Emotionell intelligens för svåra stunder

Fördelen med emotionell intelligens är att den kan läras och anskaffas, så om man inte är lycklig kan man göra egna förändringar till det bättre.
Emotionell intelligens för svåra stunder

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2019

Emotionell intelligens är den bästa strategin för att förbättra din livskvalitet. Vi genomgår alla stor personlig komplexitet, och det finns inget bättre än att stå ut från mängden som skickliga mästare av känslovärlden. Känslor kan som sagt vara vår största styrka eller vår största svaghet. Allt beror på ur vi använder dem i våra specifika verkligheter.

Kom ihåg att psykologiska tillstånd som ledsamhet, rädsla eller ilska inte är så negativa som vi tror. I slutänden berättar detta “rop på uppmärksamhet” för oss att något är fel. De är varningstecken för att vi ska veta hur vi ska reagera, hantera saker och förändras utan att låta våra känslor dominera oss.

Emotionell intelligens: Din nyckel till lycka

Om du gillar att dyka ned i de alltid intressanta och användbara teorierna om emotionell intelligens så rekommenderar vi böcker såsom Working With Emotional Intelligence och Leadership: The Power of Emotional Intelligence av Daniel Goleman, eller Your Erroneous Zones av Wayne Dyer.

De är alla utmärkta källor till kunskap för att börja denna personliga förändring mot att bli lyckligare och mer produktiv i ditt arbete, personliga liv och dina förhållanden.

Vi vill erbjuda dig några korta steg att följa varje dag för att göra dessa sårbara stunder eller kritiska vägskäl till möjligheter att bli starkare.

Begrava sitt hjärta

Självkännedom

Denna första strategi kan verka väldigt enkel inledningsvis. Om du följer de övningar vi nämner nedan kommer du dock inse att de vi tror att vi är inte demonstreras av vad vi gör varje dag. Överväg dessa karaktärsdrag i några ögonblick. Använd sex ord för att definiera dig själv, och efter det ger du exempel som verkligen bevisar det.

Några exempel:

  • Jag är modig – Kan jag visa det? Nej, för fram tills nu har jag gjort vad andra säger eller beslutar.
  • Jag är en positiv person – Kan jag visa det? Nej, för just nu går saker inte bra, och jag har slutat se livet från den ljusa sidan.
  • Jag är tillgiven – Kan jag visa det? Egentligen inte, för jag är inte nöjd med mig själv och inte lika tillgiven mot andra som jag brukade.

Nu när vi har definierat oss själva skriver vi hur vi skulle vilja vara i dessa stunder:

  • Nu skulle jag vilja känna mig avslappnad.
  • Jag skulle vilja vara nöjd med mig själv och känna mig stolt.
  • Just nu skulle jag vilja vara ensam.

Uppmärksamma skillnaden mellan varje tillstånd och reflektera över det – på vad du känner just nu och hur du skulle vilja känna.

Flicka på fält

Skyll inte på andra: Du är ansvarig för din lycka

Varför skulle man inte beskylla den där personen för ens olycklighet när allt han eller hon ger är lögner och tårar?

Framförallt lär emotionell intelligens oss att ta ansvar för oss själva och ta reda på våra behov, rädslor och dygder.

  • Eftersom vi måste ansvara för vår egen lycka måste vi ta beslut. Om andra sårar dig ska du försvara dig genom att vara bestämd och tydliggöra var dina gränser går.
  • Uttryck dina känslor tydligt. Om andra inte agerar i enlighet med dem är det dags att ta ett beslut.

Beskyll inte, bygg inte upp förbittring, vrede eller agg. Allt det väger tungt på hjärtat. Emotionell intelligens lär oss att vi för att vara lyckliga måste frigöra oss själva från dessa känslor.

Du bestämmer vad du är värd

Tiden har kommit för oss att bli helt medvetna om våra känslor och våra behov, och vi vet att vi måste vara bestämda och etablera gränser runt vad vi kan och inte kan tillåta.

Vad är nästa steg?

  • Inse dina starka sidor och dygder. Du vet ditt eget värde och vad du behöver, så börja använda dig av inre lugn. Inga mer tvivel eller rädslor.
  • Det finns inget behov av att visa dig värdig för andra. Alla har sitt egna personliga universum, med sitt egna sätt att förstå världen. Så länge det finns respekt har vi alla rätten att “vara och låta vara”.
Emotionell intelligens

Starta förändringens motor. Du vet hur mycket du har lidit och kämpat i livet, så vem säger att du inte förtjänar att vara lyckligt på “ditt sätt”?

Sätt igång. Börja direkt.

Spara

Spara


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.