Rita Simons har gjort en radikal hysterektomi: När är denna operation nödvändig?

Beslutet att göra en radikal hysterektomi är inte lätt. Rita Simons valde denna operation efter år av medicinsk behandling utan några gynnsamma resultat.
Rita Simons har gjort en radikal hysterektomi: När är denna operation nödvändig?
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Rita Simons, 45, valde att utföra en radikal hysterektomi för att sätta stopp för sina menstruationblödningsproblem. Skådespelerskan i en av de mest långvariga såpoperorna på brittisk tv, EastEnders, har varit uppriktig och öppen om sina hälsoproblem. Klicka här för att läsa mer om henne.

Enligt hennes uttalanden tillät inte upprepningen av smärtsamma och rikliga menstruationer henne att leva ett normalt liv. Inte ens i den professionella sfären. Hon fick ofta avboka förpliktelser, möten och intervjuer för att hon inte mådde bra.

Hon försökte också mer konservativa behandlingar, baserade på hormonmedicinering, men även de misslyckades. Därför beslutade hon i dialog med sin husläkare att den enda vägen var att ta bort livmodern och äggstockarna.

Rita Simons radikala hysterektomi har precisa indikationer och är reserverad för vissa patienter. Vi ska gå igenom när en sådan operation är meningsfull och varför.

Vad är en radikal hysterektomi?

En hysterektomi är en stor operation där man tar bort livmodern från kvinnans kropp. Det är en oåterkallelig procedur som fungerar som en definitiv behandling för en mängd olika tillstånd.

Kirurgen kan ta bort endast livmodern och lämna livmoderhalsen, eller ta bort livmoderhalsen också. Man kan också välja att ta bort äggledarna och äggstockarna i samma procedur. Detta sistnämnda är vad man kallar en radikal hysterektomi.

Rita Simons valde en radikal hysterektomi med en salpingo-ooforektomi. Enligt Cleveland Clinic är följande de olika alternativen för denna operation:

 • Supracervikal: Livmodern tas bort och livmoderhalsen lämnas kvar inne i kroppen.
 • Total: Hela livmodern tas bort tillsammans med livmoderhalsen.
 • Salpingo-ooforektomi: Också äggledarna och äggstockarna tas bort tillsammans med livmodern. Ibland är det ensidigt – de anatomiska strukturerna lämnas kvar på ena sidan; eller bilateralt – då allt tas bort.
 • Radikal: Den mest totala formen av denna operation är en där livmodern, livmoderhalsen, äggledarna, äggstockarna, en del av slidan och lymfkörtlarna i området avlägsnas. Även om dess huvudsakliga indikation är lokalt avancerad gynekologisk cancer, kan den också utföras i kliniska fall kopplade till menstruationsblödningar förutsatt att patienten inte vill bli gravid i framtiden.
En kvinna med psykisk smärta.
De olika typerna av kirurgi är baserade på den anatomiska strukturen hos det kvinnliga reproduktionssystemet. Och de är tillgängliga för olika sjukdomar.

Hysterektomi eller radikal hysterektomi i samband med svåra menstruationsblödningar

Vissa kvinnor har smärtsam mens med kraftiga blödningar. Detta är känt som kraftiga menstruationsblödningar. Det finns olika situationer som kan orsaka dem och presentationsformen är också varierande. Ibland identifieras en specifik orsak, såsom cystor på äggstockarna eller endometrios, men det finns också patienter utan en specifik diagnos.

Uppskattningsvis 27,2 % av alla europeiska kvinnor har symtom som är kompatibla med kraftiga menstruationsblödningar. Bland dem lider mer än hälften av anemi i samband med riklig järnförlust på grund av blödningen under mensen. Men trots sin höga förekomst är det fortfarande ett underdiagnostiserat kliniskt tillstånd.

Det tenderar att underskattas vid konsultationer, och ofta ordinerar läkare behandlingar som inte ger några tillfredsställande resultat. Detta förlänger lidandet för dessa kvinnor, som upplever en påverkan på sin dagliga livskvalitet.

