Prematur ovariell insufficiens: vad är det?

januari 25, 2020
Prematur ovariell insufficiens påverkar en kvinnas chanser att få barn, även om så inte alltid är fallet. En kvinna som lider av detta tillstånd måste leda ett hälsosamt liv, men kommer även behöva extra stöd. Fortsätt läsa för att lära dig mer.

Ibland slutar äggstockarna att fungera normalt innan 40 års ålder. Denna anomali kan liknas vid ett tidigt klimakterium, och det kallas för prematur ovariell insufficiens (POI).

I de mest extrema fallen kan detta problem till och med börja under ungdomsåren eller i tidig vuxen ålder. Här kommer allt du behöver veta om tidigt klimakterium.

Prematur ovariell insufficiens eller tidigt klimakterium?

Normalt sett börjar kvinnor bli mindre fertila runt 40-årsåldern. Vid det laget dyker de första tecknen på klimakteriet upp, inklusive oregelbunden menstruation, värmevallningar och liknande symptom.

Vad som inte är normalt är att detta börjar innan 40 års ålder.

Ibland blandar man ihop detta tillstånd med tidigt klimakterium, men de är inte samma sak. Hos kvinnor med tidigt klimakterium upphör menstruationen innan 40 års ålder och hon kan inte längre bli gravid.

I kontrast försvinner menstruationen inte helt och hållet hos kvinnor med prematur ovariell insufficiens. Menstruation kan fortfarande ske ibland och det finns en chans för graviditet.

Vetenskapen kan ännu inte säga vad orsaken är i alla fall.

Du kanske gillar: Klimakteriets värmevallningar: vad man kan göra

Information om prematur ovariell insufficiens

Orsaken till tillståndet

Modell av äggstockarna

Man uppskattar att det i runt 90% av fallen är omöjligt att fastställa orsaken. Medicinska experter vet att detta tillstånd är kopplat till problem med folliklarna, som är små påsar inuti äggstockarna.

Ibland slutar dessa att fungera helt och hållet innan 40 års ålder, medan de i andra fall får nedsatt funktion. Det är endast i vissa fall som orsakerna är som följer:

 • Ett lågt antal folliklar.
 • Autoimmun sjukdom.
 • Genetiska sjukdomar.
 • Metaboliska störningar.
 • Strålbehandling eller kemoterapi.
 • Närvaron av gifter på grund av rökning eller exponering för bekämpningsmedel eller kemikalier.

Det är även känt att kvinnor kan vara predisponerade att drabbas av prematur ovariell insufficiens på grund av följande faktorer:

 • Familjehistorik: kvinnor med familjemedlemmar med detta tillstånd löper högre risk.
 • Genetiska sjukdomar: prematur ovariell insufficiens är vanligare hos personer med genetiska sjukdomar som fragil X-syndrom eller Turners syndrom.
 • Ytterligare sjukdomar: autoimmuna sjukdomar eller virala infektioner kan också påverka.
 • Cancerbehandlingar.
 • Ålder: detta tillstånd är vanligare hos kvinnor mellan 35 och 40, men det kan inträffa närsomhelst.

Symptom och diagnos

Kvinnans äggstockar

Symptomen på prematur ovariell insufficiens liknar de hos klimakteriet och inkluderar följande:

 • Oregelbunden menstruation: detta kan ske efter graviditet, efter att man slutat med p-piller eller helt enkelt spontant i flera år.
 • Värmevallningar.
 • Nattliga svettningar.
 • Problem att bli gravid.
 • Vaginal torrhet.
 • Minskad sexlust.
 • Humörsvängningar, koncentrationssvårigheter och irritabilitet.

Du kanske gillar: 5 naturliga sätt att hantera klimakteriet

I vissa fall kan detta tillstånd leda till andra komplikationer, som infertilitet, osteoporos, hjärtsjukdom, depression och ångest. I de mest extrema fallen kan demens inträffa.

För att ställa diagnosen måste läkaren intervjua patienten och utföra en bäckenundersökning.

Vidare kan graviditetstest, test av follikelstimulerande hormon, estradioltest, prolaktintest, kariotyptest, FMR1-gen-analys också utföras.

Behandlingar

Generellt fokuserar behandlingarna på att korrigera effekterna av östrogenbristen. Därför är det vanligt att den centrala åtgärden är östrogenterapi. Utöver östrogen kan även progesteron läggas till för att skydda livmodern.

Med denna behandling kan blödningarna påbörjas igen, men det är inte möjligt att återfå äggstocksfunktionen.

Hos unga kvinnor är behandlingen vanligtvis väldigt positiv, men hos äldre tyder vissa bevis på att det kan leda till kardiovaskulära problem. En läkare måste ta ställning till för- och nackdelarna i varje fall.

En annan vanlig behandling är att skriva ut kalcium- och vitamin D-tillskott, i huvudsak för att motverka osteoporos.

Med detta tillstånd är en av de största svårigheterna tidig infertilitet. Beroende på fallet kan konstgjord befruktning vara ett alternativ för kvinnor som är drabbade.

En kvinna med detta tillstånd behöver stöd och förståelse. Att ha en partner att lita på kan vara väldigt viktigt för känslomässig stabilitet. På samma sätt kan psykologisk terapi hjälpa patienter mycket.

 • Juárez, K., Lara, R., & García, J. (2012). Insuficiencia ovárica prematura: una revisión. Revista chilena de obstetricia y ginecología, 77(2), 148-153.
 • Scucces, M. (2008). Insuficiencia ovárica prematura. Revista de Obstetricia y Ginecologia de Venezuela.
 • López Villaverde, V., Flores Aznar, E., & Romeu Sarrió, A. (2015). Insuficiencia Ovárica Primaria (Iop). Guía de Práctica Clínica.