Hälsosamt åldrande - alternativ och behov

Hälsosamt åldrande beror till stor del på livsstil. Det är viktigt att få i sig rätt näring, delta i regelbunden fysisk aktivitet och anamma en bra attityd.
Hälsosamt åldrande - alternativ och behov

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Hälsosamt åldrande är ett ämne som förtjänar vår fulla uppmärksamhet. Detta eftersom att åldrande ofta kommer med besvär på både en fysiologisk och psykologisk nivå. Dessa besvär framstår på olika sätt hos varje individ. Tyvärr så är det inte alltid man förstår dessa problem till fullo, eller får rätt behandling.

Det finns en utbredd tro om att ålderdom betyder sjukdom och skröplighet. Men det behöver inte vara så. Ja, vi människor förlorar vissa färdigheter genom åren, och det finns en större risk att få vissa sjukdomar, men hälsan när man blir äldre behöver inte vara ett problem. Att ha bra dagliga vanor är en av de avgörande faktorerna för att hålla sig i god form och upprätthålla en god livskvalitet samtidigt som du blir äldre. Detta är det bästa verktyget du har för att moderera effekterna av tidens gång och för att må bättre.

Grundläggande behov för hälsosamt åldrande

För det första bör man som äldre gå på regelbundna läkarkontroller, men man behöver inte nödvändigtvis ägna all sin tid åt dem. Dessutom finns det tre huvudsakliga faktorer som är viktiga när vi pratar om hälsosamt åldrande:

  • Näring
  • Fysiskt tillstånd
  • Psykosocial dimension

Som du säkert redan vet så är ett bra näringsintag grundläggande för att hålla sig frisk. Att följa en välbalanserad kost är viktigt, särskilt när du åldras. Av samma anledning är det viktigt att vara fysiskt aktiv för att kroppen ska fungera som den bör.

Den psykosociala dimensionen reglerar till stor del antagandet av hälsosamma vanor. Det är idealt att du som äldre implementerar en rutin för egenvård, men detta är bara möjligt om det finns tillräckligt med motivation och självförtroende för att göra det.

En doktor undersöker en äldre patient.
Äldre människor bör gå på regelbundna medicinska kontroller.

Näring

Vi behöver också ändra våra matvanor med ålderns gång. Några av de tecken som kan indikera att det är dags att ändra matvanorna är när:

  • Tarmen börjar förändras; det märks via frekventa episoder av förstoppning eller diarré
  • Kroppen börjar samla på sig fett
  • Man förlorar muskelmassa eller går ner mycket i vikt

Det finns ingen kost som är specifik för alla äldre människor, utan varje människa är unik. Det är viktigt att man antar en hälsosam kost någon gång under sitt liv, men det blir ännu viktigare när man åldras. De enda begränsningarna inträffar när det finns en sjukdom som begränsar vad man kan äta.

Fallförebyggande

Det är ganska vanligt att man börjar falla mer när man blir äldre, och det är en av de saker som leder till en snabb försämring samt ett beroende av andra. Därför måste du göra allt du kan för att förhindra just fall. En av de viktigaste åtgärderna är att motverka förlust av muskelmassa genom frekvent fysisk aktivitet; att lyfta vikter är en bra övning för detta.

Dessutom bör du anpassa din miljö till dina förändrade behov. Det kan till exempel vara smart att installera lysknappar nära sängen så att du slipper gå i mörkret. Du bör också undvika att ha föremål på golvet samt se till att golvmattorna ligger på plats så att du underlättar rörelse. Om du dessutom börjar bli instabil är det bra att bära skor som stabiliserar.

Ett par händer tillhörandes en äldre person.
När man blir äldre så blir huden svagare och kräver särskild omsorg för att inte lida av effekterna av tidens gång.

Hudvård

När man blir äldre så blir huden både tunnare och torrare. Huden blir därför mer känslig och mindre elastisk. I allmänhet så bör man som äldre upprätthålla bra hygien, helst med hjälp av en neutral tvål för personlig skötsel. När man blir äldre är det också viktigt att man använder solskyddsfaktor och undviker långvarig exponering för solen. Man bör också försöka bära bomullskläder och dricka cirka två liter vatten om dagen.

Om man som äldre är mycket begränsad i rörligheten bör man vara särskilt uppmärksam på huden. Det är mycket viktigt att få hjälp att byta position ofta, exempelvis varannan eller var tredje timme, för att undvika hudskav. Det är också viktigt att hålla huden återfuktad.

Hälsosamt åldrande: emotionell och kognitiv hälsa

När man blir äldre måste man vanligtvis anpassa sin livsstil. För att kunna göra det är det bra att fastställa delmål och mål som går att uppnå och passar in i ens liv, beroende på intressen och behov. Inaktivitet och isolering kan lätt leda till depression .

Därför är det mycket viktigt att du som äldre upprätthåller ett aktivt socialt liv. Du kan också eventuellt behöva lära dig att be om, och ta emot, hjälp i detta skede utan att känna dig värdelös eller att du är en börda för andra. På samma sätt är det viktigt delta i aktiviteter där du kan hjälpa andra eftersom det kan hjälpa dig själv att må bra.

Slutligen så vill vi nämna att det finns över 100 former av demens som kan komma med ålderdom. Det bästa sättet att förhindra demens är att upprätthålla regelbunden fysisk samt intellektuell aktivitet. Man bör samtidigt försöka hålla sig borta från både tobak och alkohol. Den bästa motvikten till hälsoproblem på ålderdomens höst är, som du kan se, att hitta ett hälsosamt sätt att njuta av livet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vassallo, C., & Sellanes, M. (2001). La salud en la tercera edad. Argentina: Secretaria de la tercera edad, 2-127.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.