Råd för att hantera ålderdomen

Ens slutliga åldrande behöver inte vara ett negativt skede i livet. Det handlar om att ge det en ny innebörd och hitta alternativa aktiviteter som håller en aktiv och frisk. Fortsätt läsa för att ta reda på hur man kan hantera ålderdomen.
Råd för att hantera ålderdomen

Senaste uppdateringen: 31 augusti, 2022

Medellivslängden är inte densamma som den en gång var. Men snarare än att vara intresserade av hur mycket längre vi kan leva, borde vi vara intresserade av hur vi kan hantera ålderdomen och vårt eget åldrande på bästa möjliga sätt.

Det är av denna anledning som ett aktivt åldrande ges som ett förnyat förslag för hur man kan hantera ålderdomen. Det sätter fokus på vikten av att ta hänsyn till äldre människors behov, önskningar och förmågor.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) kommer andelen människor i världen som är över 60 år att öka, från att ha varit 12 % åt 2015 till att utgöra 22 % år 2050. Detta kanske inte är en exakt siffra, men hur som helst hävdade prognoserna för 2020 att antalet personer 60 år eller äldre var fler än barn som var yngre än 5.

Ålderdomen behöver inte vara synonym med sjukdom, utan snarare tvärtom. Den kan helt enkelt vara endast ytterligare ett steg i livets cykel. Den uppmanar oss att tänka på nya projekt och sätt att trivas.

Egenskaper hos ålderdomen

För att komma igång är det viktigt att nämna att ålderdomen är en unik upplevelse för varje person. Här finns det biologiska, psykologiska och sociala faktorer som alla spelar roll.

Som ett generellt kriterium accepterar vi dock att den kan leda till följande förändringar.

Ett åldrande på en anatomisk nivå

Anatomiska förändringar är en korrelation som följer med allt åldrande, och så även under ålderdomen.

Även om den typiska bilden av en äldre vuxen idag inte är densamma, på grund av vetenskapliga framsteg, estetisk kirurgi och livsstilsförändringar, finns det vissa länkande egenskaper. Skrynklig hud, minskning av sensoriska förmågor (syn och hörsel), metabolismförändringar och förlust av benmassa är aspekter man ofta kommer att tänka på.

En äldre kvinnas hals i närbild
Fysiska förändringar under ålderdomen är till exempel rynkor, vilket kommer av kollagendegeneration.

Sociala förändringar

Dessa förändringar är tydligast när det gäller att arbeta. Till exempel i övergången från att ha ett jobb till att senare bli pensionär.

Utifrån denna aspekt trodde många under lång tid att äldre människor tenderade att isolera sig. Det behöver dock inte vara på det viset. Faktum är att många gamla människor vill njuta av sin fritid och engagera sig i aktiviteter.

Ibland kan äldre människor bli isolerade, men mer på grund av yttre orsaker (till exempel hälsan hos en partner och andra närstående) än av deras eget val. Varje ålderdom är unik. Vi måste vara medvetna om de känslor och nya utmaningar som dessa sociala förändringar orsakar.

Kognitiva och intellektuella funktioner

Svårigheter att minnas, att tala och att uttrycka sig kan uppstå. Till exempel kan man tappa tråden mitt i samtalet, ha svårt att komma ihåg någons namn eller blanda ihop människor. Detta beror på en kognitiv försämring.

Detta betyder dock inte att äldre människor inte kan lära sig nya saker eller sysselsätta sig med sina egna intressen och göromål. Dessa förändringar uppmanar oss att inse att dessa är situationer som är dynamiska; inte huggna i sten.

Det är viktigt att vara uppmärksam på om dessa förändringar dyker upp och att göra något åt ​​dem. Som vi redan har sagt behöver åldrande inte vara synonymt med förlust, utan snarare med anpassning.

Du kanske också är intresserad av: Hälsosamt åldrande – alternativ och behov

Råd för att hantera ålderdomen

Precis som i alla andra skeden i livet bör du också förbereda dig för ålderdomen. När vi bestämmer oss för att lämna våra barndomshem och att bilda en egen familj, tänker vi då inte på en plats, en lämplig tid och de nödvändiga resurserna?

Följande är några tips som kan hjälpa oss med hur vi föreställer oss själva i det här skedet av våra liv samt att fatta beslut för hur vi vill leva när det är dags.

1. Arbeta med acceptans

För att hantera ålderdomen måste vi acceptera de förändringar och omvandlingar som kommer att ske. Lär dig att se på din nya verklighet med nya ögon och inte från ett tillstånd av förlust, hinder eller nostalgi för det förflutna.

Att försöka följa samma rytm eller att inte identifiera och erkänna de begränsningar som din kropp kan uppvisa kan leda till mer frustration.

