Lär dig att släppa taget: Bara du vet vad du har upplevt

Du har tagit dig igenom några av de svåraste stunderna i ditt liv på egen hand, vilket är grunden till att du inte bör belasta dig med problem som inte är dina. Inte heller bör du låta dina minnen göra dig bitter.

Livet är en lång och komplicerad väg längs vilken du kan anta att allt kommer att anlända; det kommer att förändras, och vad som helst kan hända.

Men som den modiga människa du kan vara är du den enda som vet vad du har varit tvungen att gå igenom för att komma till den punkt där du är idag.

Kanske morgondagen inte precis kommer att vara lätt. Dina familjemedlemmar har sina bra och dåliga dagar; din partner märker inte alltid allt som du gör för denne, och ibland vaknar du upp och tänker att du inte klarar att möta ännu en dag…

Och ändå öppnar du ögonen och ser på världen, och du tar dig igenom din dag. Du är starkare än du tror – modigare än någon annan någonsin kan veta.

Allt du behöver göra är att tro lite mer på dig själv för att kunna möta allt som kommer i din väg med tillförsikt.

I dagens artikel vill vi att du ska tänka lite mer på följande punkter. Vi är säkra på att de kommer att få dig att reflektera över vissa saker i ditt liv…

1. Det handlar inte om vem som ger mest stöd, utan om vem som kan ”släppa taget”

Ibland kanske du tror att de starkaste människorna är de som kan ”tåla” vad som helst. Deras jobb, deras plikter i hemmet, barn, föräldrar, svärföräldrar…

Alla har sina behov och ibland kanske du försöker tillgodose deras före dina egna.

Det kan såklart vara en bra sak. Du bör ge din kärlek och ditt stöd till de som utgör dina sociala och känslomässiga cirklar, men ibland upprätthålls inte balansen.

De kanske inte uppfattar alla dina gester eller de vänliga saker du gör, den extra tyngden du bär när du tar på dig deras bördor…

Lär dig vad du behöver hos en partner, enligt din egen personlighet.

  • Lev enligt dina upplevelser, dina minnen och dina bekymmer. Bär inte andras bördor för du kommer märka att det hämmar din egen utveckling.

Om du har en familjemedlem som dominerar ditt liv, tar din frihet och hindrar dig från att följa din egen väg måste du sätta gränser. ”Lär dig att släppa taget.”

  • Bär inte andras bekymmer. Låt inte deras själviskhet, osäkerhet, misstankar eller ogrundade kritik ta musten ur dig.

Samla inte på dig negativa känslor eller perspektiv eftersom de så småningom kommer att fängsla dig.

  • Om du har en partner som kränker dina rättigheter eller hindrar dig från att vara den du verkligen är, tänk över saken noga. Du sätter dig på ”standby” när du blir tillsagd vad du ska göra eller förbjuds göra det du älskar. Sann styrka ligger hos de som är modiga nog att lämna en partner som håller dem tillbaka eller skadar dem.

Om du har en vän som sätter sina behov framför dina, agerar i egenintresse och bara kommer till dig när han eller hon behöver något, tänk på det också.

  • Samla inte på dig andras problem, och undvik att lägga till bekymmer i ditt liv. Sök istället mer harmoni.

Den som sätter sig själv före andra är inte självisk. Gör dig av med sådant som inte gör dig lycklig. I ditt liv finns det vissa grundläggande pelare som du aldrig ska släppa taget om: din självkänsla och de människor du verkligen älskar.

Det kommer att finnas gott om hinder i ditt liv. Undvik att överbelasta dig själv eftersom denna extra vikt kommer att hindra dig från att gå framåt. Lasta av dessa ”tyngande stenar”.

2. Kom ihåg att allt kommer och går i livet

Vattenspegel
Alla har någon gång önskat att vissa saker ska komma så snabbt som möjligt: ​​kärleken i livet, en resa, ett jobb, ett nytt hus…

Men försök inte stressa fram någonting. Livet går i sin egen takt och du måste lära dig att ha tålamod, att låta dig föras med av det fridfulla flöde som aldrig kommer att lämna dig bakom.

Tiden kommer så småningom ta dig närmare alla dina drömmar, och den kommer också att ge dig besvikelser, sorger och förluster.

Läs också: Gåvan att vara en kvinna över 40

  • Du har under hela ditt liv ställts inför många svåra stunder som bara du förstår, och kanske är du den enda som känt till dem.

Vi är alla gjorda av mycket mer än vad vi verkar vara, alla döljer vi våra gamla minnen och förluster som fortfarande väcker en tillfällig suck.

  • Men allt måste övervinnas. Det som verkligen betyder något är ”här och nu”, den situation du är i just nu, vad du vill och behöver, och inte andras problem.
  • I det här livet kommer allt att komma och allt kommer att gå, och kom ihåg: var inte rädd för tidens gång. Lär dig att släppa taget om de små sakerna.
  • Vad som bör skrämma dig är tanken på ett liv som du inte har levt, åratal med en känsla av tomhet utan livets viktiga upplevelser – inklusive lidande… eftersom alla dessa saker får dig att växa.

Endast du vet verkligen vad du har gått igenom och de uppoffringar du har gjort för att komma dit du är idag. Var stolt över vem du är och allt du har åstadkommit.

Kategorier: Nyfiken på Tags:
MER FÖR DIG