8 saker socialt intelligenta personer gör

8 saker socialt intelligenta personer gör

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Sann social intelligens kommer från självsäkerhet och förståelse för sig själv, så pass att man kan ha mogna interaktioner med andra. Nedan ska vi prata om några av de mest karaktäristiska dragen hos socialt intelligenta personer.

Socialt intelligenta personer avbryter aldrig

par-i-konversation

Socialt intelligenta personer är vanligtvis väldigt bra på att föra konversationer. De känner inte behovet att prata innan andra eller avbryta.

De är helt enkelt bekväma med att tålmodigt vänta på sin tur att prata . De är inte ivriga att tvinga på andra sitt synsätt eftersom de är säkra på vad de vill ha sagt.

De vet att det inte är nödvändigt att uttrycka sin åsikt för andra för att den ska ha värde.

De fokuserar inte alltid på sig själva

Socialt intelligenta personer är medvetna om sin vikt och jobbar för att gå framåt och förbättra sig själva.

De vet att sociala relationer behöver tid och uppmärksamhet.

De har förmågan att förstå att de inte är världens centrum. De är snälla människor som står vid din sida när du behöver stöd, men de vet hur man säger “nej” när det behövs.

De dömer inte andra för att visa att de har rätt

giftiga-personer

Ett bra tecken på emotionell och intellektuell intelligens är att förstå meningsskiljaktigheterna man kan ha med andra.

När du dömer andra för att gagna dina personliga uppfattningar eller åsikter om något är allt du åstadkommer att folk kommer sluta dela vad de känner med dig.

Att vara en mer öppen och mottaglig person räcker bra, och du behöver inte ha samma åsikt som andra.

De försöker inte ändra andras åsikter

Det här är en viktig förmåga för socialt intelligenta personer. Vad andra känner är just det – känslor. Det är därför det är viktigt att prata med dem med respekt och tålamod.

När du moget förstår andras åsikter och respektfullt kan uttrycka dina egna blir situationer hälsosammare, mer produktiva och fridfullare.

Du har inget behov av att andra känner sig underlägsna för att visa att dina åsikter också är viktiga.

De är lugna och vet hur de ska använda sina röster

Det bästa sättet att handskas med problem är med bestämdhet. Vrede och passiv aggressivitet maskerade som bestämdhet resulterar ofta i mer problem än lösningar.

Socialt intelligenta personer har självsäkerheten att göra vad de vill.

De vet hur man lyssnar och deltar självsäkert i konversationer, samt vet hur de ska relatera till människorna omkring dem.

De är mindre kritiska

faglar-och-kvinna

Många kallar sig själva “antisociala” och tenderar att kritisera de omkring dem – till och med sig själva.

Socialt intelligenta personer accepterar vanligtvis att alla har positiva egenskaper oavsett utseenden, inte bara negativa.

De som vet hur man relaterar till andra hittar det positiva i sitt beteende såväl som andras.

Detta eftersom de har en högre grad av självsäkerhet och försöker göra det bästa av varje situation.

De överanalyserar inte hur andra interagerar

Att tänka för mycket på dina förhållanden gör att du kanske inte kan njuta av dem. Det är därför det är så viktigt att du inte har förutfattade meningar om hur dina förhållanden med andra kommer vara.

Försök heller inte överanalysera varje interaktion efteråt.

Du kan dock se på interaktioner med en positiv attityd istället för att fokusera på alla negativa resultat.

Du kan komma att överraskas över att det går även med relationer som inte fungerade.

De har bra kroppsspråk

par-i-konversation

När du finner dig själv i en social situation skickar din kroppshållning budskap till andra människor.

Socialt intelligenta personer ser till att budskapet deras kroppar skickar är positivt.

När du tar visuell kontakt med och ler mot andra visar du dem att du är öppen, vänlig och inte alls hotfull. Om du står upp rakt märker andra att du är en självsäker person.

De tar kontakt istället för att vänta

Att vänta på att andra ska kontakta och bjuda in dig att göra saker är ett slöseri med tid. Socialt intelligenta personer vet att sociala förhållanden grundas på ömsesidig ansträngning.

Om du vill visa andra att du är viktig för dem måste du ta initiativet och göra din del. Du kan enkelt göra det genom att:

Trots att vissa föds med mer utvecklad social intelligens kan alla bli bättre om de lägger manken till.

I slutänden handlar det bara om att ta till sig dessa enkla vanor.

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.