Inkontinens och sängvätning hos barn

Normalt sett löser sig inkontinens hos barn, vilket leder till ofrivillig urinering, när barnet blir äldre. Om det fortsätter måste man dock göra förändringar i livsstilen.
Inkontinens och sängvätning hos barn

Senaste uppdateringen: 20 november, 2020

Inkontinens i barndomen faller ofta under kategorin nocturnal enures, eller ofrivillig tömning av blåsan medan man sover. Men denna inkontinens begränsas inte till sängvätning hos barn.

För att tillståndet ska klassas som en sjukdom måste det ske minst två gånger i veckan i minst tre månader hos barn som är över fyra år gamla.

Inkontinens är vanligt hos pojkar. Enligt data från American Academy of Pediatrics (AAP) tenderar barn som drabbas av det under lång tid att ha lägre självförtroende. Incidenterna brukar dock minska när barnet blir äldre.

Inkontinens och sängvätning

Orsakerna till sängvätning hos barn

Inkontinent kvinna

Enures är en normal process hos unga barn och försvinner vanligtvis när de blir äldre.

Inkontinens i barndomen har ingen väldefinierad orsak än. Det finns dock flera faktorer som kan vara nycklar till dess uppkomst:

  • Liten blåsa: i det här fallet är blåsan inte särskilt välutvecklad och kan inte hålla kvar all urin.
  • Oförmåga att känna att blåsan är full: detta kan drabba barn som sover djupt och inte vaknar när blåsan är full. Det kan ske eftersom nerverna som kontrollerar blåsan inte är helt utvecklade än.
  • Bristfällig hormonbalans: detta inträffar när individen inte har tillräcklig produktion av det antidiuretiska hormonet argininvasopressin.
  • Urinvägsinfektion: om så är fallet kommer barnet inte bara urinera ofrivilligt, utan även få röd eller rosa urin samt uppleva smärta.
  • Sömnapné: ibland kan sängvätning hos barn vara ett tecken på obstruktiv sömnapné. Detta är ett tillstånd där barnet andning störs när det sover.
  • Kronisk förstoppning: samma muskler som används för att bajsa används även för att urinera. När kronisk förstoppning uppstår kan musklerna därför bli dysfunktionella och bidra till enures.

Utöver orsakerna ovan är detta problem i många fall även ärftligt. Om en föräldrar har haft det under sin barndom finns det därför en risk för att dennes barn också kommer drabbas.

Det är dessutom värt att nämna att stressiga situationer också kan leda till sängvätning hos barn.

Symptom och komplikationer

Detta tillstånd utgör inte något hot mot personens hälsa, så länge orsaken inte är fysisk. Ofrivillig urinering är endast ett symptom. När det kommer till sekundära effekter så är de främst känslomässiga.

Detta eftersom barnet kan känna skam eller försämrad självkänsla på grund av problemet. Av denna anledning är det viktigt att vara tålmodig och försäkra barnet om att problemet kommer bli bättre över tid.

Men om enuresen orsakas av ett fysiskt problem så kan det leda till komplikationer om man inte tar tag i det. Vidare kan barnet få utslag om det sover i blöta sängkläder.

Överväg att använda blöjor på natten.

Sängvätning hos barn: behandling och förebyggande

Blöjor är ett alternativ

Det första steget för att tackla detta problem är att skapa bra kvällsvanor.

Till att börja med bör drabbade barn göra det till en vana att gå på toaletten regelbundet på dagen och natten. Detta för att förebygga enures.

Även om problemet vanligtvis försvinner när barnet blir äldre, kan man införa förändringar i livsstilen för att motverka det, såsom att begränsa konsumtionen av vätskor på kvällen.

Om det inte hjälper kan vätskealarm rekommenderas. Detta är enheter som kopplas till en fuktkänslig dyna som avger ett alarm som väcker barnet när det börjar kissa.

Läkemedel ska alltid vara en sista utväg. Utöver deras möjliga bieffekter kommer de bara senarelägga den nattliga produktionen av urin och lugna blåsan.

Men åtgärderna man kan ta slutar inte där:

  • Uppmuntra barnet att urinera minst två gånger innan läggdags.
  • Föreslå och uppmuntra barnet att urinera runt varannan timme.
  • Förebygg utslag genom att tvätta barnet varje morgon.

Även om sängvätning hos barn är vanligt och oftast försvinner när de blir äldre, kan problemet kvarstå i vissa fall. Då kan det vara nödvändigt att tala med en läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.