Vad är epilepsi och hur lever man med det?

Epilepsi är en sjukdom som kräver kunskap inom flera områden för att förstå. I den här artikeln berättar vi mer om epilepsi och om några nycklar som alla epileptiska patienter bör känna till för att förbättra sin livskvalitet.
Vad är epilepsi och hur lever man med det?

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Epilepsi är en neurologisk sjukdom (i det centrala nervsystemet) där hjärnaktiviteten blir onormal och orsakar kramper eller perioder av ovanliga beteenden, känslor och, ibland, medvetslöshet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har cirka 50 miljoner människor världen över epilepsi, vilket gör det till en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna världen över.

Tyvärr får 70% av de som lider av det inte den behandling de behöver eftersom de inte har råd. Även om det att leva med epilepsi kan verka som en stor utmaning, är sanningen att receptbelagda läkemedel tenderar att fungera mycket bra i de flesta fall. För att lära dig mer om vad epilepsi är och de dagliga vanor som en person som lider av detta tillstånd bör följa, fortsätt läsa.

Livsstilsvanor som en person med epilepsi bör lägga sig till med

Som Centers for Disease Control and Prevention (CDC) berättar är epilepsi inte världens ände eller slutet på det personliga välbefinnandet. Läkemedel fungerar mycket bra för två av tre patienter som lider av detta tillstånd, och i vissa fall kan kirurgi och andra metoder också vara effektivt.

Hospital Clínic de Barcelonas nätportal för personer som lever med epilepsi är en källa bland många som tillhandahåller tips som kan förbättra patienternas vardag. Nedan delar vi med oss av några.

1. Epilepsi och motion

Träning är viktigt för alla människor, eftersom det främjar fysiskt, emotionellt och fysiologiskt välbefinnande. Enligt ovan nämnda källa finns det flera studier som visar att fysisk aktivitet kan öka tröskeln för anfall och minska epileptiforma urladdningar, vilket hjälper till att bättre hantera episoder.

kvinna springer
Fysisk aktivitet kan minska risken för epileptiska anfall, varför experter rekommenderar att du tränar regelbundet.

För att lära dig mer bör du läsa den här artikeln: Epilepsi och graviditet: allt du behöver veta

2. Lev ett socialt liv, men var försiktig

Organisationer som ökar medvetenheten om epilepsi avskräcker inte under några omständigheter patienter från att ha ett aktivt socialt liv. Vi är sociala djur och som sådana behöver vi andra människors sällskap för att utvecklas ordentligt. Du bör dock vara försiktig med vissa faktorer:

 • Experter rekommenderar att man inte går ut på sent på kvällen. Var även mycket försiktig med stroboskopisk belysning och buller som förekommer i vissa nöjeslokaler.
 • Begränsa ditt alkoholintag och din tobakskonsumtion. Det förstnämnda är direkt kopplat till anfall. Även om det senare inte har någon direkt länk, rekommenderar experter att man håller konsumtionen låg av uppenbara skäl.
 • Få tillräckligt med sömn. Det har visat sig att sömnbrist och sömnstörningar kan utlösa epileptiska anfall.

3. Epilepsi och bilkörning

Detta problem är kontroversiellt. Det finns källor som hävdar att det är vetenskapligt bevisat att personer som har sina epileptiska anfall under kontroll har låg risk för olyckor. Andra studier visar däremot att det finns en inneboende risk.

Reglerna för att inneha körkort för personbil m m i Sverige är att man inte får ha haft anfall under de senaste tolv månaderna. För yrkesförare är samma siffra 10 år och man får inte heller ha medicinerat under denna tidsperiod.

Kraven på hälsa är desamma både för dig som ska köra upp för första gången och dig som ska få tillbaka ditt körkort efter ett anfall. Hur länge du måste vara fri från anfall innan du kan få körkort beror på anfallssituationen och typen av anfall.

Hur du undviker ett anfall om du har epilepsi

Det finns ett antal åtgärder att följa för att epileptiska patienter ska kunna förhindra kramper. Några av dem är:

 • Missa aldrig en enda dos medicin och prata med din personliga läkare om du känner dig konstig eller har frågor.
 • Få tillräckligt med god sömn. Webbplatser som epilepsy.com säger att det att inte sova tillräckligt kan främja anfall. Försök att sova sju till tio timmar om dygnet.
 • Begränsa ditt intag av alkoholhaltiga drycker. Alkohol exciterar hjärnans nervceller, stör normala sömnmönster och kan interagera med epilepsimediciner. Detta är den perfekta grogrunden för uppkomsten av ett nytt anfall.
 • Använd inte droger. Exciterande droger som kokain, ectasy eller amfetamin kan främja uppkomsten av epileptiska anfall.
 • Undvik att leva ett alltför stressigt liv. Stressiga perioder kan leda till dålig sömn eller få dig att glömma att ta din medicin.

Hur man hjälper en person under ett epileptiskt anfall

National Library of Medicine of the United States sammanfattar hur man ska agera under ett anfall med flera viktiga punkter. De är som följer:

 1. När ett anfall inträffar är huvudmålet att skydda personen mot skada. Därför bör du placera den som lider av ett anfall på marken i ett säkert område. Städa undan närområdet och ta undan möbler eller andra vassa föremål.
 2. Efter detta, lägg något under personens huvud.
 3. Lossa på trånga kläder, särskilt runt halsen.
 4. Vänd personen på sidan. Om kräkningar uppstår hjälper detta till att säkerställa att kräkningen inte blir inhalerad ner i lungorna.
 5. Leta efter ett medicinskt ID-armband med anvisningar om anfall. Patienter som nyligen har haft ett anfall bär som regel dessa.
 6. Stanna hos personen tills hon eller han återhämtar sig eller tills professionell medicinsk hjälp anländer. Under tiden, ha koll på vitala tecken (puls och andningsfrekvens) så noga som du kan.

Vad du under inga omständigheter ska göra är att hålla fast personen, stoppa in ett föremål i munnen så att de inte biter sig i tungan eller utföra HLR eller andra återupplivningstekniker. Var bara lugn, placera personen korrekt och övervaka henne eller honom tills hjälp anländer.

vad epilepsi kan göra
Epileptiska anfall kräver att personerna i närheten är lugna så att de kan övervaka anfallet, vända patienten på sidan och hjälpa denna att undvika skada.

Den här artikeln kan intressera dig: Typer av epilepsi: allt du behöver veta

Epileptiska patienter bör minska riskerna i deras dagliga liv

Som du har sett är epilepsi en sjukdom som kräver att patienten gör förändringar i det dagliga livet. Men en epileptiker kan ändå leva ett nästan normalt liv utan allvarliga olyckor genom att följa de fastställda riktlinjerna och med rätt behandling.

Om du har epilepsi, bör du för att undvika kramper sova ordentligt, undvika att använda droger och alkohol och undvika att uppleva händelser som orsakar alltför intensiva eller stressiga känslor. Om du följer dessa tips kommer du att minimera risken för anfall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.