Sandifers syndrom: orsaker, symptom och behandlingar

Sandifers syndrom anses inte vara ett allvarligt tillstånd och de flesta fall går över av sig själva. Det orsakar dock symptom som påverkar hur spädbarnets äter och utvecklas.
Sandifers syndrom: orsaker, symptom och behandlingar

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Sandifers syndrom är en störning rörelseförmågan. I de flesta fall drabbar det spädbarn mellan 18 och 24 månaders ålder. Oftast försvinner symptomen av sig själv innan barnet fyller 2 år.

Det huvudsakliga kännetecknet för detta syndrom är förekomsten av episoder där spädbarnet krampliknande vänder på huvudet, böjer ryggen och kastar huvudet bakåt. Denna rörelse är mycket lik ett anfall. De varar mellan 1 och 3 minuter och kan förekomma upp till 10 gånger om dagen.

Sandifers syndrom anses vara sällsynt, men detta är inte styrkt eftersom det ofta passerar obemärkt och aldrig blir diagnostiserat. Episoderna inträffar nästan alltid under eller efter det att barnet har ätit. Även om det kan verka som en farlig episod, är det inte ett farligt tillstånd för spädbarnet.

Symptom relaterade till Sandifers syndrom

spädbarn med Sandifers syndrom
Sandifers syndrom kännetecknas av ofrivilliga vridningar och rörelser.

Det huvudsakliga symptomet på detta syndrom är vridningar och specifika rörelser som kommer sig av ofrivilliga muskelsammandragningar. Det mest karakteristiska är att barnet välver ryggen. Spädbarnet har också ryckningar och spasmer.

Det kan också förekomma episoder då spädbarnet plötsligt blir stilla, som om det har kommit in i ett annat sinnestillstånd. Spädbarnet stelnar till, slappnar sedan av och kan sedan upprepa cykeln flera gånger. Barnet kan också bli oroligt och gråta.

Andra symptom på Sandifers syndrom inkluderar följande:

 • Gurglande ljud eller hosta under episoder.
 • Sömnproblem
 • Kontinuerlig irritabilitet
 • Kvävning
 • Barnet försöker hålla andan
 • Spädbarnet äter långsamt
 • Återkommande lunginflammation
 • Vriden nacke eller torticollis
 • Ofrivilliga och onormala ögonrörelser
 • Anemi
 • Begränsade halsrörelser
 • Ont i magen
 • Esofagit eller inflammation i matstrupen
 • Kräkningar med blod eller hematemesis
 • Kräkningar
 • Hiatala bråck
 • Svårigheter att äta och viktminskning

Orsaker och riskfaktorer för detta syndrom

Vetenskapen känner inte till den exakta orsaken till Sandifers syndrom. Men specialister associerar det till närvaron av gastroesofageal reflux under matsmältningen. I detta tillstånd stöts maten delvis upp och passerar från magsäcken till matstrupen.

Detta problem är också vanligt hos barn med hiatalbråck. I det här fallet är det en del av matsmältningskanalen som inte är i buken utan i bröstkorgen och som sticker ut genom diafragman. Läkare tror att barnets spasmliknande rörelser kan vara ett sätt att minska smärtan som kommer sig av reflux.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Vad är reflux av magsyra och vad är orsaken till det?

Det finns inga bevis för att detta problem har sitt ursprung i nervsystemet, även om episoderna liknar ett epileptiskt anfall. Ibland orsakar Sandifers syndrom beteendeproblem, där barnet kan vara ovilligt att att äta tillräckligt med mat på grund av smärtan som följer.

Detta leder också till ett dåligt matintag och kan leda till anemi. I sådana fall kan barnet vara inaktivt eller trött. Sömnproblem kan också förekomma. Sandifers syndrom är dock i sig självt inte ett beteendeproblem.

Diagnostiska tester

Diagnos av Sandifers syndrom är svår att ställa eftersom symptomen i sig själva inte tyder på sjukdomen. Dessutom har vissa spädbarn milda symptom eller inga tecken på reflux alls, vilket är varför läkare ofta förväxlar det med andra sjukdomar.

En av de saker som gör skillnad är om episoderna inträffar under eller efter matning. Om det finns misstanke om att denna sjukdom är närvarande, är det vanligt att läkaren tar några tester, bland annat följande:

 • MII eller Multichannel Intraluminal Impedance: Med detta test mäter man flödet av fasta ämnen, vätskor och luft i matstrupen. Det hjälper till att diagnostisera gastroesofageal reflux.
 • Esofageal pH-mätning: Det har samma mål som det föregående.
 • Datortomografi: Detta avslöjar om det finns muskelavvikelser.
 • EEG eller elektroencefalogram: Detta görs för att observera hjärnans elektriska aktivitet och för att utesluta möjliga neurologiska tillstånd.

Läkaren kan vilja ha en rapport över barnets matningstider. Detta hjälper föräldern att hålla koll på vid vilken tidpunkt barnet äter och om detta sammanfaller med förekomsten av episoderna. Om så är fallet, är en diagnos av Sandifers syndrom sannolikt.

Behandling av Sandifers syndrom

barn äter jordgubbe
Sandifers syndrom är ofta förknippat med gastroesofageal reflux.

Sandifers syndrom är associerat med gastroesofageal reflux och därför fokuserar behandlingen på problemet som kommer sig av detta. För att göra det, och beroende på varje enskilt fall, kan läkaren rekommendera kostförändringar, mediciner eller operationer.

Föreslagna kostförändringar inkluderar följande:

 • Ge barnet mindre mat, men oftare.
 • Gör maten tjockare med hjälp av barngröt eller vällingpulver.
 • Håll barnet i upprätt läge efter matning.

Andra åtgärder kan vara:

 • Att låta barnet leka på magen, med noggrann övervakning, för att stärka sina muskler.
 • Läkemedel som används för att behandla Sandifers syndrom inkluderar bland annat antacida, histamin H2-antagonister, protonpumpshämmare.
 • I mer allvarliga eller resistenta fall kan en operation som kallas fundoplikation vara nödvändig för att förhindra att maginnehållet rör sig upp i matstrupen.
 • Om ett hiatalbråck är närvarande kan operation också rekommenderas. Resultaten är vanligtvis mycket positiva.

Fortsätt läsa mer i den här artikeln: Rapporter om tungmetaller i kommersiell barnmat

Sandifers syndrom är ett övergående tillstånd

Vanligast är att symptomen på Sandifers syndrom försvinner av sig själva vid 18 månaders ålder. Detta beror på att matstrupsmusklerna mognar och den gastroesofageala refluxbesvären försvinner.

Oavsett om det är spontant eller genom behandling, så kommer också Sandifers syndrom att försvinna när refluxbesvären försvinner. Du bör komma ihåg att detta inte är ett allvarligt tillstånd, men det orsakar vanligen obehag och kan påverka matintaget och därmed barnets tillväxt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Milman, N. (2012). Fisiopatología e impacto de la deficiencia de hierro y la anemia en las mujeres gestantes y en los recién nacidos/infantes. Revista peruana de ginecología y obstetricia, 58(4), 293-312.
 • Gonçalves, E. S., de Assumpção, M. S., Servidoni, M. F. C. P., Lomazi, E. A., & Ribeiro, J. D. (2020). Multichannel intraluminal impedance‐pH and psychometric properties in gastroesophageal reflux: systematic review. Jornal de Pediatria (Versão em Português), 96(6), 673-685.
 • Quintero, M. I., López, K., Belandria, K., & Navarro, D. (2012). Sindrome de Sandifer: A propósito de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en niños. Gen, 66(2), 133-135.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.