Tillgängliga behandlingar

International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) har utvecklat en klassificering av orsakerna till HMB för att bättre organisera behandlingsprotokoll. Enligt den underliggande diagnosen föreslås alltså en särskild behandling för varje patient. Varje orsak behandlas enligt följande:

 • Livmoderpolyper: Förekomsten av polyper i livmodern kräver avlägsnande med minimalt invasiva tekniker. En hysterektomi krävs vanligtvis inte.
 • Adenomyos och leiomyom: Beroende på storleken på dessa godartade tumörer och patientens symtom kan hysterektomi, som i fallet med Rita Simons, väljas. Att ta medicin är inte alltid tillräckligt för att minska volymen av den extra vävnaden som har växt i organet.
 • Maligna tumörer: Detta är huvudindikationen för hysterektomi när cancer har avancerat lokalt från livmoderhalsen och har tagit över andra vävnader, som kan inkludera lymfkörtlarna, i regionen.
 • Koagulopati: Kvinnor med koagulationsrubbningar medicineras av hematologer som försöker lösa problemet som leder till kraftiga blödningar.
 • Ovulatorisk dysfunktion: En hormonell störning kan ändra mängden och rytmen på mensen. Om man upptäcker ett ämne som förekommer i onormala proportioner, ordinerar läkaren terapi med syntetiska hormoner.
 • Problem med endometriet: För endometrios och andra relaterade störningar är rekommendationen att individualisera fallet. Vissa kvinnor svarar bra på en medicineringsplan, utan kirurgiskt ingrepp, medan andra inte får en fungerande lösning förrän livmodern tas bort.

Fallen med odiagnostiserade rikliga menstruationsblödningar är de mest komplicerade.

I avsaknad av förändrade hormonella resultat eller förändringar i livmoderns eller äggstockarnas anatomi är situationen komplex. Kvinnor kan diskutera med sin läkare möjligheten till radikal hysterektomi om de uppfyller vissa kriterier, som att vara över 40, har prövat konservativa metoder och inte vill bli gravida.

Vem ska utvärdera alternativet för en hysterektomi?

Enligt experter på området föreslås en hysterektomi för kvinnor som har kraftiga menstruationsblödningar, utan diagnostiserad malign patologi och som redan har provat konservativa behandlingar med liten framgång. De ska också uppfylla kravet att inte önska en framtida graviditet.

Rita Simons och hennes radikala hysterektomi var, så vitt vi vet, innefattade i detta sammanhang. 45 år gammal och med en lång historia av problem på grund av rikliga menstruationsblödningar var hon en kandidat för operation.

Operationen är ganska effektiv i sina resultat. Ett år efter operationen upplever de flesta kvinnor en förbättring av uppfattningen om sin livskvalitet.

Mensvärk.
Smärtsamma menstruationsblödningar kräver en diagnos.

När ska man konsultera en läkare?

Om du upplever kraftiga och smärtsamma menstruationsblödningar bör du konsultera en läkare. Det första du ska göra är att hitta orsaken till de onormala blödningarna.

Om en orsak kan identifieras kommer specialisten att föreslå behandlingsalternativ. Hysterektomi är inte det första alternativet, eftersom mediciner och andra mindre invasiva terapier är att föredra initialt.

Men om dessa inge ger några tillfredsställande resultat och du uppfyller vissa kriterier, kommer radikal kirurgi att vara en möjlighet. I detta läge bör du diskutera fördelarna och nackdelarna med din läkare för att fatta ett välgrundat beslut.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Chen, Y. J., Li, Y. T., Huang, B. S., Yen, M. S., Sheu, B. C., Chow, S. N., … & Taiwan Association of Gynecology Systematic Review Group. (2015). Medical treatment for heavy menstrual bleeding. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology54(5), 483-488.
 • Davies, J., & Kadir, R. A. (2017). Heavy menstrual bleeding: an update on management. Thrombosis research151, S70-S77.
 • Fraser, I. S., Mansour, D., Breymann, C., Hoffman, C., Mezzacasa, A., & Petraglia, F. (2015). Prevalence of heavy menstrual bleeding and experiences of affected women in a European patient survey. International Journal of Gynecology & Obstetrics128(3), 196-200.
 • Mora, E., Gallego, P. A., & Fuentes, J. S. (2018). Histerectomía radical por cáncer de cuello uterino. Revista Repertorio de Medicina y Cirugía27(1), 2-6.
 • Rolla, E. (2019). Endometriosis: advances and controversies in classification, pathogenesis, diagnosis, and treatment. F1000Research8.
 • Selvanathan, S., Acharya, N., & Singhal, S. (2019). Quality of life after hysterectomy and uterus-sparing hysteroscopic management of abnormal uterine bleeding or heavy menstrual bleeding. Journal of Mid-life Health10(2), 63.
 • van der Meij, E., & Emanuel, M. H. (2016). Hysterectomy for heavy menstrual bleeding. Women’s Health12(1), 63-69.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.