barn först uppvisar motstånd mot att ta till sig nya rutiner, faller en stor del av ansvaret på föräldrarna. De är de grundläggande aktörerna i kontrollen av de element som utgör familjens dagliga liv.

En del av detta handlar om barnets personlighet. En annan faktor är familjens struktur, föräldrarnas uppfostringsstil, eventuella konflikter i skolan, hälsoproblem eller mobbning, bland andra stressfaktorer. Vuxna måste vara uppmärksamma på att utesluta vissa av dessa tecken, med tanke på barnens svårighet att förklara vad som händer med dem.

Du kanske kommer att tycka om den här artikeln: Hur man vet om ens barn är mobbat i skolan

Hur man hjälper ett barn att övervinna semestern-är-slut-syndromet

Som i många andra konfliktfyllda situationer är kommunikation nyckeln för att hitta en lösning. Att bryta tystnaden, utfrysningen och ta sig igenom muren av dåligt humör och ångest är ett bra sätt att lindra spänningar. Men att ta sig dit är inte lätt.

Redan innan du ser några tecken på semestern-är-slut-syndromet hos barn (om de till exempel visar irritation eller helt vägrar att sammarbeta i den nya rutinen), är det bäst att undvika att tvinga dem eller skälla på dem. Låt oss istället bli deras ledsagare i det ansvar som kommer i och med den nya skolperioden. Detta är än mer viktigt om de nyligen har bytt skola.

Semestern-är-slut-syndromet
Tecken på semestern-är-slut-syndromet är inte alltid uppenbara. Vuxna måste lära sig att känna igen dem.

Att hitta orsakerna

Att hitta de faktorer som orsakar störningen är ett första steg på vägen mot att övervinna semestern-är-slut-syndromet hos barn. Gå igenom deras schema och titta på hur mycket tid de har för vila, lek och ansvar. Du måste göra något om de överlappar varandra.

Om du inte märker några uppenbara anledningar när du granskar familjens inre krets, kanske orsaken är extern.

Barn kan ha svårt att sätta ord på det som påverkar dem personligen. Det är upp till oss att ställa frågor om klasskamrater och lärare, om dagen i skolan, för att få dem att representera eller rita vad som händer i skolan. Alla former av uttryck är giltiga.

Tillbringa tid med dem för att hjälpa till att komma över detta problem

Under semestern har vuxna ofta tillbringat större delen av sin tid med barnen. Den separation som slutet av semestern medför kanske är det som har triggat syndromet.

Att hitta ett sätt att vara där för dem kan göra stor skillnad. Följ dem till skolan och stanna ett tag för säga hejdå är ett sätt att hjälpa. På så sätt är övergången inte så abrupt.

Förmedla förtroende och trygghet för att motverka semestern-är-slut-syndromet

Föräldrar har ett perspektiv på problem som är färgade av sina egna erfarenheter. Barn som känner sig otrygga kommer att utgå ifrån att den obehagliga situationen är helt oundvikbar.

Ni måste hitta ett sätt att lösa problemet tillsammans.

Lär känna miljön för att förebygga stressyndrom efter semestern

Föräldrar bör vara uppmärksamma på miljön där deras barn rör sig och som de interagerar med. Detta gäller även för omgivningen utanför hemmet, och inkluderar grannar, vänner och skolan.

Vuxna bör besöka skolan ofta och bör försöka skapa en öppen dialog med skolledning, lärare och vårdgivare. Från dessa samtal kan föräldrar lära sig mycket om kvaliteten på sina barns miljöer.

Vuxna bör försöka gå till botten med relationer som kan påverka barn. Det handlar inte om att vara överbeskyddande, utan om att veta och inse att trygghet och tillit i skolan är en social och kollektiv konstruktion.

Hur man förhindrar semestern-är-slut-syndromet hos barn

En strategi för att förhindra semestern-är-slut-syndromet hos barn är att planera i förväg. Skolans kalendrar är ofta tillgängliga i förväg. Vi kan dra fördel av detta så att vår rutin har marginal för förseningar och oförutsedda händelser. Anpassa dig till det med entusiasm för det kommer att spara tid för er alla samtidigt som ditt barn kommer att känna sig mindre stressat.

Nedan föreslår vi några åtgärder som har att göra med hur ni kan hantera scheman på bästa sätt. Dessa råd måste dock anpassas efter smak och behov, samt till arbetsförpliktelser och sociala skyldigheter.

Gör i ordning skolmaterialet tillsammans med ditt barn

Föräldrar kan inkludera barnen i uppgiften att organisera sina skolmaterial i god tid. Doften av papper, fina bokomslag och de klara färgerna på bläck och klistermärken är alltid spännande. Att förbereda ryggsäcken och packa den är en rutin ni kan förbereda som kan framkalla en god stämning.

skolväska på bänk
Att packa skolväskan är ett sätt att långsamt anpassa sig till den nya terminen som ligger framför våra barn.

Gör inga plötsliga förändringar

Barn kan ha svårt att hantera plötsliga förändringar. Om de har sovit till sent på morgonen under ledigheten är det traumatiskt att behöva gå upp tidigt för att hinna till skolan. Du kan börja justera ert schema i förväg och flytta fram läggdags tidigare och tidigare.

Förberedelser omfattar även ämnen och uppgifter. Att repetera koncept från förra läsåret och skumma igenom deras textböcker förbereder barnens hjärnor på att återvända till skolan.

Förmedla optimism och gott humör

Om oro och stress smittar, så smittar gott humör också. Livet är komplicerat, men vi måste skydda våra barn.

Allt handlar om att förstå att familjens känslomässiga intelligens är etablerad baserat på kontakter och stödnätverk som underlättar deras utveckling.

Hemmets enhet baserar sin framgång på hur smidigt dessa kommunikationer flyter på. Kommunikationer som tar till sig och hyllar övergångar, förändringar och övervinnande av stadier. Dessutom behöver barnet känna sig som en del av denna gemenskap, integrerad och sedd.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: “Den anonyme försäljaren” hade 8 pennor & en hungrig dotter

Att planera är att skapa frihet

Vuxna måste hjälpa till att organisera barnets dagar.

Annars kommer onödig stress att introducera obehagliga faktorer i barnets liv. Till exempel betecknar brådska omognad och är en stressutlösare som strålar ut från vuxna till barn. På samma sätt kan man samla på sig uppgifter som, förr snarare än senare, kommer att leda till ångest.

Men om det finns en god organisation kan du som förälder ha en plan och rutiner som inkluderar både nöje och rekreation.

Barn behöver ha roligt och få leka, lika mycket som de behöver syre och motion. Semestern-är-slut-syndromet är inget annat än ett symptom på känslan av att de håller på att förlora sin frihet.

Det är viktigt att planera in utflykter, roliga stunder och lekar för dem. Kom ihåg: att gå tillbaka till skolan kan och ska vara spännande!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.