2. Hantera ålderdomen: Följ en balanserad livsstil

Vid denna tidpunkt i livet hör man ofta: ”man måste dö av något, och jag skulle föredra att det är från något jag njuter av.” Men njutning behöver inte förknippas med överflöd.

För en positiv upplevelse av ålderdomen är det bäst att äta hälsosamt, få tillräckligt med vila och att utföra måttlig fysisk aktivitet, beroende på vad din kropp tillåter dig att göra.

3. Vi behöver alla bli omhändertagna

Under ålderdomen börjar många människor känna sig frustrerade när deras självständighet eller autonomi påverkas. Till exempel, om de inte kan se bra, kanske de inte längre kan köra bil, och behöver någon som eskorterar dem runt. Många äldre känner sig värdelösa eller som en börda för sina familjer.

I dessa ögonblick, för att hantera ålderdomen, är det en bra idé att komma ihåg att vi alla behöver någon som tar hand om oss. Det är av den anledningen som vi bryr oss om andra, och andra om oss.

4. Hantera ålderdomen: Håll ditt sinne aktivt

Du kan välja olika format för detta: poddsändningar, sudoku, dokumentärer etc. Du måste fortsätta att anstränga dig kognitivt.

På samma sätt kan du fortsätta att lära dig under ålderdomen. Det kan vara det ögonblick då du börjar på en kurs som du ännu inte har haft tid för eller så kanske du till och med utvecklar nya tekniska förmågor.

5. Påminn dig själv om att du kan utföra andra aktiviteter

För en positiv ålderdom bör du inte sluta utföra aktiviteter, utan du bör istället ersätta dem med andra, eller minska intensiteten på dem. Det är till exempel kanske inte det bästa att spendera hela eftermiddagen med att ta hand om sina barnbarn eftersom man då blir alltför trött. Men man kanske kan hämta barnen och ta hem dem efter skolan.

Nyckeln här är att fokusera på vad man kan göra och erbjuda alternativ och nya utmaningar.

6. Respektera besluten hos dem som åldras

Familjen borde förstå att äldre vuxna inte slutar vara människor med rättigheter och förmågan att fatta beslut. Till exempel tolkar vi ofta att de är deprimerade för att de inte vill gå ut och promenera till köpcentret, när de kanske bara är trötta.

Vissa kanske inte vill ha den senaste mobilen, fylld med appar som är svåra att hantera, utan snarare en mer diskret modell som tillgodoser deras egna intressen.

Vi kan erbjuda dem vår hjälp, men inte påtvinga den. Det är viktigt att vi lär oss att förstå och känna empati när de ställer vissa önskemål till oss och att vi respekterar deras beslut.

En man sitter vid skrivbordet sträcker sina händer
Varje person närmar sig ålderdomen från olika vinklar. Det finns äldre vuxna som fortsätter att arbeta, om än i lägre takt, på grund av att de trivs med det.

För att hantera ålderdomen, kämpa inte mot den. Jobba med den!

Slutligen, som en del av de mest framgångsrika strategierna för att hantera ålderdomen är det viktigt att klargöra att deltagande och sociala förändringar är nödvändiga. Vi befinner oss i en tid där vi förknippar ålderdomen med utgånget bäst-före-datum, onyttighet och en förlust av förmåga. Ofta infantiliserar vi dem, och behandlar dem ovärdigt.

Det är sant att ålderdomen har lika mycket att lära oss som andra stadier i livet. För att uppleva en positiv sådan måste vi som samhälle också erbjuda hjälp.

För att göra det är det viktigt att vi frångår de negativa stereotyper som vi förknippar med ålderdomen och börjar se de positiva aspekterna. De här människorna tog hand om oss vid ett tillfälle. De har erfarenheter och synpunkter som skulle kunna lära oss mycket.

Kom ihåg att det är viktigt att arbeta för att skapa verkliga bilder och diskussioner om vad ålderdomen egentligen innebär idag.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Organización Mundial de la Salud en https://www.who.int/es
  • Rodríguez García, Yarmein, Oliva Díaz, Juan Ariel, Gil Hernández, Arletty, & Hernández Riera, Rodolfo. (2008). Características biopsicososciales de los ancianos. Revista Archivo Médico de Camagüey12(1) Recuperado en 05 de abril de 2021, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552008000100004&lng=es&tlng=es.
  • González Bernal, Jerónimo, & de la Fuente Anuncibay, Raquel (2014). Desarrollo Humano en la vejez: un envejecimiento óptimo desde los cuatro componentes del ser humano. International Journal of Developmental and Educational Psychology, 7(1),121-129.[fecha de Consulta 6 de Abril de 2021]. ISSN: 0214-9877. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851791013

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.