Lär dig att släppa taget: Bara du vet vad du har upplevt

Du har tagit dig igenom några av de svåraste stunderna i ditt liv på egen hand, vilket är grunden till att du inte bör belasta dig med problem som inte är dina. Inte heller bör du låta dina minnen göra dig bitter.
Lär dig att släppa taget: Bara du vet vad du har upplevt

Senaste uppdateringen: 06 januari, 2019

Livet är en lång och komplicerad väg längs vilken du kan anta att allt kommer att hända. Livet kommer att förändras, och vad som helst kan hända. Men som den modiga människa du kan vara, är du den enda som vet vad du har varit tvungen att gå igenom för att komma till den punkt där du är idag. Det är bara du som kan lära dig att släppa taget.

Kanske morgondagen inte precis kommer att vara lätt. Dina familjemedlemmar har sina bra och dåliga dagar; din partner är inte alltid uppmärksam, och ibland vaknar du upp och tänker att du inte klarar att möta ännu en dag. Och ändå öppnar du ögonen och ser på världen. Du tar dig igenom din dag. Du är starkare än du tror – modigare än någon annan någonsin kan veta.

Allt du behöver göra är att tro lite mer på dig själv för att kunna möta allt som kommer i din väg med tillförsikt. Dagens artikel kommer förhoppningsvis få dig att reflektera över vissa saker i ditt liv.

1. Det handlar inte om vem som ger mest stöd, utan om vem som kan “släppa taget” 

Ibland kanske du tror att de starkaste människorna är de som kan “tåla” vad som helst. Deras jobb, deras plikter i hemmet, barn, föräldrar, svärföräldrar. Alla har sina behov och ibland kanske du försöker tillgodose deras före dina egna.

Det kan såklart vara en bra sak. Du bör ge din kärlek och ditt stöd till de som tillhör dina sociala och känslomässiga umgängen, men ibland upprätthålls inte balansen. Alla dina gester eller de vänliga saker du gör kanske inte uppfattas. Du kanske är tagen för given eller bara lassar på dig andras problem. Om du har en familjemedlem som dominerar ditt liv, tar din frihet och hindrar dig från att följa din egen väg måste du sätta gränser. “Lär dig att släppa taget.”

Hur kan du släppa taget?

  • Lär dig vad du behöver hos en partner, enligt din egen personlighet.
  • Lev enligt dina upplevelser, dina minnen och dina bekymmer. Bär inte andras bördor för du kommer märka att det hämmar din egen utveckling.
  • Bär inte andras bekymmer. Låt inte deras själviskhet, osäkerhet, misstankar eller ogrundade kritik ta musten ur dig. Sök istället mer harmoni.
  • Samla inte på dig negativa känslor eller perspektiv eftersom de så småningom kommer att hålla dig fången.
  • Om du har en partner som kränker dina rättigheter eller hindrar dig från att vara den du verkligen är, tänk över saken noga. Du sätter dig själv på “standby” när du blir tillsagd vad du ska göra eller förbjuds göra det du älskar. Sann styrka ligger hos de som är modiga nog att lämna en partner som håller dem tillbaka eller skadar dem.
  • Om du har en vän som sätter sina behov framför dina, agerar i egenintresse och bara kommer till dig när han eller hon behöver något, tänk på det också.

Den som sätter sig själv före andra är inte självisk. Gör dig av med sådant som inte gör dig lycklig. I ditt liv finns det vissa grundläggande pelare som du aldrig ska släppa taget om: din självkänsla och de människor du verkligen älskar. Det kommer att finnas gott om hinder i ditt liv. Undvik att överbelasta dig själv eftersom denna extra vikt kommer att hindra dig från att gå framåt. Lasta av dessa “tyngande stenar” .

2. Kom ihåg att allt kommer och går i livet

Kvinna i en vattenspegel
Alla har någon gång önskat att vissa saker ska komma så snabbt som möjligt: ​​kärleken i livet, en resa, ett jobb, eller ett nyt thus. Men försök inte stressa fram någonting. Livet går i sin egen takt och du måste lära dig att ha tålamod. Lära dig att låta dig föras med av det fridfulla flöde som är livet. Tiden kommer så småningom ta dig närmare alla dina drömmar, och den kommer också att ge dig besvikelser, sorger och förluster på vägen.

Du har under hela ditt liv ställts inför många svåra stunder som bara du förstår, och kanske är du den enda som känt till dem. Du är inte ensam. Alla döljer vi våra gamla minnen och förluster som fortfarande väcker en tillfällig suck. Men allt måste övervinnas. Det som verkligen betyder något är “här och nu”.

I det här livet kommer allt att komma och gå. Kom ihåg: var inte rädd för tidens gång. Lär dig att släppa taget om de små sakerna. Det som bör skrämma dig är tanken på ett liv som du inte har levt. Åratal med en känsla av tomhet utan livets viktiga upplevelser – inklusive lidande… eftersom alla dessa saker får dig att växa.

Endast du vet verkligen vad du har gått igenom och de uppoffringar du har gjort för att komma dit du är idag. Var stolt över vem du är och allt du har åstadkommit.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.