Du måste vara ödmjuk för att vara framgångsrik

Att vara ödmjuk är att veta hur man är empatiskt och respektfull och inte övermannar andra. Det är ett användbart koncept som är värt att öva på.
Du måste vara ödmjuk för att vara framgångsrik

Senaste uppdateringen: 18 november, 2018

Att var ödmjuk är mer än en dygd, det är en värdering som vi alla bör praktisera och föra vidare till våra barn. Nuförtiden verkar man dock blanda ihop “framgång” med makt, och det är då man blir egoistisk.

Det är inte lätt att vara ödmjuk i det dagliga livet. Det kräver små förändringar och andra tillvägagångssätt som, utan tvekan, får oss att leva ett mer harmoniskt liv. Vi vill att du reflekterar över det.

Framgångsrika människor ser inte ned på andra

Det finns vissa som tror att ordet “ödmjuk” innebär att man alltid sätter andra framför sig själv. Vissa associerar det ofta också med buddhism – en spirituell rörelse där Buddha påminde oss om varför det är så viktigt att ha ett nobelt hjärta och frigöra oss från materiella saker.

Att vara ödmjuk innebär dock inte att man är fattig, eller att man har en viss religion, rörelse eller spirituell praktik. Det är sunt förnuft: ödmjukhet är att inte tro att man är bättre än andra.

Ödmjukhet är att tro på och utöva reciprocitet. Ödmjukhet är framförallt inte något som predikas, utan utövas.

Låt oss titta lite närmre på detta koncept.

Kvinna med blomma

De som inte praktiserar vad de lär

Vi känner alla till en offentlig person, politiker eller stor affärsman som predikar behovet av att hjälpa de som inte har mycket och att dela med sig.

  • De predikar bra värderingar som de inte använder sig av privat. Tänk till exempel på billig arbetskraft i många länder, eller utnyttjande av arbetskraft och levnadsstandarder.
  • Vi behöver inte leta länge för att hitta exempel på människor i vår närhet som inte praktiserar det de lär ut heller. Vi har exempelvis alla vänner eller familjemedlemmar som ofta pratar om vad de gör för andra, och nämner allt de har gett upp…

Med andra ord skryter de om hur fantastiska de är medan de egentligen bara har fört med sig olycka till sina nära vänner. Varje ord man säger högt ska matchas med en handling. Man måste handla medvetet och konsekvent. 

De som har ett ödmjukt hjärta kan dela med sig av sina nobla handlingar, ord och intentioner. Det får oss att känna oss skyddade, respekterade och inspirerade av deras beteende.

Varenda person kan bli mer ödmjuk

Positiv psykologi, grundad av psykologen Martin Seligman, förstår och ser ödmjukhet som en viktig faktor för att skapa lycka i livet. Glöm inte att positiv psykologi kommer från ett klart behov av att ge människor lämpliga sätt att skapa sin egen lycka.

Under en lång tid var psykologi meningen att behandla sjukdomar – med andra ord hela det patologiska. Men Martin Seligman har uppmanat psykologin till att anta denna motsatta inriktning, som fokuserar på att reflektera angående lycka och optimism.

blomma ur hjärta

Vi kan alla lära oss att vara lyckliga och optimistiska. För att ha ett mer balanserat liv finns det inget bättre än att anta och praktisera vissa beteenden, som alla involverar ödmjukhet.

Här är några enkla strategier att följa:

  • Erkänn dina misstag och ha den emotionella mognaden att rätta till dem. Gör det inte bara för att främja ditt eget välmående och din egen tillväxt, utan även för att sprida lycka till de omkring dig, som kan se resultatet av din utveckling.
  • Lär dig att värdera det som är värdefullt i livet. Kärlek, vänskap, omtanke, humor, empati och nyfikenhet kommer ge dig den lycka du söker.
  • Tror inte att du är viktigare än andra, för det kommer få andra att undvika dig.
  • Uppskatta de små sakerna i livet. Fokusera på nuet. Observera, titta och försök lära dig allt om din omgivning, inklusive människorna.
  • Var en bra förebild för barn. Lär dem att vara ödmjuka, förstå sina känslor och respektera andra.

Spara

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Tangney, J. P. (2002). Humility. Handbook of positive psychology, 411-419.
  • Wright, J. C., Nadelhoffer, T., Perini, T., Langville, A., Echols, M., & Venezia, K. (2017). The psychological significance of humility. The Journal of Positive Psychology, 12(1), 3-12.
  • Peterson, C., & Seligman, M. E. (2004). Humility and modesty. Character strengths and virtues: A handbook and classification, 461-475.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.